Thứ Sáu, 13 tháng 1, 2017

Các Giám mục Panama chuẩn bị ngày Quốc tế Giới trẻ 2019

Các Giám mục Panama chuẩn bị ngày Quốc tế Giới trẻ 2019

Panama – Từ 9-13/01, tại Panama đang diễn ra Đại hội thường niên của Hội đồng Giám mục Panama.
Đề tài chính của lần gặp gỡ này là chuẩn bị cho ngày Quốc tế Giới trẻ sẽ diễn ra tại đây vào năm 2019.
Hội đồng Giám mục Panama chịu trách nhiệm tổ chức “các Ngày Giáo phận”, nghĩa là các Giám mục phải chuẩn bị kế hoạch kỹ lưỡng đón tiếp và các sinh hoạt của hàng ngàn người trẻ sẽ đến Panama trước ngày Quốc tế Giới trẻ 2019.
Các Giám mục cũng xem xét thực tại quốc gia dưới ánh sáng của giáo lý của Giáo hội Công giáo. (Fides 12/01/2017)
Hồng Thủy