Thứ Tư, 19 tháng 4, 2017

Cha George Weinmann và sơ Lilian McLaughlin, hai vị tử đạo của Thánh Thể

Cha George Weinmann và sơ Lilian McLaughlin, hai v t đo ca Thánh Th

Đã 50 năm trôi qua, các tín hu Công giáo Rochester, New York, vn nh đến gương hy sinh ca cha George Weinmann, 77 tui, và sơ Lilian Marie McLaughlin, mt n tu dòng Notre Dame, đang dy hc ti trường hc ca giáo x, nhng người đã hy sinh mng sng đ cu các tr em và Thánh Th trong mt cơn ha hon ti nhà th thánh Philip Neri ti thành ph này.
Cha Weinmann được th phong Linh mc năm 1918, sau đó cha phc v trong 3 giáo x trước khi tr thành cha s ca x Philip Neri vào năm 1959. Cha đã ra sc xây dng giáo x, thành lp trường hc giáo x vào năm 1962, và năm 1965, cha xây mt tu vin cho các n tu dòng Notre Dame. Cha ni tiếng là tiết kim, cha đ ý ti tng xu tin ca giáo x và tiêu xài rt ít cho chính mình. Khi cha qua đi, người ta tìm thy mt phong bì bên ngoài cha viết Cho nhà th mi, bên trong là trái phiếu ca chính ph vi s tin lên ti 200 ngàn đô la. Sơ McLaughlin sinh trưởng Boston và gia nhp dòng Notre Dame vào năm 1962. Các hc sinh nói sơ là người du dàng, kiên nhn, vui v và có tình hài hước. Sơ xinh đp, d thương và như thiên thn.
Ngày 20 tháng 2 năm 1967 là mt ngày tri u ám, tuyết rơi và gió lnh. Các hc sinh ca trường đang chơi trong gi ăn trưa. Jimmy Thompson, mt giám th các hc sinh lp 7, đang quan sát các em khi chúng chơi đùa. Thình lình mt hc sinh lp 4 đi ra khi ngôi nhà th g và cho ông biết là các hc sinh đang chơi gin bên trong nhà th. Thompson m ca nhà th và nhìn vào bên trong, ông thy la cháy lan khp phía sau cung thánh ca nhà th. Thompson vi vàng chy đến trường hc và kéo chuông báo cháy và chy đến nhà x báo cho cha x biết.
Nhà th thánh Philip Neri được xây dng vào năm 1929, hoàn toàn bng g. Do đó ngon la đã d dàng lan tràn khp nhà th. Khi cha Weinmann, 77 tui, cha s ca giáo x, nghe tiếng la hét thông báo nhà th đang b cháy, đã chy vi ra khi nhà x và băng mình xông vào la đ cu ly Mình Thánh Chúa trong Nhà Tm. Còn sơ McLaughlin, vi vàng gi đin cho s cu ha và khi được biết là còn mt s ít tr em đang trong nhà th, sơ đã không chút do d, chy vào nhà th qua ca hông đ vào cu các em. Tht ra trong nhà th không có hc sinh nào c, nhưng sơ McLaughlin gp thy cha Weinmann và c gng giúp cha thoát ra ngoài nhà th. H c đi ra bng ca chính, nhưng vì khói dày đc nên c hai người không nhìn thy rõ và tưởng ca vào phòng gii ti là ca chính. Lính cu ha đã tìm thy hai người gn đó. Sơ McLaughlin qua đi vì ngt khói, ngay chiu th hai hôm y, khi ch va mng sinh nht ln th 26 được 2 ngày. Còn cha Weinmann, đã mang Mình Thánh Chúa ra khi Nhà Tm, cũng qua đi hai ngày sau đó.
S hy sinh ca cha Weinmann và sơ McLaughlin đã đ li mt du vết không th xóa nhà trong ký c ca các hc sinh và giáo dân ca giáo x ti thành ph Rochester này và cũng là mt mu gương hy sinh sng đng mãi. Dù h đã hy sinh cách đây na thế k, nhưng n tượng ca các hc sinh và giáo dân v h vn cho thy mt bn cht bình thường ca s vĩ đi, điu đã làm cho v Tôi t Chúa Fulton Sheen gi h là các v t đo. Thompson, người đã khám phá đám cháy hôm y, chia s: Khi bn gp điu gì đó tàn phá trong cuc sng ca bn như ngày 20 tháng 2 năm đó, và khi nó liên quan đến tôn giáo ca bn, đến trường ca bn và nhà th ca bn mà bn tht s yêu quý, bn không bao gi có th quên nhng điu này.
Lòng yêu mến ca mi người đi vi cha Weinmann và sơ McLaughlin được th hin qua s hin din ca rt đông dân chúng hin din trong Thánh l ti nhà th Truyn tin vào ngày 26 tháng 2 va qua, nhân tưởng nim 50 năm ngày hy sinh ca hai người. Trong s nhng người hin din có thân nhân ca cha Weinmann và sơ McLaughlin cũng như các giáo dân ca giao x thánh Philip Neri ngày xưa. Trong bài ging Thánh l, cha Dennis Bonsignore cho biết cha được biết v v ha hon nhà th thánh Philip Neri vào năm 1992, 25 năm sau ngày xy ra, khi cha đang phc v nhà th thánh Cecilia. Cha k, vào hôm đó, Peter Fantigrossi đã hin din mà không biết là cha Bonsignore s ging v đám cháy. Ông là người lính cu ha đã mang sơ McLaughlin ra khi nhà th thánh Philip Neri. Tai nn làm cho ông cm thy đau kh phát điên và đã ri b nhà th trong nhiu năm. Nhưng sau thánh l vào năm 25 năm, Peter Fantigrossi cm thy được cha lành và đi mi. Ông đã sáng tác mt bài thơ ta đ "I Held an Angel in My Arms" Tôi ôm mt thiên thn trên cánh tay tôi. Cha Bonsignore nhn đnh rng hai v đã đ li mt mu gương sng đng v nim tin ca h v s hin din thc s ca Chúa Kitô trong bí tích Thánh Th.
Đc cha Matano ca giáo phn Rochester khen ngi cha Weinmann và sơ McLaughlin là gương mu cho các tín hu Công giáo dâng trn mng sng ca h cho Chúa Giêsu. Ngài nói: Chúng ta cu nguyn đ noi gương cha Weinmann và sơ McLaughlin, chúng ta có th nói Tôi sng nhưng không là tôi sng mà Chúa Kitô sng trong tôi.” (CNS 10/03/2017)
Hng Thy