Thứ Năm, 8 tháng 12, 2016

Nữ tu học nghề kỹ sư không gian để làm gì?

Nữ tu học nghề kỹ sư không gian để làm gì?
Trn Mnh Trác12/7/2016Một 'bà Sơ kín' và một 'Tiến sĩ về không gian' thì có gì khác nhau?

Xin thưa ngay, cá hai là một, và một điều thú vị nữa là cả hai công việc đều nhắm vào trời cao, nghĩa đen và nghĩa bóng!


Theo tin CNA ngày 07 Tháng 12 năm 2016, thì Sơ Benedicta cuả hội dòng Holy Face (Thánh Nhan) vừa được xuất viện, tức là rời khu dòng kín, vì một lý do bt thường: đ tham d bui l tt nghip và nhận lãnh văn bằng tiến sĩ ti trường Hindustan Aerospace And Engineering, Ấn Độ.


"Tôi vào nhà dòng sau khi thi xong phầ̀n vn đáp cui cùng hồi năm ngoái, và đây là ln đu tiên tôi đi ra ngoài. Quy tc cuả nhà dòng cm chúng tôi đi ra khi tu vin, nhưng tôi đã được cho phép đc bit đ tham d lễ mãn khoá," Sơ Benedicta nói cho tờ báo Matters India biết như vậy.


Người n tu 32 tui này hiện sng trong dòng kín ca các n tu Biển Đức, hội dòng Thánh Nhan.


Sinh trưởng ở Kuwait trước khi có Chiến tranh vùng Vnh, Sơ Benedicta tốt nghệp trường Cao đng St Xavier Mumbai và sau đó ly bng thc sĩ v khoa hc không gian ở Đi hc Pune, bang Maharashtra, cách Mumbai 90 dm.


Sơ lắy Tiến Sĩ t Vin Công Ngh Quc Phòng Tiền Tiến ở thành phố Pune. Theo báo Matters India, thì luận án tiến sĩ ca Sơ liên hệ đến lĩnh vc k thut hàng không vũ tr, liên quan đến đng cơ phản lực scramjet, ch yếu sử dụng cho các động cơ siêu thanh và phi thuyền không gian.


Sơ Benedicta đã từng cm thy ơn gi về đi sng thánh hiến, nhưng việc quyết đnh tr thành mt n tu xảy ra sau khi tham d mt khóa tĩnh tâm Pune. Sơ đã kết thúc cuộc nghiên cu tiến sĩ ca mình trước khi nói vi gia đình rng sơ mun gia nhp mt dòng tu kín.


Cng đoàn các n tu dòng Biển Đức đn t Nhan Thánh Chúa được thành lp vào năm 1950 bi đan viện trưởng Hildebrand Gregory. Năm 1977, đã tr thành mt cng đoàn thống thuộc toà thánh và đã có nhiều tu viện trên nhiu châu lc.