Thứ Hai, 10 tháng 4, 2017

Khủng bố Hồi Giáo tấn công lần thứ hai trong Chúa Nhật Lễ Lá tại Ai Cập, Đức Thượng Phụ Tawadros thoát chết

Khng b Hi Giáo tn công ln th hai trong Chúa Nht L Lá ti Ai Cp, Đc Thượng Ph Tawadros thoát chết
Đng T Do4/9/2017


Nhà th Thánh George sau v tn công
  
Như chúng tôi đã loan tin, đúng vào lúc Đc Thánh Cha bt đu c hành L Lá ti qung trường Thánh Phêrô, tc là lúc 10h sáng ngày 9 tháng Tư, thì cùng lúc đó khng b Hi Giáo đánh bom vào nhà th Thánh George trong vùng ph cn Tanta ca th đô Cairo. 

Nhà c
m quyn Ai Cp cho biết con s Kitô hu b thit mng đã lên đến 25 người và có đến 60 người khác b thương. Nhiu người trong s đó đang trong tình trng nguy kch.

Hai ti
ếng đng h sau đó, mt cuc tn công khác đã giết chết thêm 11 người ti mt nhà th Alexandria. 35 người khác b thương rt nng.

B
Ni V Ai Cp cho biết, Đc Thượng Ph Tawadros II đang bên trong nhà th Thánh Máccô Alexandria ch s L Lá. Cnh sát đã tăng cường lc lượng an ninh ti đây sau khi xy ra v khng b th nht ti Tanta; và đã chn xét mt người tình nghi. Tên khng b khi b chn li đã cho n bom qun trên người. Các nhân chng cho biết h nghe thy mt tiếng n rt ln bên ngoài nhà th và khói la mt mù. Ít nht 11 người b thit mng trong đó đa s là các nhân viên an ninh.

C
ơ quan thông tin Amaq ca bn khng b Hi Giáo IS tuyên b chu trách nhim v hai v đánh bom này.

Đài truy
n hình quc gia Ai Cp cho biết Tng thng Abdel Fattah al-Sisi và Th tướng Sherif Ismail s ti thăm các đa đim b tn công này. Trong khi đó, tng thng Sisi đã ra lnh triu tp mt cuc hp khn cp ca hi đng quc phòng.