Thứ Sáu, 20 tháng 1, 2017

Đời sống Kitô hữu là đấu tranh mỗi ngày với cám dỗ

Đi sng Kitô hu là đu tranh mi ngày vi cám d

Kitô hữu hãy để mình được Chúa Giêsu hấp dẫn, bởi đời sống Kitô hữu là một cuộc đấu tranh hằng ngày với cám dỗ.
Đây là lời của Đức Giáo hoàng Phanxicô trong bài giảng thánh lễ ban sáng ngày thứ năm 19-01 tại Nguyện đường Nhà trọ Thánh Marta.
“Đoạn Phúc âm theo thánh Marco hôm nay cho chúng ta thấy biết bao nhiêu người theo Chúa Giêsu với một lòng nhiệt thành, và cha muốn hỏi anh chị em: “Tại sao đám đông lại bị thu hút đến thế?”
Phúc âm cho chúng ta biết rằng có nhiều người bị bệnh muốn được chữa lành, nhưng cũng có quá nhiều người thích nghe Chúa Giêsu bởi lời của Ngài chạm đến lòng họ. Điều này là bởi Chúa Cha lôi kéo mọi người đến với Chúa Giêsu.
Đến mức Chúa Giêsu đã bảo các môn đệ chuẩn bị một con thuyền cho Ngài. Và Chúa Giêsu quá xúc động khi thấy những người này, họ như đàn chiên không người chăn dắt, và nhờ Thần Khí, Chúa Cha đã đưa họ đến với Chúa Giêsu.
Và họ đến với Chúa Giêsu không phải vì tài biện giáo của Ngài.
Trong Phúc âm đã cho chúng ta biết là “bất kỳ lúc nào những thần ô uế thấy Ngài, chúng liền quỳ lạy Ngài và hét lên, “Ngài là Con Thiên Chúa,” bất kỳ lúc nào chúng ta cố gắng đến gần Chúa, thì ma quỷ cố gắng ngăn cản chúng ta bằng cách làm loạn, gây chiến tranh với chúng ta.
Bởi thế, những người cảm thấy mình rất Công giáo và chẳng bao giờ bị cám dỗ, thì chính họ phải cầu nguyện nhiều, bởi họ đang lầm lạc.
Một đời sống Kitô hữu mà không có cám dỗ thì chẳng phải là Kitô hữu. Nó là hệ tư tưởng, là Ngộ đạo thuyết, chứ không phải Kitô giáo.
Khi Chúa Cha đưa mọi người đến với Chúa Giêsu, thì có một thễ lực chống đối muốn gây xung khắc.
Vì thế, mà thánh Phaolô xem đời sống Kitô hữu là một cuộc đấu tranh, đấu tranh hằng ngày. Một trận chiến! Chính vì thế mà Chúa Giêsu đã đến, Ngài đến để phá tan quyền lực ma quỷ, quyền lực sự dữ.
Ngài đến để phá tan ảnh hưởng của nó lên lòng chúng ta. Vậy nên khi Chúa Cha đưa bạn đến với Chúa Giêsu, thì ma quỷ tìm cách phá hoại sức hút đó.
Chúng ta phải chiến đấu, phải thấy trong lòng một cuộc đấu tranh vì vinh quang Chúa Giêsu.
Nguyện xin Chúa ban cho chúng ta ơn biết nhận định những gì đang diễn ra trong lòng mình, và chọn theo con đường mà Chúa đang kéo chúng ta đến với Chúa Giêsu.”

J.B. Thái Hòa chuyển dịch từ Vatican Radio Eng