Thứ Ba, 20 tháng 12, 2016

Người Mỹ chúc “Merry Christmas” hay “Happy Holidays”

Người M chúc “Merry Christmas” hay “Happy Holidays”

Washington – Hôm 19/12/2016, viện Nghiên cứu Tôn giáo Cộng đồng đã cho thấy sự khác nhau giữa các chính trị gia thuộc đảng Dân chủ và Cộng hòa ngay cả trong cách họ muốn các nhân viên thu tiền nói trong tháng 12.
Được hỏi: “Để tôn trọng những người có niềm tin khác hay không có tín ngưỡng, quý vị nghĩ là các cửa hiệu và doanh nghiệp có nên chúc khách hàng của họ ‘Happy Holidays’ or ‘Seasons Greetings’ thay vì ‘Merry Christmas hay không?”
Kết quả thăm dò cho thấy tỉ số các thành viên đảng Dân chủ nói “có” là 66/30%, còn tỉ lệ nói “không” của bên Cộng hòa là 67/28%.Như thế, cứ 2 thành viên đảng Dân chủ nói “có” thì chỉ có 1 nói “không”; ngược lại, cứ 2 thành viên Cộng hòa nói “không” mới có 1 thành viên nói “có”.
Cũng theo kết quả cuộc thăm dò, giữa dân Mỹ, cách chung, tỉ lệ nói “có” và “không” không khác nhau mấy, 47/46%. Có 58% người Công giáo, 65% Tin lành da trắng và 54% công dân Mỹ cao tuổi chọn lời chúc "Merry Christmas”. Các người trẻ trong độ tuổi 18-29, các người Mỹ không theo tôn giáo (58%), tín hữu Tin lành không phải là người da trắng (56%) và các tín hữu Tin lành ngành chính (48%) thích lời chúc chung chung hơn.
Kết quả cuộc thăm dò cho thấy ý kiến về câu hỏi này thay đổi nhiều trong 6 năm qua. Trong thập niên vừa qua, mức độ tôn giáo của việc cử hành Giáng sinh của người Mỹ cũng giảm đi. Số tín hữu cử hành lễ Giáng sinh như một ngày lễ tôn giáo quan trọng giảm từ 49% xuống 43%; những người cử hành lễ Giáng sinh như một ngày lễ “có phần nào tôn giáo” giảm từ 32 xuống 29%; ngược lại số người kỷ niệm Giáng sinh là ngày lễ “không quá tôn giáo” tăng từ 19% trong năm 2005 lên 27% trong năm 2016 này.
Giáng sinh là ngày lễ có ý nghĩa tôn giáo mạnh mẽ đối với 51% tín hữu Công giáo, 74% Tin lành da trắng, 49% Tin lành không phải người da trắng và 39% Tin lành ngành chính, 30% người trẻ và 10% người Mỹ không theo tôn giáo.
Ngày lễ Giáng sinh vẫn tiếp tục là ngày lễ chính yếu của tháng 12, xét về con số người Mỹ mừng lễ này. 89% câu trả lời là sẽ mừng lễ Giáng sinh tháng 12 này.
Cuộc thăm dò được thực hiện bằng điện thoại bằng tiếng Tây ban nha và tiếng Anh từ 7-11 tháng 12 trêm 1004 người lớn. Tỉ lệ sai sót của cuộc thăm dò hơn kém 3,6%. (CNS 19/12/2016)
Hồng Thủy