Thứ Ba, 25 tháng 7, 2017

26-07-2017 : THỨ TƯ - TUẦN XVI THƯỜNG NIÊN - THÁNH GIOAKIM VÀ THÁNH ANNA - Lễ Nhớ

26/07/2017
Thứ tư tuần 16 thường niên
Thánh Gioakim và thánh Anna.
Lễ nh

Theo một truyền thống cổ xưa, có thể vào thế kỷ 2. Thánh Gioakim và thánh Anna là song thân của Đức Trinh Nữ Maria. Lòng sùng kính thánh Anna được phổ biến ở phương Đông vào thế kỷ 6, và ở phương Tây vào thế kỷ 10.
Còn thánh Gioakim cũng được tôn kính như thế, nhưng muộn hơn, lối thế kỷ 17.

(Các bài đọc lễ nhớ thánh Gioakim và thánh Anna)

Bài Ðọc I: Hc 44, 1. 10-15
"Miêu duệ họ tồn tại đến muôn đời".
Trích sách Huấn Ca.
Chúng ta hãy ca tụng những vĩ nhân và các tổ phụ chúng ta qua các thời đại. Có những người nhân hậu, mà việc thiện của họ không bao giờ bị lãng quên. Dòng dõi họ được hưởng hạnh phúc, và họ sẽ có con cháu nối dòng, miêu duệ họ trung thành với lời giao ước và con cái họ nhờ họ cũng được trung thành. Miêu duệ họ sẽ tồn tại đến muôn đời, và vinh quang của họ không bao giờ bị lu mờ. Thân xác họ được chôn cất bình an, tên tuổi họ sẽ sống đời này qua đời nọ. Sự khôn ngoan của họ cộng đoàn truyền tụng, và công hội thuật lại lời ngợi khen họ.
Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Tv 131, 11. 13-14. 17-18
Ðáp: Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngôi báu Ðavít tổ phụ Người (Lc 1, 32a).
Xướng: 1) Chúa đã thề hứa cùng Ðavít một lời hứa quả quyết mà Người sẽ chẳng rút lời, rằng: "Ta sẽ đặt lên ngai báu của ngươi một người con cháu thuộc dòng giống ngươi". - Ðáp.
2) Bởi chưng Chúa đã kén chọn Sion, đã thích lựa Sion làm nơi cư ngụ cho mình. Ngài phán: "Ðây là nơi nghỉ ngơi của Ta tới muôn đời, Ta sẽ cư ngụ nơi đây, vì Ta ưa thích". - Ðáp.
3) Tại đó, Ta sẽ gầy dựng một uy quyền cho Ðavít, sẽ chuẩn bị ngọn đèn sáng cho người được Ta xức dầu. Ta sẽ bắt những kẻ thù ghét người tủi hổ, nhưng triều thiên của Ta chiếu sáng rực rỡ trên mình người. - Ðáp.

Alleluia: x. Lc 2, 25c
Alleluia, alleluia! - Các ngài mong đợi niềm an ủi của Israel, và Thánh Thần ngự trong các ngài. - Alleluia.

Phúc Âm: Mt 13, 16-17
"Nhiều vị tiên tri và nhiều đấng công chính đã ao ước trông thấy điều các con thấy".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Phúc cho mắt các con vì được thấy; và phúc cho tai các con vì được nghe. Quả thật, Thầy bảo các con: Nhiều vị tiên tri và nhiều đấng công chính đã ao ước trông thấy điều các con thấy, mà không được thấy; mong ước nghe điều các con nghe, mà không được nghe".
Ðó là lời Chúa.


Suy niệm : Cha Mẹ Đức Maria: Thánh Gioakim Và Anna
Trong Tin Mừng không thấy tên các Ngài. Truyền thống cho chúng ta biết cha mẹ Đức Ma-ri-a gọi tên là Gioakim và Anna.
Thánh Gioakim không được sùng kính, nhưng thánh Anna thì khác.
Sùng kính quảng đại quần chúng.
Lòng sùng kính thánh Anna rất phổ thông trên đất Mỹ Châu ngay thời kỳ di dân. Lòng sùng kính Thánh Anna có từ lâu đời ở Bretagne. Với số nhà thờ kể không xiết.
Với niềm tin mạnh mẽ, đơn sơ, đẹp đẽ của chúng ta. Chúng ta tin rằng Thánh Anna là mẹ Đức Ma-ri-a. Niềm tin đó càng dễ dàng, mạnh mẽ đón nhận vì Đức Ma-ri-a được sinh ra bởi một người cha và một bà mẹ như bao nhiêu xác phàm khác.
Đôi cha mẹ.
Dù cha mẹ Ngài có tên này hay tên khác, không cần bàn đến. Chúng ta tôn kính các Ngài chỉ vì các Ngài đã ban cho chúng ta Đức Trinh Nữ Ma-ri-a. Đó là lần độc nhất trong lịch sử các thánh mà chúng ta tôn kính các Ngài. Dù các Ngài không có tên trong danh sách chính thức các thánh. Công phúc độc nhất của các Ngài mà không thánh nào có được là các Ngài làm cha làm mẹ Đức Ma-ri-a.
Thật là mầu nhiệm đức tin! Thánh Anna và Gioakim không hồ nghi gì về con các Ngài lớn lên là tôi tớ khiêm nhường của Thiên Chúa, Mẹ Thiên Chúa ! các Ngài không thể đoán biết danh tiếng các Ngài sẽ vượt mọi biên giới thời gian, nhưng danh đó như hoa nở, vì các Ngài đã gieo hạt hoa hồng mầu nhiệm, gieo hạt hoa huệ tinh tuyền.
“Lạy Chúa, chúc tụng Ngài đã vinh thăng Đức Trinh Nữ Ma-ri-a”.


Thứ Tư sau Chúa Nhật 16 Quanh Năm


Bài Ðọc I: (Năm I) Xh 16, 1-5. 9-15
"Ta sẽ cho mưa bánh từ trời rơi xuống".
Trích sách Xuất Hành.
Con cái Israel rời bỏ Êlim và đến hoang địa gọi là Sin, nằm giữa Êlim và Sinai, nhằm ngày mười lăm tháng hai, kể từ khi rời bỏ đất Ai-cập. Toàn thể cộng đoàn con cái Israel kêu trách Môsê và Aaron, họ nói với hai ông rằng: "Thà chúng tôi chết trong đất Ai-cập do tay Chúa, khi chúng tôi ngồi kề bên nồi thịt và ăn bánh no nê. Tại sao các ông dẫn chúng tôi lên sa mạc này, để cả lũ phải chết đói như vầy?"
Chúa liền phán cùng Môsê rằng: "Ðây Ta sẽ cho bánh từ trời rơi xuống như mưa: dân chúng phải đi lượm bánh đủ ăn mỗi ngày, để Ta thử coi dân có tuân giữ lề luật của Ta hay không. Nhưng mỗi ngày thứ sáu phải lấy gấp đôi phần mình quen lượm hằng ngày".
Môsê nói cùng Aaron rằng: "Hãy ra lệnh cho toàn thể cộng đoàn con cái Israel biết: Phải đến trước mặt Chúa, vì Người đã nghe lời các ngươi kêu trách rồi". Ðang khi Aaron nói cùng toàn thể cộng đoàn con cái Israel, họ nhìn về phía sa mạc, thì đây vinh quang của Chúa hiện ra trong đám mây. Và Chúa phán cùng Môsê rằng: "Ta đã nghe tiếng kêu trách của con cái Israel; ngươi hãy nói với họ rằng: "Chiều nay các ngươi sẽ ăn thịt, và sáng mai sẽ ăn bánh no nê, như thế các ngươi sẽ nhận biết rằng Ta là Thiên Chúa các ngươi".
Chiều hôm ấy, có chim cút bay tới che rợp các trại, và sáng hôm sau có sương sa xuống quanh trại. Tới lúc sương tan trên mặt đất, thì thấy có vật gì nho nhỏ tròn tròn như hột sương đông đặc trên mặt đất. Con cái Israel thấy vậy, liền hỏi nhau rằng: "Man-hu", có nghĩa là "Cái gì vậy?", vì họ không biết là thứ gì. Môsê liền nói với họ: "Ðó là bánh do Chúa ban cho anh em ăn".
Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Tv 77, 18-19. 23-24. 25-26. 27-28
Ðáp: Chúa đã ban cho họ được bánh bởi trời (c. 24b).
Xướng: 1) Họ đã thử thách Thiên Chúa trong lòng, bằng cách đòi lương thực theo sở thích. Họ buông lời nói nghịch cùng Thiên Chúa, rằng: "Thiên Chúa dọn được bàn ăn trong hoang địa này chăng?" - Ðáp.
2) Nhưng Người đã ra lệnh cho ngàn mây trên cõi cao xanh, và Người đã mở rộng các cửa trời, Người đã làm mưa Manna xuống để họ ăn, và Người ban cho họ được bánh bởi trời. - Ðáp.
3) Con người được ăn bánh của những bậc hùng anh; Người đã ban cho họ lương thực ăn tới no nê. Người đã khiến gió đông từ trời nổi dậy, và trổ quyền năng dẫn luồng gió Nam thổi tới. - Ðáp.
4) Người làm cho thịt mưa xuống trên họ như thể bụi tro, và những loài cầm điểu rơi xuống tựa hồ cát biển. Chúng đã rơi rớt vào trong dinh trại, chung quanh mọi nơi cư xá của họ. - Ðáp.

Alleluia: Ga 14, 23
Alleluia, alleluia! - Nếu ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy, và Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy, và Chúng Ta sẽ đến và ở trong người ấy. - Alleluia.

Phúc Âm: Mt 13, 1-9
"Nó sinh hoa kết quả gấp trăm".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Ngày ấy, Chúa Giêsu ra khỏi nhà và đi đến ngồi ở ven bờ biển. Dân chúng tụ tập quanh Người đông đảo đến nỗi Người phải xuống thuyền mà ngồi, còn tất cả dân chúng thì đứng trên bờ. Và Người dùng dụ ngôn mà nói với họ nhiều điều. Người nói:
"Này đây, có người gieo giống đi gieo lúa. Trong khi gieo, có hạt rơi xuống vệ đường, chim trời bay đến ăn mất. Có hạt rơi xuống trên đá sỏi, chỗ có ít đất, nó liền mọc lên, vì không có nhiều đất. Khi mặt trời mọc lên, bị nắng gắt, và vì không đâm rễ sâu, nên nó khô héo. Có hạt rơi vào bụi gai, gai mọc um tùm, nên nó chết nghẹt. Có hạt rơi xuống đất tốt và sinh hoa kết quả, có hạt được một trăm, có hạt được sáu mươi, hạt ba mươi. Ai có tai để nghe, thì hãy nghe".
Ðó là lời Chúa.


Suy Niệm: Hạt Giống Lời Chúa
Một em bé 13 tuổi bị phong cùi và bị xua đuổi ra khỏi làng, có nhà truyền giáo nọ đưa em về nhà nuôi dưỡng, săn sóc. Cảm động trước tấm lòng tốt của nhà truyền giáo, em bé hỏi:
- Tại sao ông quan tâm lo lắng cho tôi như vậy?
Nhà truyền giáo trả lời:
- Bởi vì Thiên Chúa là Cha đã dựng nên chúng ta giống hình ảnh Ngài. Ngài yêu thương chúng ta và muốn chúng ta yêu thương liên đới với nhau. Ngài đã sai Con Một Ngài là Chúa Giêsu Kitô xuống trần gian để dạy mỗi người chúng ta sống xứng đáng với phẩm giá con người, vì thế vâng lời Ngài dạy, cha săn sóc cho con.
Từ đó, em bé này không bao giờ quên được cử chỉ yêu thương của nhà truyền giáo. Chẳng những thế, em còn xin làm môn đệ Chúa Giêsu và dùng thời gian còn lại để săn sóc cho những người phong cùi khác tại trung tâm của nhà truyền giáo.
"Vâng lời Chúa dạy, tôi săn sóc phục vụ anh chị em". Ðó là điều Thiên Chúa, qua hình ảnh của người gieo giống trong Tin Mừng hôm nay mong đợi nơi những môn đệ Chúa Kitô, những kẻ đã lãnh nhận hạt giống ân sủng và Lời Chúa trong cuộc đời của mình. Câu chuyện trên đây là một trong muôn vàn sự kiện cụ thể để chứng minh Lời Chúa qua các thế hệ phải trổ sinh hoa trái tốt đẹp trong lịch sử cuộc đời con người. Thiên Chúa vẫn tiếp tục thực hiện công việc của Ngài, nhưng nhiều khi chính con người từ chối chấp nhận Ngài và làm cho hạt giống ân sủng và Lời Chúa không trổ sinh được.
Người Kitô hữu chúng ta có thể biến những cánh đồng xã hội thành những cánh đồng tốt tươi, hoặc làm cho chúng trở thành những cánh đồng hoang, cỏ lác mọc um tùm. Ước gì Lời Chúa hôm nay giúp chúng ta ý thức bổn phận làm cho hạt giống Lời Chúa trổ sinh hoa trái tốt đẹp, có sức biến đổi cuộc đời mình và làm chứng cho tình yêu Chúa nơi những người chúng ta gặp gỡ.
Veritas Asia

26/07/17    TH TƯ TUN 16 TN
Th. Gio-a-kim và An-na                        Mt 13,16-17

GIA ĐÌNH NÊN THÁNH


“Còn anh em, mắt anh em thật có phúc vì được thấy, tai anh em thật có phúc, vì được nghe.” (Mt 13,16)

Suy niệm: Sách Huấn Ca dạy rằng với những người đạo hạnh, công đức của họ không bao giờ bị quên lãng, dòng dõi họ luôn được hưởng gia tài quý báu, là lũ cháu đoàn con, vì dòng dõi họ tuân giữ các điều giao ước của Chúa (x. Hc 44,1-15). Trong số những người đức nghĩa đạo hạnh đó có gia đình hai thánh Gio-a-kim và An-na. Sách Nguỵ thư Tin mừng Gia-cô-bê cho rằng gia đình ấy luôn bền tâm vững chí sống thánh thiện, đặt trọn niềm cậy trông nơi Thiên Chúa, dù trong tuổi già sức yếu mà vẫn còn son sẻ. Thiên Chúa đã đoái thương ban cho gia đình các ngài một người con, đó là Đức Ma-ri-a, một người nữ thánh thiện, được vinh dự lớn lao là được Thiên Chúa ưu ái chọn làm Mẹ Đấng Cứu thế của nhân loại. 
Mời Bạn: Hai thánh Gio-a-kim và An-na luôn đẹp lòng Thiên Chúa qua việc tuân giữ lề luật của Ngài. Là cha mẹ, bạn hãy thay mặt Chúa giáo dục con cái theo Lời Chúa và giáo huấn của Hội Thánh. Là con cái, bạn hãy sống đẹp lòng Thiên Chúa qua việc thảo kính cha mẹ, năng tham dự Thánh lễ, đọc Lời Chúa, và đọc kinh chung gia đình. Nhờ đó, gia đình bạn được thánh thiện, hạnh phúc, và an bình.

Sống Lời Chúa: Quyết tâm đọc kinh chung gia đình để kết hiệp với Chúa và với nhau. Nhờ sự hiệp thông ấy trong gia đình, mọi người sẽ hoà thuận, thương yêu nhau hơn.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, Chúa là nguồn suối an vui, hạnh phúc của chúng con. Xin ban cho chúng con sức mạnh, niềm vui để chúng con quyết tâm sống tín thác vào Chúa và nên thánh giữa đời thường. Amen.
(5 phút Lời Chúa)


Có tai thì nghe (26.7.2017 – Th tư: Thánh Gioakim và Thánh Anna, song thân Đc Maria)
Nếu tôi dám đ cho mt câu Li Chúa t do ln lên thì đi tôi s hoàn toàn thay đi.


Suy nim:
Dụ ngôn người gieo giống đầy tính lạc quan, hy vọng.
Ðức Giêsu gieo hạt giống Lời Chúa khắp nơi.
Có hạt bị chim trời ăn mất, khi chưa kịp nảy mầm.
Có hạt bị khô cháy khi chưa bám rễ.
Có hạt đã thành cây, nhưng bị gai làm chết ngạt.
Thực tế đau buồn ấy làm nản lòng nhiều người.
Ðức Giêsu đã gặp biết bao chống đối và thất bại.
Ngài có thật là Ðấng được Thiên Chúa sai đến
để thiết lập Nước Trời trên trần gian không?
May thay có những hạt rơi vào đất tốt,
và đem lại kết quả gấp bội.
Nhìn vào khuôn mặt của Giáo Hội hôm nay,
nhiều người thất vọng trước những khó khăn, khủng hoảng.
Ðức Giêsu khuyên ta hãy vững lòng.
Lời Chúa vẫn còn gặp được mảnh đất phì nhiêu.
Dụ ngôn người gieo giống đòi chúng ta phải xét mình
Có bao hạt Lời Chúa được gieo vào lòng tôi?
Ðâu là số phận của chúng?
Có hạt rơi vào lòng tôi như rơi trên mặt đường.
Tôi nghe mà không hiểu.
Không hiểu vì không muốn hiểu, vì cố tình né tránh,
bởi lẽ Lời Chúa đòi tôi hoán cải và từ bỏ mình.
Thế là Lời Chúa trượt đi như nước đổ lá khoai.
Có hạt rơi vào lòng tôi như rơi trên đất đá.
Tôi vội vã, hớn hở đón lấy ngay,
nhưng chỉ dừng lại ở bề mặt hời hợt.
Lời Chúa không đâm rễ sâu trong mảnh đất đời tôi.
Khi thử thách gay gắt của cuộc sống ập đến,
tôi té nhào và bỏ cuộc, chẳng dám sống Lời Ngài.
Có hạt rơi vào lòng tôi như rơi trong bụi gai.
Bụi gai là nỗi lo âu chuyện đời, là đam mê của cải.
Bụi gai bóp nghẹt, làm cây Lời Chúa không sinh trái.
Có hạt rơi vào long tôi như rơi vào đất tốt.
Tôi nghe và hiểu.
Tôi hiểu được là nhờ dám sống Lời Chúa trong đời.
Chỉ ai hiểu nhờ sống mới đem lại mùa bội thu.
Dụ ngôn trên đòi tôi xét lại thái độ nghe Lời Chúa,
đòi tôi cải tạo lại mảnh đất lòng mình.
Có biết bao gai góc, đá sỏi trong mảnh đất đời tôi.
Có bao hạt giống bị mất mát vì tôi từ khước.
Nếu tôi dám để cho một câu Lời Chúa tự do lớn lên
thì đời tôi sẽ hoàn toàn thay đổi.
Hôm nay, tôi được mời gọi đi gieo hạt.
Nhưng trước hết, tôi cần được Lời Chúa biến đổi,
cần hiểu sâu nhờ dám sống Lời Chúa tận căn.
Xin Chúa giúp tôi tìm ra những lối gieo mới,
để Lời Chúa sai trái hơn trong thế giới hôm nay.
Cầu nguyn:

Lạy Chúa Giêsu,
con đường dài nhất là con đường từ tai đến tay.

Chúng con thường xây nhà trên cát,
vì chỉ biết thích thú nghe Lời Chúa dạy,
nhưng lại không dám đem ra thực hành.
Chính vì thế
Lời Chúa chẳng kết trái nơi chúng con.

Xin cho chúng con
đừng hời hợt khi nghe Lời Chúa,
đừng để nỗi đam mê làm Lời Chúa trở nên xa lạ.

Xin giúp chúng con dọn dẹp mảnh đất đời mình,
để hạt giống Lời Chúa được tự do tăng truởng.

Ước gì ngôi nhà đời chúng con
được xây trên nền tảng vững chắc,
đó là Lời Chúa,
Lời chi phối toàn bộ cuộc sống chúng con.

Lm Antôn Nguyn Cao Siêu, SJ

Hãy Nâng Tâm Hồn Lên
26 THÁNG BẢY
Thiên Chúa Muốn Thiết Lập Vương Quyền Của Ngài Trong Đời Sống Chúng Ta
Từ những suy tư rút ra từ các Thư của Thánh Phao-lô như trên, chúng ta có thể hiểu hơn giáo huấn của Đức Kitô về sự quan phòng bao trùm mọi sự của Cha trên trời (Mt 6,25-34 và Lc 12,22-31): “Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và sự công chính của Ngài, rồi các thứ khác sẽ được ban thêm cho” (Mt 6,33; Lc 12,31).
Nói “trước hết”, Đức Giêsu cho thấy rõ Thiên Chúa muốn gì trước hết nơi mỗi chúng ta. Điều mà Thiên Chúa nhắm đến trước hết trong công cuộc sáng tạo thế giới, điều mà Ngài ao ước ở chung cuộc của thế giới chính là thiết lập “Nước của Ngài và sự công chính của Ngài” trong đời sống chúng ta. Toàn thể thế giới đã được tạo thành trong định hướng qui về Vương Quốc này. Thế giới được tiền định để đạt tới sự viên mãn của nó nơi con người và nơi lịch sử của con người trong thời gian của Thiên Chúa. Vương quyền của Thiên Chúa và sự công chính của Ngài, đó là điều mà thế giới và con người được tiền định từ đời đời trong Đức Kitô.
- suy tư 366 ngày của Đức Gioan Phaolô II -
Lm. Lê Công Đức dịch từ nguyên tác
LIFT UP YOUR HEARTS
Daily Meditations by Pope John Paul II
+++++++++++++++++
Lời Chúa Trong Gia Đình
Ngày 26-6
St 12, 1-9; Mt 7, 1-5.
Lời suy niệm: “Anh em đừng xét đoán, để khỏi bịThiên Chúa xét đoán, vì anh em xét đoán thế nào, thì anh em cũng sẽ bị Thiên Chúa xét đoán như vậy.”
Đối với người Do-thái họ cũng đã từng cảnh cáo về việc xét đoán: “Ai xét đoán anh em mình rộng lượng sẽ được Chúa rộng lượng lại.” Còn đối với Chúa Giêsu khuyên dạy chúng ta: “Đừng xét đoán”. Bởi vì khi chúng ta xét đoán người anh em chúng ta có thể phạm sai lầm: trước hết: không bao giờ chúng ta biết toàn thể sự việc hay toàn diện con người; chúng ta không thể hoàn toàn vô tư do khó điều khiển bản năng của mình; và trong mỗi người không đủ tốt để mà phê phán đoán xét, dẫn đến sự sai lầm làm tổn hại đến nhân phẩm, nhân vị của người anh em.
Lạy Chúa Giêsu. Xin cho chúng con luôn chú tâm đến những lỗi lầm của cá nhân mình, còn những lỗi lầm của những người anh em khác dành để Chúa lo liệu.
Mạnh Phương
+++++++++++++++++
Gương Thánh Nhân
Ngày 26-07: Thánh GIOAKIM VÀ ANNA
Phụ Mẫu Của Đức Trinh Nữ Maria

Chúng ta không biết chắc được điều gì về cha mẹ của Đức Trinh Nữ. Những điều liên quan tới các Ngài mà chúng ta biết được là do các ngụy thư, đầy tính chất hoang đường. Khi óc tò mò của dân chúng không được thỏa mãn với các chi tiết thánh kinh và thánh truyền cung ứng cho, thì óc tưởng tượng đã lấp đầy khoảng trống.
Cuốn ngụy thư "Phúc âm thánh Giacôbê", một văn nguồn vào thế kỷ thứ II, có nhiều chỉ dẫn liên quan đến cha mẹ và cuộc đời thơ ấu của Đức Trinh nữ. Những chỉ dẫn này rất giống câu chuyện về tuổi trẻ của Samuel trong sách ISm 1-2. Các học giả cho rằng chúng chỉ cho là một sự bắt chước, chính danh xưng Anna cũng không có gì chắc chắn vì nó trùng với tên mẹ tiên tri Samuel.
Dường như khuôn mặt Gioakim cũng dựa một phần vào người chồng của Suzana trong sách Daniel 13. Cần phải nhớ rằng thánh Luca khi dùng những chương sách ISm làm khung cho bản tường thuật về cuộc sinh hạ và tuổi trẻ của thánh Gioan Tẩy giả, Ngài đã cẩn thận dùng sự kiện lịch sử để bảo đảm sự sống đời này.
Tuy nhiên nét đẹp của câu chuyện, như hầu hết các truyện thần thoại khác, đều có giá trị biểu trưng của nó, truyện kể rằng ông bà Gioakim và Anna son sẻ. Đây là một thử thách lớn lao đối với các Ngài. Nhưng một thiên thần đã báo cho biết họ sinh một con trẻ, họ sẽ đặt tên là Maria và cung hiến cho Thiên Chúa. Nếu các Ngài chọn đau khổ là vì mọi đóng góp vào công cuộc cứu rỗi đều bao hàm sự chia sẻ thánh giá với Chúa Kitô.
Đàng khác, sự son sẻ của Anna gợi lên chủ đề quen thuộc trong Cựu ước, theo đó con trẻ là quà tặng của Thiên Chúa. Điều này được nhấn mạnh đặc biệt trong truyền thống về các tổ phụ Isaac, Giacob và Giuse về quan án Samson và tiên tri Samuel. Các Ngài đều sinh ra bởi các bà mẹ không có hy vọng sinh con. Định mệnh của Thiên Chúa chỉ bởi Thiên Chúa mà thôi.
Người Israel chân chính viết rằng mình không thể tự mãn được và phải tùy thuộc vào sáng kiến của Thiên Chúa. Huyền thoại đặt cuộc sinh hạ của Đức trinh Nữ Maria vào dòng tư tưởng này như cao điểm của chủ đề và sự bất lực của con người trước uy quyền của Thiên Chúa.
Việc tôn sùng thánh Anna có từ thế kỷ thứ VI bên Đông phương vào đầu thế kỷ VIII bên Roma. Cuối thời Trung Cổ, lòng sùng kính lan rộng khắp Au Châu. Dường như năm 1382 do sự khẩn nài của nước Anh, lễ kính Ngài lần đầu tiên được mừng hàng năm. Nhưng chỉ mới từ hai thế kỷ gần đây lễ này mới được ghi vào lịch chung Roma.
(daminhvn.net)
+++++++++++++++++
26 Tháng Bảy
Vết Sẹo Nơi Bàn Chân
Ông Khấu Chuẩn, người đời nhà Tống, đất Hạ Bì, lúc nhỏ là một cậu bé lêu lổng, ham chơi. Bà mẹ vốn là người nghiêm khắc, nên thường hay quở phạt ông. Tuy nhiên, tính nào vẫn tật ấy, Khấu Chuẩn vẫn không thay đổi. Một hôm, ông trốn học đi chơi, bà mẹ giận quá cầm quả cân ném phải chân ông, máu chảy đầm đìa... Từ đó, ông đã bỏ hẳn tính lêu lổng phóng túng, chỉ lo chuyên cần học tập. Về sau đỗ đạt, ông được bổ làm tể tướng. Mỗi khi sờ đến vết sẹo ở bàn chân, ông khóc nức nở: "Chính vết thương này đã làm ta nên người".
Sống là một cuộc chiến đấu không ngừng. Thương tích dường như là một điều thiết yếu trong cuộc sống. Vấp ngã là điều thường tình trong thân phận con người. Chúng ta không nhìn lại những vết sẹo trong tâm hồn để nuối tiếc quá khứ, nhưng để nhận rõ dấu chỉ của một tình thương bao la cao cả hơn. Phải, Thiên Chúa mạnh hơn sự chết và tội lỗi của con người. Nói như thánh Phaolô: nơi nào tội lỗi càng nhiều, nơi đó ân sủng của Chúa càng dồi dào.
(Lẽ Sống)


Lectio Divina: Thánh Gioakim và Anna, Song Thân Đức Mẹ
Thứ Tư, 26 Tháng 7, 2017
Tuần XVI Thường Niên                     


1.  Lời nguyện mở đầu

Lạy Chúa là Thiên Chúa của cha ông chúng con,
Nhờ các thánh Gioakim và Anna
Chúa đã ban cho chúng con Mẫu Thân của Chúa Con Ngôi Lời Nhập Thể.
Nguyện xin lời cầu bầu của song thân Đức Mẹ giúp cho chúng con
Đạt được ơn cứu rỗi
Mà Chúa đã hứa với Dân của Chúa.  Amen.

2.  Bài Đọc Tin Mừng – Mátthêu 13:16-17 

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng:  “Phúc cho mắt các con vì được thấy; và phúc cho tai các con vì được nghe.  Quả thật, Thầy bảo các con:  Nhiều vị tiên tri và nhiều đấng công chính đã ao ước trông thấy điều các con thấy, mà không được thấy; mong ước nghe điều các con nghe, mà không được nghe”.

3.  Suy Niệm

-  Mt 13:16-17:  “Phúc cho mắt các con vì được thấy; và phúc cho tai các con vì được nghe.”  Tất cả điều này giải thích cho câu cuối:  “Quả thật, Thầy bảo các con:  Nhiều vị tiên tri và nhiều đấng công chính đã ao ước trông thấy điều các con thấy, mà không được thấy; mong ước nghe điều các con nghe, mà không được nghe!”
-  Dụ ngôn:  một phương cách mới để nói với mọi người về Thiên Chúa.  Người ta vẫn còn sửng sốt về cách mà Chúa Giêsu giảng dạy.  “Một lối giảng dạy mới!  Người giảng dạy như một Đấng có thẩm quyền!  Chứ không như các Kinh Sư của họ! (Mt 7:28).  Chúa Giêsu đã có một khả năng tuyệt vời tìm những hình ảnh rất đơn sơ với những thứ trong cuộc sống mà người ta biết đến và trải qua trong cuộc vật lộn kiếm sống hằng ngày để sinh tồn để so sánh những điều thuộc về Thiên Chúa.  Điều này hàm ý hai điều:  ở bên trong những điều của đời sống của người ta, và ở bên trong những điều thuộc về Thiên Chúa, về Nước Thiên Chúa.  Trong một số dụ ngôn, có những điều xảy ra và những điều hiếm khi xuất hiện trong đời sống.  Lấy ví dụ, đã có bao giờ xảy ra việc người chăn chiên có 100 con chiên, mà bỏ đàn chiên với 99 con để đi tìm một con chiên lạc chưa? (Lc 15:4).  Có bao giờ chúng ta thấy một người cha hân hoan đón chào và mở tiệc mừng cho đứa con là kẻ đã phung phí tất cả của cải của mình, mà không mắng nó một lời nào chưa? (Lc 15:20-24).  Đã bao giờ chúng ta thấy một người Samaritanô thì tốt lành hơn so với một thày Lêvi, hơn một thày tư tế chưa? (Lc 10:29-37).  Dụ ngôn khiến cho người ta phải suy nghĩ.  Nó dẫn người ta vào trong câu chuyện bắt đầu từ kinh nghiệm của đời sống.  Và nhờ vào kinh nghiệm của chúng ta, nó thôi thúc chúng ta khám phá ra rằng Thiên Chúa hiện diện trong cuộc sống hằng ngày của chúng ta.  Dụ ngôn là một hình thức thông phần của việc giảng dạy và giáo dục.  Nó không thay đổi mọi thứ trong cùng một lúc.  Nó không làm cho người ta biết, mà nó khiến cho người ta khám phá.  Dụ ngôn thay đổi cách nhìn của chúng ta, nó ám chỉ rằng người nghe phải là một người chiêm niệm, nó giúp cho người đó quan sát thực tại.  Đây là điều mới lạ của việc giảng dạy bằng dụ ngôn của Chúa Giêsu, khác với các luật sĩ là kẻ đã dạy rằng Thiên Chúa chỉ tỏ mình ra trong việc tuân giữ lề luật.  “Triều Đại Thiên Chúa đang ở giữa các ông” (Lc 17:21).  Nhưng những kẻ nghe thì không luôn hiểu thấu.

4.  Một vài câu hỏi gợi ý cho việc suy gẫm cá nhân            

-  Chúa Giêsu nói rằng: “Phần các con, các con đã được ban cho biết các mầu nhiệm Nước Trời.”  Khi tôi đọc các sách Tin Mừng, tôi giống như những kẻ không hiểu gì hay là tôi giống như những người đã được ban cho ơn biết về Nước Trời?
 Dụ ngôn nào của Chúa Giêsu mà tôi cảm thấy chỉ về mình nhiều hơn?  Tại sao?

5.  Lời nguyện kết

Lạy CHÚA, tình thương Ngài cao ngất trời xanh,
Lòng thành tín vượt ngàn mây biếc.
Công lý của Ngài như đỉnh núi Thái Sơn,
Quyết định của Ngài tựa vực sâu thăm thẳm.
(Tv 36:5-6)