Thứ Năm, 26 tháng 1, 2017

Niên giám mới của Giáo hội Hàn quốc trên e-book

Niên giám mi ca Giáo hi Hàn quc trên e-book

Seoul – Niên giám mới năm 2017 của Giáo hội Hàn quốc được gửi cho hãng tin Fides thu thập các tin tức, dữ liệu và thông tin lịch sử của cộng đoàn Công giáo Hàn quốc. nội dung niên giám được Hội đồng Giám mục Hàn quốc xuất bản trên cơ sở dữ liệu nhận được từ các Giáo phận và các cuộc điều tra. Văn bản này cũng được xuất bản dạng e-book.
Trong niên giám mới, Linh mục đầu tiên của Giáo hội Hàn quốc là thánh Andrea Kim Dae-geon, thụ phong Linh mục ngày 17/08/1845; Linh mục mới nhất là cha Kwang-Kyu Gi, chịu chức ngày 24/09/2016. Từ năm 1845 đến nay, có 6021 Linh mục người Hàn quốc thụ phong Linh mục tại Hàn quốc hay ở các nước khác trên thế giới.
Cho đến ngày 31/12/2015, số tín hữu Hàn quốc là 5,6 triệu, chiếm 10,7% dân số, phân chia thành 19 Giáo phận với 1706 giáo xứ hiện hành, 761 cứ điểm truyền giáo.
Theo các dữ liệu lịch sử được tái dựng, thời gian thành lập “chính thức” của Giáo hội Hàn quốc là vào năm 1784, là năm mà một nhóm quý tộc trẻ thành lập một cộng đoàn Giáo hội tại nước này, không có bí tích và Linh mục. Sau đó họ đã xin Giám mục Bắc kinh, và tiếp đó là Roma, gửi các thừa tác viên đến với họ. (Fides 26/01/2017)
Hồng Thủy