Thứ Tư, 18 tháng 1, 2017

19-01-2017 : THỨ NĂM - TUẦN II THƯỜNG NIÊN

19/01/2017
Thứ Năm tuần 2 thường niên.


BÀI ĐỌC I: Dt 7, 25 - 8, 6
"Người chỉ dâng của lễ một lần khi hiến dâng chính Mình".

Trích thư gửi tín hữu Do-thái.
Anh em thân mến, Chúa Giêsu có thể cứu độ cách vĩnh viễn những ai nhờ Người mà đến với Thiên Chúa, vì Người hằng sống để chuyển cầu cho chúng ta.
Phải, vì chúng ta cần một vị Thượng tế thánh thiện, vô tội, tinh tuyền, tách biệt khỏi kẻ tội lỗi và đã được nâng cao trên các tầng trời. Người không cần phải như các tư tế hằng ngày dâng của lễ, trước là đền tội lỗi mình, sau là đền tội lỗi dân chúng, vì Người làm việc ấy chỉ có một lần khi hiến dâng chính Mình. Vì Lề luật thì đặt những người yếu đuối làm tư tế, còn lời thề có sau Lề luật, thì đặt Người Con hoàn hảo làm thượng tế đến muôn đời.
Điểm chính yếu về các điều đang đề cập đến là: chúng ta có một Thượng tế như thế ngự bên hữu Đấng Tối Cao trên trời, với tư cách là chủ tế trong đền thờ, và trong nhà tạm chân thật mà Chúa - chứ không phải người phàm - đã dựng nên. Quả thật, mọi thượng tế được đặt lên là để hiến dâng lễ vật và hy tế, vì thế, vị thượng tế này cần phải có gì để hiến dâng. Vậy nếu Người còn ở trần gian, thì Người cũng không phải là tư tế, vì đã có những người phụ trách hiến dâng của lễ theo lề luật. Việc phượng tự mà họ làm chỉ là hình bóng những thực tại trên trời, như lời đã phán cùng Môsê khi ông sắp dựng nhà tạm rằng: Chúa phán: "Ngươi hãy xem, ngươi sẽ làm mọi sự theo mẫu Ta đã chỉ cho ngươi trên núi". Hiện giờ vị Thượng tế của chúng ta đã lãnh một chức vụ cao trọng hơn, bởi vì Người là Đấng trung gian của một giao ước tốt hơn, mà giao ước ấy được thiết lập trên những lời hứa rất tốt lành. Đó là lời Chúa.

ĐÁP CA: Tv 39, 7-8a. 8b-9. 10. 17

Đáp: Lạy Chúa, này con xin đến, để thực thi ý Chúa (c. 8a và 9a).

1) Hy sinh và lễ vật thì Chúa chẳng ưng, nhưng Ngài đã mở rộng tai con. Chúa không đòi hỏi lễ toàn thiêu và lễ đền tội, bấy giờ con đã thưa: "Này con xin đến". - Đáp.
2) Như trong quyển vàng đã chép về con: lạy Chúa, con sung sướng thực thi ý Chúa, và pháp luật của Chúa ghi tận đáy lòng con.
Đáp.
3) Con đã loan truyền đức công minh Chúa trong Đại hội, thực con đã chẳng ngậm môi, lạy Chúa, Chúa biết rồi. - Đáp.
4) Hãy mừng vui hoan hỉ trong Chúa, bao nhiêu kẻ tìm Chúa, và luôn luôn nói: Chúa thực là cao cả! bao nhiêu kẻ mong ơn phù trợ của Ngài. - Đáp.

ALLELUIA: Mt 4, 4b

- Người ta sống không nguyên bởi bánh, nhưng bởi mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra. - Alleluia.

PHÚC ÂM: Mc 3, 7-12
"Các thần ô uế vừa thấy Người, liền sụp lạy và kêu lên rằng: 'Ngài là Con Thiên Chúa', nhưng Người nghiêm cấm chúng không được tiết lộ gì về Người".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.
Khi ấy, Chúa Giêsu cùng các môn đệ lui về bờ biển, đám đông từ Galilêa theo Người, và từ Giuđêa, Giêrusalem, Iđumê, bên kia sông Giođan, miền Tyrô và Siđon, nhiều kẻ đến cùng Người, khi nghe biết tất cả những việc Người đã làm. Vì đông dân chúng, nên Người bảo các môn đệ liệu cho Người một chiếc thuyền, kẻo họ chen lấn Người. Vì chưng, Người đã chữa lành nhiều bệnh nhân, nên bất cứ ai mắc bệnh tật gì đều đến gần để động đến Người. Và những thần ô uế vừa thấy Người, liền sụp lạy và kêu lên rằng: "Ngài là Con Thiên Chúa", nhưng Người nghiêm cấm chúng không được tiết lộ gì về Người. Đó là lời Chúa.


Suy Nim: Hiu biết Chúa Giêsu
Có mt giai thoi v Trang T như sau: Mt hôm, Trang T cùng đ t đi chơi núi, mt người th rng hi: "Ti sao cây này không dùng được?", Trang t lin nói: "Cây này vì bt tài mà được sng lâu". V đến nhà, ngui th bt con chim không biết gáy đ làm tic đãi khách. Hôm sau đ t hi Trang T:
- Hôm qua, cái cây trên núi vì bt tài mà sng, con chim hng vì bt tài mà chết; theo Thy, Thy x trí thế nào?
Trang T cười và nói:
- Tài và bt tài đu là quy c. Khôn cũng chết, di cũng chết, biết thì sng.
Ðông Phương đ cao s khôn ngoan đi; Tây Phương chu nh hưởng Hy Lp cũng dy: con người lý tưởng là con người biết nhiu. Nhưng biết không ch là biết s vt, mà là biết con người, và biết con người không ch là mt nhn thc suông, mà thiết yếu là đi vào tri giao mt thiết.
Trong Tin Mng hôm nay, dường như tác gi mun đưa chúng ta vào mt s hiu biết như thế. Thánh Marcô trình bày cho chúng ta nhiu phn ng hay đúng hơn nhiu nhn thc khác nhau v con người Chúa Giêsu. Trước hết là đám đông t các nơi tìm đến vi Chúa Giêsu, h nghe và chng kiến nhiu phép l Ngài thc hin. Nhưng trong nhn đnh ca Marcô, đám đông ch tìm đến đ được ăn no nê, đ được cha tr khi các bnh tt, ch không phi đ hoán ci; đám đông ch thy cái trước mt là phép l, mà không đc ra được ý nghĩa ca phép l là du ch ca Nước Tri mà Chúa Giêsu đã loan báo. Nói tt, đám đông không biết gì v Chúa Giêsu, và đây là lý do ti sao Chúa Giêsu t ra dè dt đi vi đám đông, Ngài thường ln tránh h. Duy ch có ma qu biết Chúa Giêsu là ai, nhưng biết đi vi ma qu không đng nghĩa vi tri giao, mà ch là thù hn.
Ðt vào đúng văn mch, thì Tin Mng hôm nay mun trình bày cho chúng ta nhiu th hiu biết v Chúa Giêsu: ma qu biết Chúa Giêsu, nhưng biết trong thù hn; đám đông thì tìm đến vi Ngài vì mc đích trc li; bà con thân thuc ca Ngài ch có v Ngài mt s hiu biết hi ht, thiếu chiu sâu; nhng người Bit phái thì hoàn toàn mù tt v con người Chúa Giêsu; ch có Nhóm Mười Hai v sau này mi có mt hiu biết chính xác v Ngài. Nhưng đi vi Chúa Giêsu, biết Ngài không ch là mt nhn thc ca trí tu, mà là đi vào tri giao mt thiết vi Ngài, đi theo Ngài, nên mt vi Ngài. Ðó là lý do ti sao sau khi Phêrô đi din Nhóm Mười Hai tuyên xưng Ngài là Ðc Kitô Con Thiên Chúa hng sng, Ngài lin loan báo v cuc T nn ca Ngài và mi gi h vác ly Thp giá mi ngày và đi theo Ngài. Và đó chính là s hiu biết v Ngài mà Chúa Giêsu đang ch đi nơi mi Kitô hu. Biết và tuyên xưng trên môi ming mà thôi chưa đ, biết Ngài tht s là nên mt vi Ngài đến đ tht lên như Thánh Phaolô: "Tôi sng, nhưng không phi tôi sng, mà là chính Chúa Kitô sng trong tôi".
Ước gì tâm tình và xác tín ca Thánh Phaolô cũng thm nhp và hướng dn chúng ta tng giây phút ca cuc sng.
(Veritas Asia)


Lời Chúa Mỗi Ngày
Thứ Năm Tuần 2 TN, Năm lẻ
GIỚI THIỆU CHỦ ĐỀ:
Chúa Giêsu là sự tòan hảo của Thiên Chúa.
Trong cuộc sống, con người phải trải qua nhiều giai đọan thử thách và vấp ngã, trước khi đạt tới chỗ tòan hảo. Tục ngữ Việt Nam cũng nói lên điều này trong câu: “Thất bại là mẹ thành công.” Tác giả Thư Do-Thái đề cập đến quan niệm này ngay từ đầu Thư: “Thuở xưa, nhiều lần nhiều cách, Thiên Chúa đã phán dạy cha ông chúng ta qua các ngôn sứ; nhưng vào thời sau hết này, Thiên Chúa đã phán dạy chúng ta qua Thánh Tử. Thiên Chúa đã nhờ Người mà dựng nên vũ trụ, đã đặt Người làm Đấng thừa hưởng muôn vật muôn loài.” Khi cái hòan hảo tới thì cái tạm thời qua đi. Điều quan trọng là con người cần nhận ra cái hòan thiện và tin theo, chứ không ngoan cố giữ lại cái cũ.
Các Bài Đọc hôm nay nói lên vai trò quan trọng của Chúa Giêsu trong Mầu Nhiệm Cứu Độ của Thiên Chúa. Trong Bài Đọc I, Tác-giả Thư Do-Thái nhấn mạnh đến 3 yếu tố quan trọng trong việc Chúa Giêsu hiến mình làm của lễ đền tội cho con người: Ngài vừa là Thượng Tế theo phẩm trật Melkizedek, vừa là của lễ tòan hảo, và nơi Ngài dâng của lễ lên Thiên Chúa là ngai vàng nơi Thiên Chúa ngự trên trời. Trong Phúc Âm, khi nghe những gì Chúa Giêsu đã làm, dân chúng từ khắp nơi kéo đến để được nghe giảng và chữa lành bởi Chúa Giêsu; ngay cả các thần ô uế cũng khiếp sợ Ngài.
KHAI TRIỂN BÀI ĐỌC:
1/ Bài đọc I: Chúa Giêsu vừa là Thượng Tế thập tòan, vừa là của lễ hy sinh tòan hảo.
1.1/ Của lễ của Thượng Tế Giêsu dâng thánh thiện và vẹn tòan hơn của lễ của Cựu Ước: Để chứng minh điều này, tác giả Thư Do-Thái đề cao những đặc tính của Chúa Giêsu: “Phải, đó chính là vị Thượng Tế mà chúng ta cần đến: một vị Thượng Tế thánh thiện, vẹn toàn, vô tội, tách biệt khỏi đám tội nhân và được nâng cao vượt các tầng trời.”
(1) Chỉ dâng hy lễ một lần là đủ: “Đức Giê-su không như các vị thượng tế khác: mỗi ngày họ phải dâng lễ tế hy sinh, trước là để đền tội của mình, sau là để đền thay cho dân; phần Người, Người đã dâng chính mình và chỉ dâng một lần là đủ.” Để hiểu ý tác giả, chúng ta cần so sánh vai trò của Chúa Giêsu là Thượng Tế theo phẩm trật Melkizedek với vai trò của Thượng Tế theo phẩm trật Aaron:
- Các Thượng-tế: có vai trò nổi bật trong Ngày Xá Tội, mỗi năm một lần. Trong ngày này, ông được quyền vào trong nơi Cực Thánh để dâng lễ đền tội cho dân. Trước khi có thể dâng lễ đền tội cho dân chúng, ông phải dâng lễ đền tội cho ông trước bằng lễ vật của chính ông. Sau đó, ông dâng lễ vật của dân để đền tội cho họ. Ngày Xá Tội cứ tiếp diễn mỗi năm như thế.
- Thượng Tế Giêsu: Vì Ngài thánh thiện vẹn tòan, nên Ngài không cần dâng của lễ đền tội cho mình. Để đền tội cho dân, Ngài dâng chính thân mình làm của lễ đền tội. Đây là lễ vật hy sinh thánh thiện và tinh tuyền nhất, không một của lễ nào có thể so sánh được. Chính vì vậy, Ngài chỉ cần dâng một lần là đủ. Vì thế, Chúa Giêsu vừa là Thượng Tế, vừa là lễ vật hy sinh; và vì Ngài sống mãi, nên biến cố hy sinh của Ngài trên Đồi Golgotha thay thế của lễ đền tội trong Ngày Xá Tội. Con người không cần lễ vật hy sinh của theo Luật Cựu Ước nữa.
(2) Chúa Giêsu là Thượng Tế của Thiên Chúa và của con người: Tác gỉa kết luận: “Vì Luật Moses thì đặt làm thượng tế những con người vốn mỏng giòn yếu đuối, còn lời thề có sau Lề Luật, lại đặt Người Con đã nên thập toàn cho đến muôn đời.” Nói cách khác, Chúa Giêsu vừa là Thượng Tế tòan hảo, và của lễ Ngài dâng để đền tội cho dân cũng tòan hảo vì là chính bản thân của Ngài.
1.2/ Thánh Điện để dâng của lễ là ngai vàng Thiên Chúa trên trời: Sau khi đã đề cập tới chức vụ Thượng Tế, và của lễ hy sinh đề tội, tác giả tiến đến chỗ dâng của lễ. Trong Cựu Ước, chỗ dâng của lễ là nơi Cực Thánh trong Đền Thờ. Trong Tân Ước, chỗ dâng của lễ là chính ngai vàng Thiên Chúa ngự: “Điểm chủ yếu trong những điều đang nói ở đây là điểm này: chúng ta có một vị Thượng Tế cao cả như thế ngự bên hữu ngai Đấng uy linh ở trên trời.”
(1) Nơi Cực Thánh trong Đền Thờ dưới đất: là nơi Thiên Chúa hiện diện với con người. Nơi này được xây cất bởi con người theo một kiểu mẫu mà Thiên Chúa đã chỉ dạy cho Moses trên núi, nhưng nơi này “chỉ là hình ảnh lu mờ mô phỏng thánh điện trên trời.”
(2) Ngai Thiên Chúa trong Thánh Điện trên trời: Khi Chúa Giêsu dâng lễ vật hy sinh, Ngài dâng “trong lều trại thật, do Thiên Chúa chứ không phải do người phàm dựng lên.”
Nói tóm, “Đức Giêsu được một tác vụ cao trọng hơn, bởi vì Người là trung gian của một giao ước tốt đẹp hơn; giao ước này căn cứ vào những lời hứa tốt đẹp hơn.”
2/ Phúc Âm: Mọi người từ khắp nơi kéo đến với Chúa Giêsu.
Bước đầu trong hành trình rao giảng của Chúa Giêsu thành công tốt đẹp: phần vì những lời giảng dạy của Ngài, phần vì những phép lạ Ngài làm cho dân chúng. Tiếng lành đồn xa, nên như trình thuật hôm nay kể, mọi người trong khắp vùng Cận Đông tuôn đến với Chúa Giêsu: “Đức Giêsu cùng với các môn đệ của Người lánh về phía Biển Hồ. Từ miền Galilee, người ta lũ lượt đi theo Người. Và từ miền Judah, từ Jerusalem, từ xứ Idumea, từ vùng bên kia sông Jordan và vùng phụ cận hai thành Tyre và Sidon, người ta lũ lượt đến với Người, vì nghe biết những gì Người đã làm.”
(1) Chúa Giêsu chữa con người khỏi mọi bệnh họan tật nguyền: Điều có sức hấp dẫn con người nhất là được chữa lành khỏi mọi bệnh họan tật nguyền. Dân chúng kéo đến với Chúa Giêsu để được chữa bệnh. Ngài có năng lực của Thiên Chúa đến nỗi “ai có bệnh cũng đổ xô đến để sờ vào Người.” Nếu cứ để họ chen lấn xô đẩy nhau để được đến gần và sờ vào Chúa, không khéo sẽ có nhiều tai nạn không may xảy ra. Hơn nữa, Chúa đến không phải chỉ để chữa bệnh, mà còn giảng dạy và mặc khải về Thiên Chúa, nên Chúa Giêsu đã khôn ngoan “bảo các môn đệ dành sẵn cho Người một chiếc thuyền nhỏ.”
(2) Các thần ô uế biết Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa: Danh xưng “con Thiên Chúa” không nhất thiết chỉ bản tính Thiên Chúa của Chúa Giêsu, vì danh xưng này được dùng để chỉ nhiều người như: các thiên thần (Gen 6:2), dân Do-Thái là con Thiên Chúa (Hos 11:1), vua của Do-Thái là con Thiên Chúa (II Sam 7:14), người công chính là con Thiên Chúa (Sir 4:10)… Các thần ô uế có thể nhận thấy một thứ quyền lực thánh thiện từ Chúa Giêsu đối chọi với sự ô uế của chúng, làm cho chúng không thể tồn tại, nên hỏang sợ kêu lên: "Ông là Con Thiên Chúa!" Nhưng Người cấm ngặt chúng không được tiết lộ Người là ai.
ÁP DỤNG TRONG CUỘC SỐNG:
- Chúa Giêsu là sự tòan hảo của Thiên Chúa. Chúng ta hãy tin tưởng và học hỏi nơi Ngài để biết về Thiên Chúa.
- Vì chúng ta không có thời gian nhiều để học hỏi mọi điều hay trong vũ trụ; điều quan trọng và cần thiết nhất chúng ta phải học là kiến thức về Thiên Chúa.
- Chỉ một người duy nhất có thể mang đến cho chúng ta Ơn Cứu Độ là Chúa Giêsu qua hiến lễ hy sinh của Ngài trên Thập Giá.
Linh mục Anthony Đinh Minh Tiên OP

19/01/17                   THỨ NĂM TUẦN 2 TN
Mc 3,7-12

MẦU NHIỆM TÌNH YÊU

Các thần ô uế, hễ thấy Đức Giêsu, thì ... kêu lên: “Ông là Con Thiên Chúa!” Nhưng Người cấm chúng không được tiết lộ Người là ai. (Mc 3,11)

Suy niệm: Thiên Chúa là tình yêu. Người muốn trao ban tình yêu ấy cho nhân loại để ai tin và đón nhận Người thì được cứu độ. Nhằm tỏ bày tình yêu, Thiên Chúa đã dùng nhiều cách, nhưng phương thế cuối cùng và hoàn hảo là qua chính Con Một Người (x. Dt 1,1-2). Nghe biết các việc Chúa Giê-su đã làm, người ta lũ lượt kéo đến với Người; việc tìm đến với Chúa mới chỉ là bước đầu cho một tiến trình đón nhận ơn cứu độ. Một cách tiệm tiến, Thiên Chúa dẫn đưa họ vào mầu nhiệm tình yêu trọn vẹn nơi cuộc khổ nạn và phục sinh của Đức Giê-su, để rồi cùng với Đức Giê-su họ sẽ dâng về cho Thiên Chúa một tình yêu tự do và trọn hiến. Quá trình mạc khải không nhằm cho con người một danh xưng hay một khái niệm, song là một tình yêu. Và tình yêu phải được đáp trả bằng tình yêu, chứ không thể chỉ bằng sự hiểu biết suông hay ‘tụng kinh’ suông trên môi miệng.

Mời Bạn: Tình yêu cần được thể hiện qua việc làm. Một việc làm thiếu tình yêu là sự lừa dối; tình yêu thiếu việc làm thì tình yêu chết. Xã hội ngày càng dạt theo lối sống hưởng thụ, thực dụng, hời hợt thiếu chiều sâu, thành thử con người thường đánh giá và đối xử với nhau qua hình thức bề ngoài. Hậu quả là một xã hội suy thoái về đạo đức. "Anh em chớ uốn mình theo thế gian này!" (Rm 12,2).

Sống Lời Chúa: Làm một việc bác ái với tấm lòng thành, kết hợp cầu nguyện cho sự hiệp nhất của các Kitô hữu.

Cầu Nguyện: Hát Kinh Hoà Bình: “Lạy Chúa từ nhân, xin cho con biết mến yêu và phụng sự Chúa trong mọi người… Xin hãy dùng con như khí cụ bình an của Chúa.”

Cha lành nhiu bnh nhân (19.01.2017 – Th Năm Tun 2 Thường niên)

Suy nim:
Bài Tin Mng hôm nay được coi là mt bn tóm lược 
nhng hot đng ca Đc Giêsu ti vùng phía bin h. 
Có v Ngài rút lui v vùng này không phi vì s b hãm hi (Mc 3, 6), 
nhưng đ m rng phm vi hot đng hơn. 
Như trước đây không lâu, mi người t vùng Giuđê và Giêrusalem 
kéo ti xin chu thanh ty bi ông Gioan (Mc 1, 5), 
gi đây mt đám đông ln hơn t khp mi vùng đ xô đến vi Đc Giêsu. 
Có th nói c dân Ítraen hào hng t hp bên ngài (Mc 3, 7-8). 
Chưa bao gi Đc Giêsu thành công đến thế !
Nhưng nhiu người trong đám đông khng l này li là nhng bnh nhân. 
H theo Đc Giêsu vì h đã nghe biết nhng phép l cha bnh ngài làm. 
Đc Giêsu xin các môn đ chun b mt chiếc thuyn 
đ nếu b chen ln quá trên b, ngài còn có th xung thuyn mà tránh đám đông. 
Nhng bnh nhân tin rng mình có th được cha lành nh chm đến Ngài. 
Có nhng người ch xin chm vào tua áo choàng ca Ngài (Mc 6, 56). 
H không ch Đc Giêsu đến vi h. 
Chính h ch đng chen ln đ chm đến Đc Giêsu. 
H không cn Ngài phi làm gì hay nói gì, 
h ch cn chm đến trong lòng tin là mi bnh tt được cha khi.
Dù y khoa đã đt được nhng bước tiến đáng k, 
nhưng ai có th thng kê hết s bnh nhân trên thế gii. 
Con người hôm xưa chy đến vi Đc Giêsu đ xin được cha lành 
khi ách nng n ca bnh tt thân xác và tinh thn. 
Con người hôm nay cũng chy đến vi Giáo Hi đ xin được cha lành. 
Mi nhà thương, phòng khám bnh hay phát thuc ca người Công giáo, 
đu là nơi các bnh nhân gp được Đc Giêsu. 
Nơi đây h chm được vào con người nhân hu ca Ngài, 
và nơi đây Đc Giêsu chm đến h qua bàn tay ca nhng y bác sĩ Công giáo. 
Con người hôm nay nhn ra Chúa Giêsu 
không nh s gii thiu ca qu: “Ông là Con Thiên Chúa. 
nhưng nh s phc v khiêm h ca nhng lương y sng như Giêsu.
Cu nguyn:
Ly Chúa, 
xin ban cho chúng con ánh sáng đc tin 
đ nhn ra Chúa hôm nay và hng ngày, 
nơi khuôn mt khn kh 
ca tt c nhng người b th thách: 
nhng k đói, không ch vì thiếu ca ăn, 
nhưng vì thiếu Li Chúa; 
nhng k khát, không ch vì thiếu nước, 
nhưng còn vì thiếu bình an, s tht, 
công bng và tình thương; 
nhng k vô gia cư, 
không ch tìm kiếm mt mái nhà, 
nhưng còn tìm mt con tim hiu biết, yêu thương; 
nhng k bnh hon và hp hi, 
không ch trong thân xác, 
nhưng còn trong tinh thn na, 
bng cách thc thi li hy vng này: 
“Ðiu mà ngươi làm 
cho người bé mn nht trong anh em 
là làm cho chính Ta”
(M Têrêxa Calcutta)
Lm. Antôn Nguyn Cao Siêu, S.J.

Hãy Nâng Tâm Hồn Lên Tháng Giêng
19 THÁNG GIÊNG
Ngắm Nhìn Mẫu Gương
Người Thợ Mộc Khiêm Nhường
Lao động đem lại niềm vui và niềm thỏa mãn; nhưng lao động cũng đòi nỗ lực và khiến người ta mệt mỏi, như ai cũng có thể cảm nghiệm được sau một ngày dài nhọc nhằn. Vui và thỏa mãn, vì lao động cho phép người ta thể hiện vai trò thống trị mặt đất mà Thiên Chúa đã ủy trao cho mình (St 1, 26 – 28). Thật vậy, Thiên Chúa đã nói với người đàn ông và người phụ nữ đầu tiên: “Hãy sinh sôi nảy nở đầy mặt đất và chinh phục nó. Hãy làm chủ cá biển, chim trời và muôn loài sống động trên mặt đất” (St 1, 28).
Thế nhưng, không phải bao giờ chúng ta cũng thích loại công việc mà mình đang làm. Đôi khi ta phải làm những công việc nguy hiểm. Chẳng hạn, rất nhiều người làm việc trong các hầm mỏ sâu hun hút dưới mặt đất. Nhiều công việc rất nặng nhọc, đơn điệu và gây buồn chán. Đó là thân phận con người chúng ta. Thánh Kinh viết rằng vì con người bất tuân phục nên phải đổ mồ hôi mới có cái ăn. Rồi trong quá trình canh tác trồng trọt, cũng vì sự bất tuân phục của con người mà mặt đất không dễ dàng sản sinh hoa trái cho họ (St 3, 17 – 19). Dù sao, đối với những con người lao động tín thác vào Thiên Chúa, những nỗi cố gắng nhọc nhằn của họ bao giờ cũng gắn liền với niềm vui sướng – vì họ biết rằng mình đang tham dự vào chính công trình của Thiên Chúa, Đấng Sáng Tạo.
Đối với chúng ta là những Kitôhữu, Đức Giêsu là mẫu gương hoàn hảo và là nguồn cảm hứng cho công việc của chúng ta. Trong lao động, Đức Giêsu sống mối hiệp thông mật thiết với Cha trên trời. Vì thế, chúng ta cần phải nhìn ngắm cung cách làm việc hằng ngày của Đức Giêsu trong suốt những năm dài ở Na-da-rét. Đó là tấm gương tuyệt hảo cho tất cả chúng ta. Ngắm nhìn chàng thợ mộc ấy, chúng ta sẽ nhận được niềm phấn khởi và sự khích lệ lớn lao để kiên trung trong việc phục vụ nhỏ nhoi của mình – dù đó là ngành nghề gì đi nữa.
- suy tư 366 ngày của Đức Gioan Phaolô II -
Lm. Lê Công Đức dịch từ nguyên tác
LIFT UP YOUR HEARTS
Daily Meditations by Pope John Paul II

Lời Chúa Trong Gia Đình
NGÀY 19-01
Thứ Năm tuần II thường niên
Dt 7, 25-8,6; Mc 3, 7-12

LỜI SUY NIỆM: “Còn các thần ô-uế, hễ thấy Đức Giêsu, thì sấp mình dưới chân Người và kêu lên: ‘Ông là con Thiên Chúa!’ Nhưng Người cấm ngặt chúng không được tiết lộ Người là ai.” (Mc 3,11-12).
Trước những phép lạ của Chúa Giêsu làm. Người ta lũ lượt đi theo Chúa từ miền Giuđê, Giêrusalem, xứ Iđumê, vùng bên kia sông Giođan, thành Tia và Xiđon. Mọi người đang vui mừng nhận ra Chúa Giêsu là Đấng Mêsia. Nhưng là Đấng Mêsia theo cách của họ là một vua chiến thắng, bằng một đạo quân hùng hậu, quét sạch người Rôma và biến dân Do-thái thành một cường quốc. Với tư tưởng của đám đông như vậy. Các thần ô-uế lợi dụng lồng vào tung hô: “Ông là Con Thiên Chúa”. Để xách động gây rối loạn trong dân, hầu có thể phá hoại chương trình của Thiên Chúa. Nên Chúa Giêsu đã cấm ngặt chúng. Bởi Chúa Giêsu đang muốn hướng đám đông đi theo Ngài, phải biết Ngài là Đấng được Thiên Chúa xức dầu, Ngài đến theo đường lối: để phục vụ, hy sinh, yêu thương và cuối cùng là chịu chết trên Thập giá và sẽ Phục Sinh. Nhưng đối với chúng ta hôm nay. Thật là hạnh phúc, khi được Chúa trao quyền được rao giảng Tin Mừng cho muôn dân. Muốn làm tốt công việc này chúng ta cần phải học biết về Ngài.
Mạnh Phương

19 Tháng Giêng
Bàn Chân Năm Ngón

Một người thanh niên tên là Tony Melendez bỗng trở nên quen thuộc với nhiều người kể từ khi Ðức Gioan Phaolô II đến viếng thăm tiểu bang California, Hoa Kỳ dạo mùa hè năm 1987. Nhiều người đã chứng kiến buổi lễ tiếp đón Ðức Thánh Cha hôm đó và khó quên hình ảnh vô cùng cảm động khi vị Giáo Hoàng bước xuống từ một lễ đài cao để ôm hôn một người thanh niên đang hát với tiếng đàn Guitar của mình. Ðiều gì đã làm cho khung cảnh ấy trở nên khác lạ và giây phút ấy đã trở nên luyến nhớ cho nhiều người?
Tony là hiện thân của niềm Hy Vọng. Tony đã chào đời không có hai cánh tay. Nhưng Tony đã vận dụng những ngón chân của mình để học đàn guitar. Không những thế, anh còn dùng chân trong nhiều công việc khác như xếp quần áo, vắt một ly nước chanh.
Anh đã biết biến sự tàn tật kém may mắn của mình thành một khả năng thuần thục. Ngạc nhiên trước khả năng lạ lùng ấy của anh, nhiều người đã hỏi anh: "Bí quyết nào đã giúp anh chẳng những chấp nhận chính mình để sống bình thường mà còn sử dụng guitar một cách tuyệt diệu như thế?". Anh đã trả lời như sau: "Tôi đã cầu nguyện: Lạy Chúa, xin nhận lấy con và dùng con theo thánh ý Chúa. Tôi đã tự hiến cho Chúa như một của lễ sống động và Chúa đã nhậm lời tôi".
Không ai trong chúng ta chọn lựa được sinh ra hay không sinh ra. Không ai trong chúng ta chọn lựa làm đàn ông hay đàn bà. Không ai trong chúng ta chọn lựa được làm người xinh đẹp hay xấu xí, thông minh hay ngu đần, khỏe mạnh hay bệnh tật, giàu sang hay nghèo hèn. Dưới mắt người đời, mỗi người chúng ta đến trong trần gian này với cả một định mệnh. Người ta vẫn nói: có người sinh ra dưới một ngôi sao xấu, có người sinh ra dưới một ngôi sao tốt, có người kém may mắn.
Nhưng trong ánh mắt Tình Yêu của Thiên Chúa, thì số phận nào cũng là một hồng ân cao cả. Trong chương trình Quan Phòng của Ngài, mỗi người, dù nhỏ bé hèn mọn, dù tàn tật bất hạnh đến đâu, cũng đều có một chỗ đứng. Do những bất trắc của thiên nhiên, hay do hậu quả của tội lỗi, nhiều người phải sinh ra với tất cả một gánh nặng của bất hạnh. Nhưng Thiên Chúa không bao giờ bỏ cuộc vì những hư hỏng ấy, Ngài luôn có một chương trình cho mỗi người. Lắm khi chúng ta thấy được những kỳ diệu của Thiên Chúa được thể hiện qua những bất hạnh, mất mát của con người.
(Lẽ Sống)