Thứ Sáu, 27 tháng 1, 2017

Đức Thánh Cha liên đới với các tín hữu đau khổ

Đc Thánh Cha liên đi vi các tín hu đau kh

VATICAN. ĐTC liên đới với những đau khổ của các tín hữu Chính Thống Đông phương và đề cao vai trò của các vị tử đạo thuộc các Giáo Hội này.
 Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến sáng ngày 27-1-2017 dành cho 31 GM và thần học gia thành viên của Ủy ban hỗn hợp quốc tế đối thoại thần học giữa Công Giáo và các Giáo Hội Chính Thống Đông Phương. Khác với các Giáo Hội Chính Thống khác ly khai khỏi Công Giáo hồi thế kỷ 11, các Giáo Hội Chính Thống Đông phương chỉ chấp nhận 3 Công đồng chung đầu tiên và ly khai khỏi Công Giáo hồi thế kỷ thứ 5, sau khi từ chối chấp nhận Công đồng chung thứ 4 ở Calcedonia năm 451. Thuộc khối Giáo Hội này hiện nay có Giáo Hội Chính Thống Copte Ai Cập, Chính Thống Ethiopie và Eritrea, Arméni Tông Truyền, Giáo Hội Chính Thống Siriac và Chính Thống Siro Malankara bên Ấn độ.
 Ủy ban đối thoại thần học giữa Công Giáo và các Giáo Hội Chính Thống này được thành lập hồi năm 2003 và đã nhóm họp được 14 lần.
 Lên tiếng trong buổi tiếp kiến, ĐTC ghi nhận nhiều tín hữu thuộc các Giáo Hội Chính Thống Đông Phương phải chịu nạn bạo lực và những hành vi kinh khủng có những kẻ cực đoan cuồng tín gây ra. Những tình trạng đau khổ bi thảm ấy càng dễ trở nên sâu đậm hơn trong những bối cảnh nghèo đói, bất công, bị gạt ra ngoài lề xã hội, và cũng do tình trạng bất an do những quyền lợi phe phái nhiều khi từ bên ngoài gây ra.
 ĐTC ca ngợi hoạt động của các Giáo Hội Chính Thống Đông phương hằng ngày gần gũi với những người đau khổ và ngài cũng khẳng định rằng: 'Nếu một chi thể đau khổ, thì toàn thể các chi thể khác cũng cùng đau khổ, như thánh Phaolô đã viết (1 Cr 12,26). Những đau khổ này của anh chị em cũng là đau khổ của chúng tôi. Tôi hiệp ý với anh chị em trong kinh nguyện, cầu xin cho các cuộc xung đột chấm dứt và xin Chúa gần gũi những người đang chịu thử thách, nhất là các trẻ em, bệnh nhân và người già..
 ĐTC nói thêm rằng ”Ước gì sự chuyển cầu và tấm gương của bao nhiêu vị tử đạo và các vị thánh của chúng ta đã can đảm làm chứng cho Chúa Kitô là một nâng đỡ mạnh mẽ cho các cộng đồng Kitô. Các vị tỏ cho chúng ta thấy trọng tâm đức tin của chúng ta không hệ tại một sứ điệp hòa giải và hòa bình tổng quát, nhưng hệ tại chính Chúa Giêsu đã chịu đóng đanh và sống lại: Người là an bình và sự hòa giải của chúng ta” (Xc Ep 2,14; 2 Cr 5,18).. Trong tư cách là môn đệ của Chúa, chúng ta được đêu gọi làm chứng khắp nơi, với lòng can đảm của Chúa Kitô và tình yêu khiêm tốn của Chúa hòa giải con người thuộc mọi thời đại”. (SD 27-1-2017)
 G. Trần Đức Anh OP