Thứ Ba, 17 tháng 1, 2017

Hỏi về lời cầu nguyện có khác nhau với câu văn, câu thơ…?

Hi v li cu nguyn có khác nhau vi câu văn, câu thơ?
Cu nguyn là nâng tâm hn lên vi Chúa hay cu xin Người ban nhng ơn cn thiết

Thưa Cha, mt li cu nguyn có cu trúc ca mt câu văn, đon văn, câu thơ, bài thơ không ? Có đim gì khác nhau gia li cu nguyn vi câu văn, vi đon văn, câu thơ hay vi bài thơ ? Thuy Chi
Gii đáp
Thuy Chi thân mến
Đ tr li câu hi ca con v li cu nguyn, cha nghĩ trước hết cn phi hiu cu nguyn là gì. Sách Giáo Lý Công Giáo cũng cho chúng ta mt đnh nghĩa khá rõ ràng và ngn gn. Cu nguyn là nâng tâm hn lên vi Chúa hay cu xin Người ban nhng ơn cn thiết (sách GLCG s 2559 ). Qua đnh nghĩa này ta cũng đã thy đó là mt cuc gp g, đó là mt cuc trò chuyn và cu nguyn là ta ng li vi Chúa. Hiu như thế con có th biết được li cu nguyn s có mt cu trúc như thế nào.
Như va trình by trên cu nguyn là ng li vi Chúa thì vic đu tiên phi biết là con đang nói vi ai ? Nếu con cu nguyn vi Chúa thì Ngài là ai đi vi con ? Con có th nói vi Chúa bng nhng li m đu : Ly Chúa, Ly Cha nhân t, Ly Thiên Chúa ca con.  Con cũng có th bày t cm xúc, lòng yêu mến, lòng tôn kính, lòng biết ơn ca con đi vi Chúa. Mt thí d rt tuyt vi đ minh ho điu này là li cu nguyn ca Chúa Giêsu: Ly Cha là Chúa t tri đt, con xin ngi khen Cha vì Cha đã du không cho bc khôn ngoan thông thái biết nhng điu này nhưng li mc khi cho nhng người bé mn( Mt 11, 25).
Sau đó con hãy nói vi Chúa điu con mun t by. Đó là ni dung chính yếu mà con biết rõ mình phi nói gì. Hãy chân thành và đơn sơ trình by nhng gì con ước mun hoc cu xin. Li cu nguyn không cn văn chương hay vn điu. Đó phi là li nói xut phát t trái tim, t tâm hn, t cõi lòng ca con nên phi gói trn được tâm tư và ước vng ca chính con và ch mình con biết rõ mình cn gì và phi nói gì.
Cui cùng con có th kết thúc bng s t by nim tin tưởng, cy trông phó thác và hi vng nhng điu con cu nguyn được nhm li.
Tóm li, li cu nguyn bao gi cũng có 3 ý như sau :
Cu nguyn vi ai ?
Cu nguyn điu gì ?
Cu nguyn trong tâm tình nào ?
Nếu tâm hn con di dào nhng tâm tình st mến con s có th trình by cách st sng li nguyn ca con. Tuy nhiên điu ct yếu vn là s chân thành và lòng cm mến sâu xa.
Qua nhng gì va trình by, Thuy Chi cũng thy rng cu trúc ca li cu nguyn có v ging mt lá thư hơn là ging mt bài văn, câu thơ, bài thơ vì đó là nhng tâm tình mình dâng lên Chúa cũng như t by nhng ước nguyn. Li nguyn cũng không nhm phô by, biu din hay sáng tác thơ văn mà ch đ nâng tâm hn lên cho mình được gp g và yêu mến Chúa
Theo như cha nghĩ khi con hi v cu trúc ca li cu nguyn thì chc là con mun hi làm thế nào đ viết mt li cu nguyn trong nhng dp hi hp hay phi làm li nguyn giáo dân ch không có ý hi v li cu nguyn ca riêng mình vi Chúa.
V li nguyn giáo dân trong thánh l thì nó có mt cu trúc riêng bit gm 3 phn :
Phn m đu là li v ch tế mi gi cng đoàn, gi ý và chun b cng đoàn hip lòng vi nhng ý nguyn sp được đc lên.
Phn tiếp theo là nhng ý nguyn do mt tha tác viên đi din cng đoàn dâng lên Chúa. Cn lưu ý đây là nhng ý nguyn ch không phi li nguyn nên s không bt đu vi ch Ly Chúa. Nhng ý nguyn thường s là : Cu cho thế gii, cu cho các nhu cu ca Giáo Hi, cu cho nhng người đang gp khó khăn, cu cho cng đoàn đa phương, hay nhng biến c đang xy ra. Trong nhng dp đc bit như ra ti, hôn phi, an táng nhng ý ch có th hướng đến nhng biến c đc bit này.
Phn cui s là li nguyn kết thúc ca v ch tế thay mt cng đoàn dâng lên Chúa.
Lm Giuse Nguyn Ngc Bích CSsR