Thứ Sáu, 9 tháng 12, 2016

Hiệp hội các nữ nhân viên Vatican

Hip hi các n nhân viên Vatican

Vatican – D.VA, “donne in Vaticano”, phụ nữ ở Vatican, là hiệp hội của các nữ nhân viên Vatican, mới được thành lập để bảo vệ quyền lợi của nữ giới.
Đây là Hiệp hội đầu tiên ở Vatican chỉ dành cho nữ giới, một Hiệp hội chỉ dành cho các nhân viên nữ đang làm việc cho Vatican, cho Tòa Thánh và các cơ quan Tòa Thánh, bao gồm tu sĩ và giáo dân, đang còn làm việc hoặc đã nghỉ hưu. Hiệp hội D.VA đã được chấp thuận và hiến pháp được ký ngày 01/09/2016 tại phủ Thống đốc Vatican.
D.VA nhắm kiến tạo một mạng lưới thân hữu, trao đổi chia sẻ và hỗ tương giữa các nhân viên nữ giúp phát triển nhân bản và chuyên môn nghề nghiệp. D.VA cũng muốn bày tỏ sự quan tâm với các phụ nữ kém may mắn để xoa dịu những đau khổ. Các thành viên cũng ao ước hiện thực các chương trình và các đóng góp cho các phụ nữ Kitô giáo khác.
Các vị Giáo hoàng sau này đã đánh giá cao và tôn trọng đối với các phụ nữ. Đức Giáo hoàng Phanxicô đã nói:  “Giáo hội không thể là chính mình nếu không có phụ nữ và vai trò của họ.”
Hiện tại đã có hơn 50 nữ nhân viên thuộc 16 cơ quan khác nhau đã ghi danh cho năm 2017. Chủ tịch của D.VA là Tracey McClure, và phó chủ tịch là Romilda Ferrauto.
Được biết hiện nay có hơn 750 người nữ làm việc chính thức tại Vatican, chiếm 19% tổng số nhân viên Vatican. Vatican là quốc gia duy nhất trong đó các nhân viên nam giới và nữ giới được trả lương bằng với nhau.
Sô nhân viên nữ tại Vatican gia tăng trong những thập niên cuối. Nữ nhân viên đầu tiên có hợp đồng làm việc cho Vatican là Anna Pezzoli, bắt đầu làm việc từ tháng 02/1915. (SD 07/12/2016)
Hồng Thủy