Thứ Hai, 31 tháng 8, 2015

Pope's general prayer intention for September is for jobless youth

Pope's general prayer intention for September is for jobless youth

The general prayer intention of Pope Francis is for thejobless youth: that opportunities for education and  employment may increase for all young  people.   The Holy Father is greatly concerned about high jobless rates among young people, saying they are becoming a lost generation - victim of today’s “throw-away” culture that casts aside anyone who is not profitable economically.  It’s painful to see young people on the lookout for their first job turned away for lack of previous experience, thus nipping them in the bud.  The Pope says the problem is more than merely economic.  It is a problem of dignity.  Without work, one cannot have the experience of dignity which comes from being able to put food on the table and to have a family and a home.  Pope Francis stressed that high  unemployment among youth is a crisis of the  family, “a true social plague” that leaves young people feeling useless.  If the youth are deprived of hope, then the very future and hope of society and of the Church is jeopardized.   Let’s therefore join Pope Francis in his general prayer campaign during September and in saying “no” to the throw-away culture and “yes” to increased opportunities for education and employment  for young people everywhere, for they are  truly the future of humanity. 


Thầy Là Cây Nho Thật Và CHA Thầy Là Người Trồng Nho

Thầy Là Cây Nho Thật Và CHA Thầy Là Người Trồng Nho

Sáng th by 27-6-2015 ti nhà th chính tòa Đc Bà Paris, Đc Hng Y André Vingt-Trois, Tng Giám Mc Paris, đã truyn chc Linh Mc cho 13 thy phó tế. 13 tiến chc đã được THIÊN CHÚA gi đích danh đ dâng hiến cuc đi phc v Giáo Hi Công Giáo nói chung và Tng Giáo Phn Paris nói riêng. Mi Ơn Gi, mi cuc đi là mt hng ân và là mt mu nhim. Xin gii thiu 5 khuôn mt vi 5 l trình khác nhau đưa đến thiên chc Linh Mc.
 9/ Tân Linh Mc Cédric Anastase 28 tui là mt người con ca giáo x Saint-Pierre de Montrouge nm trong qun 14 ca th đô Paris. Sau khi nhn lãnh nhiu ơn lành ca Đc Chúa GIÊSU KITÔ, gi đây Cha ước ao dâng hiến cuc đi đ làm cho Chúa được tôn th và yêu mến. Xin nhường li cho Cha.
 Là chú giúp l, vào năm lên 8 tui, mt ngày tôi đến nhà th tr. Tôi vi vã đy tung cánh ca và chy như bay vào phòng thánh. Cha S đang st sng cu nguyn. Cha vn tiếp tc cu nguyn y như th không nghe tiếng đng. Thái đ kết hip mt thiết vi Đc Chúa GIÊSU gieo vào lòng tôi nim ước mun đu đi thơ tr là sng cùng mt kinh nghim như Cha S.
 Theo dòng thi gian nh tiếp xúc vi Các Linh Mc vi tư cách chú giúp l ri làm người c-xúy Văn Phòng Tuyên Úy Công Giáo, tôi khám phá v đp s v mc t. Ngoài ra có mt nhân vt gi vai trò chính yếu trên hành trình Đc Tin ca tôi là thân mu tôi. M tôi mt mình nuôi dưỡng anh tôi, ch tôi và tôi. Tôi luôn ngưỡng m sc mnh Đc Tin ca m. Thế nhưng trong tui dy-thì, khi m tôi ngã bnh nng, trái tim non tr ca tôi b tn thương và vùng lên chng đi THIÊN CHÚA. Tôi hn hc nói vi m: ”Nếu m đau đn như thế thì có nghĩa THIÊN CHÚA không hin hu!”. M tôi nh nhàng tr li: ”M đau, đúng thế, nhưng m vn tin, con à!”. Câu nói ca m như ly nước mát làm h cơn gin. K t giây phút y, s hin din ca THIÊN CHÚA trong cuc sng thường nht tht hin nhiên và tr thành đá tng cho tôi nương ta tín thác.
 Trong nhiu năm tri tôi do d không biết nên chn con đường Linh Mc hay làm giáo sư. Ơn Gi vn còn mù m. Cho đến năm 19 tui, nhân chuyến hành hương vi nhóm tr Paris tiến v thành Chartres, tôi nhn ra nhiu du hiu c th và hiu rng THIÊN CHÚA gi tôi bước theo Ngài mi ngày trong cuc sng. Tôi chính thc gia nhp Chng Vin.
 Gi đây tôi sung sướng rao ging và loan truyn Đc Chúa GIÊSU KITÔ, Đng Cu Thế, cho tt c mi người. Tôi c gng tr thành người th khiêm h trong vườn nho ca Chúa.
 10/ Tân Linh Mc Rémy Engelmann 36 tui, sinh trưởng ti th đô Paris và thuc giáo x Saint-Ambroise nm trong qun 11. Xin nhường li cho Cha.
 Năm 24 tui, đã là k sư tin hc, c mi bui chiu đi làm v, ca nhà th còn m, tôi luôn ghé vào tham d Thánh L. Như thế tôi gi mi quan h thường xuyên vi THIÊN CHÚA, nh nn giáo dc tt ca gia đình. Đi vi Song Thân, chúng tôi không được phép b l. Do đó Thánh Th rèn luyn trong tôi mt th k lut thiêng liêng. Thế nhưng, mc du Đc Tin như cái cht đóng cht vào cơ th, vn chưa có gì làm tôi nao núng trong cuc sng bình lng ca mt k sư tr tui. Tôi yêu ngh và mi bui ti khi ngi mt mình trước cái máy vi tính tôi cm thy tht hnh phúc. Tuy nhiên cái trm lng đơn côi y không làm tôi tha mãn. Tôi cm thy thiếu đi sng thiêng liêng. Phi có cái gì hơn thế na ngoài vic tham d Thánh L mi ngày. Tôi khao khát mi liên h thân tình vi THIÊN CHÚA. Chính lúc y tư tưởng tr thành Linh Mc xut hin, nhưng tôi xóa ngay, bi l đi vi tôi, ý tưởng xem ra tht ngông cung!!!
 Theo dòng thi gian, tư tưởng tr thành Linh Mc mi lúc mt rõ rt và khn thiết khiến tôi phi nghiêm chnh đt vn đ. Và tôi thú nhn rng, khi tôi tr li Thưa Vâng trước Tiếng Gi thì mi s din ra ch vn vn trong vòng 3 phút đng h! Tôi chính thc xin gia nhp Chng Vin.
 S v Linh Mc tôi thi hành ti th đô Paris là môi trường tôi biết rõ, bi l trong thi kỳ Chng Sinh tôi thc tp mc v ti nhiu giáo x khác nhau: t nhng giáo x nghèo vt cht kém may mn đến nhng giáo x giàu sang sung túc. Mi giáo x có nhng nhu cu riêng nhưng Giáo Hi ti th đô Paris tht sng đng, tht đáng yêu và đáng mến.
 11/ Tân Linh Mc Paul De Quatrebarbes 28 tui, sinh trưởng ti th đô Paris. Xin nhường li cho Cha.
 Tôi có cm tưởng THIÊN CHÚA gi tôi ngay t nhng ngày tôi còn thơ bé. Tôi may mn chào đi trong mt gia đình Công Giáo đo đc có Đc Tin sng đng. Cha M dy chúng tôi cu nguyn ngay ti nhà và nh đó t nh tôi đã được Đc Chúa GIÊSU KITÔ lôi cun.
 Ln lên tôi gia nhp ca đoàn dành cho thiếu niên. Cùng vi các ca viên tr tui tôi khám phá nét đp ca li ca tiếng hát và ca thiên nhiên. Trong ca đoàn tôi được nhc nh ý thc v ý nghĩa bài thánh ca tôi hát và c gng sng li ca. Ngoài ra mt kinh nghim ghi du trong tui dy-thì là vic tôi kết tình thân hu vi mt bn tr tàn tt. Cnh người bn tr kém may mn này tôi hc biết thế nào là ”nim vui cho đi”. T đó tôi xác tín sâu xa rng: mi mt cuc đi đu có giá tr 100% và đáng được sng trn vn. Ri tôi t hi mình phi làm gì đ cuc đi mình mang ý nghĩa đích tht???
 Sau hai năm hc lut tôi quyết đnh gõ ca Văn Phòng Ơn Gi ca Tng Giáo Phn Paris. Trong thi kỳ chng sinh tôi th hun ti Bruxelles bên vương quc B. Nơi đây tôi ng ngàng khám phá mt xã hi b tc hóa nng n, các cng đoàn có ngun ci khác nhau và mt thành ph mang nng chiu kích quc tế.
 Vi kinh nghim trên, gi đây tôi dn thân thi hành s v Linh Mc là mang Đc Chúa GIÊSU đến cho người dân sng ti th đô Paris, môi trường có nhiu giao đng và thường nghiêng v ch nghĩa cá nhân.
 12/ Tân Linh Mc Augustin Servois 31 tui sinh trưởng ti th đô Paris trong mt gia đình Công Giáo sng đo nghiêm chnh. Được hướng dn bi mt Đc Tin linh đng ngay t nh nhưng Cha dành thi gi đn đo suy nghĩ trước khi đi đến quyết đnh gia nhp Chng Vin. Xin nhường li cho Cha.
 Song Thân tôi rt đo đc nên ngay t nh tôi đã có mt Đc Tin đơn sơ và mt lòng yêu mến chân thành dành cho Đc Chúa GIÊSU KITÔ. Thi niên thiếu trong mt tun tĩnh tâm ti Paray-le-Monial tôi sng kinh nghim cuc gp g vi THIÊN CHÚA. Tôi khám phá THIÊN CHÚA là mt người tht, Ngài biết tôi và yêu thương tôi. K t sau biến c y, vn đ ơn gi Linh Mc được đt ra nhưng tht xa vi, bi l tôi cm thy lo âu s hãi vi ý nghĩ: ”Phi chăng phi t b tt c đ bước theo Chúa???”.
 Sau thi trung hc tôi chn ngành k sư nông hc. Nhưng trước khi đi sâu vào ngành hc tôi làm chuyến hành hương đi Santiago di Compostela bên Tây Ban Nha vi ước nguyn dâng hiến cuc đi cho THIÊN CHÚA. Cuc hành hương mang li mt kết qu bt ng. Mt sm mt chiu tôi được gii thoát khi mi vướng mc. Tôi cm thy tâm lòng thanh thn và xác tín rng: ”Tình Yêu THIÊN CHÚA đ đ tha mãn mi khát vng ca trái tim”. K t giây phút y tôi có th t b tt c đ bước theo Đc Chúa GIÊSU KITÔ.
 Gi đây vi s v Linh Mc tôi ước ao phc v nhng anh ch em kém may mn nht, nhng người nghèo kh b xã hi rung b, bi vì tôi làm qun đc cho THIÊN CHÚA là mt Ông Ch giàu có nht thế gii. Tôi sung sướng được rng tay phân phát ca ci cho tt c mi người.
 13/ Tân Linh Mc Yannick Soufflet 35 tui chào đi ti Nancy min Bc nước Pháp. Đu c nhân lch s ngh thut và tng làm người thuyết trình cũng như ph trách công vic v lch s ngh thut nơi Trường Louvre qun 1 ca th đô Paris trong vòng 3 năm, Cha chn Paris làm môi trường phc v dân Chúa. Xin nhường li cho Cha.
 Hôm y là ngày 5-3-2005 có Thánh L nhm chc ca Đc Cha André Vingt-Trois vi tư cách Tng Giám Mc Paris. B thu hút bi nét đp thm m ca mt bui c hành Phng V khác thường, tôi bước chân vào Nhà Th Chính Tòa Đc Bà Paris. Năm y tôi 25 tui. Vn sinh trưởng trong mt gia đình Công Giáo đo đc nhưng tôi ch đi l cách máy móc và không h cu nguyn. Thế nhưng ngày hôm y, đng chen ln gia đám đông, và sau khi rước Mình Thánh Chúa, tôi bng cm nhn THIÊN CHÚA mi gi đích danh tôi hãy tr thành Linh Mc. Tht là Tiếng Gi êm ái và an bình.
 Vài tun l sau đó, nhân bui canh thc cu nguyn nơi Đn Th Thánh Tâm Montmartre trong qun 18 ca th đô Paris tôi cm thy như được đích danh nhc nh khi Đc Tng Giám Mc André Vingt-Trois lên tiếng trước micro: ”Có mt s người đã nhn được Tiếng Chúa Gi nhưng chưa đáp li”.
 T đó tôi khi s mt cuc sng cu nguyn đu đn và được s đng hành thiêng liêng ca Cha Linh Hướng. Sau khi phân đnh k lưỡng tôi biết mình có ơn gi nên chính thc xin gia nhp Chng Vin Paris. S dĩ tôi chn Paris là vì tôi sng ti đây t 10 năm qua, và nht là, Paris ghi du cuc chuyn hướng đi đi cuc sng Đc Tin ca tôi.
 Vi kinh nghim ca mt người tng sng nhng năm tháng khô cn đo nghĩa, gi đây tôi tn dng mi năng lc thiêng liêng đ đưa nhiu người v vi THIÊN CHÚA và giúp h có mt mi quan h thân tình vi THIÊN CHÚA là CHA.
 ... Đc Chúa GIÊSU phán cùng các môn đ rng: ”Thy là cây nho tht, và CHA Thy là người trng nho. Cành nào gn lin vi Thy mà không sinh hoa trái, thì Người cht đi; còn cành nào sinh hoa trái, thì Người ct ta cho nó sinh nhiu hoa trái hơn. Anh em được thanh sch ri nh Li Thy đã nói vi anh em. Hãy li trong Thy như Thy li trong anh em. Cũng như cành nho không th t mình sinh hoa trái, nếu không gn lin vi cây nho, anh em cũng thế, nếu không li trong Thy. Thy là cây nho, anh em là cành. Ai li trong Thy và Thy li trong người y, thì người y sinh nhiu hoa trái, vì không có Thy, anh em chng làm gì được. Ai không li trong Thy, thì b quăng ra ngoài như cành nho và s khô héo. Người ta nht ly, quăng vào la cho nó cháy đi. Nếu anh em li trong Thy và Li Thy li trong anh em, thì mun gì, anh em c xin, anh em s được như ý. Điu làm CHÚA CHA được tôn vinh chính là: Anh em sinh nhiu hoa trái và tr thành môn đ ca Thy” (Gioan 15,1-8).
 (”PARIS NOTRE-DAME, L'Église en mission à Paris”, Journal du Diocèse de Paris, Hebdomadaire, No 1580, 25 Juin 2015, trang 11-19)
 Sr. Jean Berchmans Minh Nguyt