Thứ Bảy, 5 tháng 8, 2017

06-08-2017 : (phần II) CHÚA NHẬT XVIII THƯỜNG NIÊN năm A - LỄ CHÚA HIỂN DUNG

06/08/2017
Chúa Nhật 18 thường niên năm A
Chúa Hiển Dung.
(phần II)


Phụng Vụ Lời Chúa: Chúa Nhật 18 TN năm A - Lễ Chúa Giêsu Hiển Dung
CHÚA NHT XVIII Thường niên A
LỄ CH
ÚA GIÊSU HIN DUNG
(Đn 7,9-10; 2Pr 1,16-19; Mt 17,1-9)
VÂNG NGHE ĐC GIÊSU
“Đây là Con yêu du ca Ta, Ta hài lòng v Người. Các ngươi hãy vâng nghe Người!(Mt 17,5)
I. CÁC BÀI ĐC
1. Bài đc 1 (Đn 7,9-10)
Bài đc 1 trình bày cho chúng ta mt th kiến ca Đanien nói v vinh quang ca Thiên Chúa, Đng đang ng trên ngai. T trước ngai, mt dòng sông la cun cun chy ra, có hàng vn thiên thn hu h Người. Trong khung cnh uy nghi này, có ai đó ging như Con Người đang ng giá mây tri mà đến, và nhn ly vinh quang, uy quyn, và vương quc; muôn người thuc mi dân tc, quc gia và ngôn ng đu phng s Người. Và uy quyn ca Người là uy quyn vĩnh cu và vô tn, không gì có th phá hy được. Th kiến này ca Đanien đã loan báo v vinh quang Phc sinh ca Đc Giêsu sau này, và vinh quang đó có liên h mt thiết vi cuc hin dung ca Đc Giêsu. Chính qua cuc hin dung, chúng ta hiu rng vinh quang phc sinh ca Đc Giêsu không phi là mt vinh quang nào đó mi l, nhưng chính là vinh quang mà Người luôn có nơi Người.
2. Bài đc 2 (2Pr 1,16-19)
Trong bài đc 2, thánh Phêrô đã nhc li kinh nghim tht ca mình v cuc hin dung đy vinh quang ca Đc Giêsu. Kinh nghim này làm nên nn tng đc tín ca thánh nhân, và cũng là ca chính chúng ta. Chính thánh nhân đã khng đnh và làm chng rng: Chúng tôi đã được thy tn mt v uy phong lm lit ca Người. Qu thế, Người đã được Thiên Chúa là Cha ban cho vinh quang và danh d, khi có tiếng t Đng tuyt vi vinh hin phán vi Người: ‘Đây là Con yêu du ca Ta, Ta hết lòng quý mến. Tiếng đó, chính chúng tôi đã nghe thy t tri phán ra, khi chúng tôi trên núi thánh vi Người.
3. Bài Tin Mng (Mt 17,1-9)
Cuc hin dung ca Đc Giêsu mà Tin Mng hôm nay thut li đã cho chúng ta mt cái nhìn v con người Giêsu trong mt khonh khc đc bit ca đi sng nơi dương thế ca Người. Truyn thng luôn xem trình thut này như là mt du ch dành cho các môn đ, đ giúp các ông không ch vượt qua scandal thp giá ca Đc Giêsu, mà còn là chìa khóa đ gii thích v s phc sinh ca Người: Đc Giêsu không phi được Thiên Chúa chn nhn làm con, tc là Người khoác chiếc áo bào vinh quang cho mt con người nào đó, nhưng là mt mc khi trn vn v vinh quang tht s ca Đc Giêsu, vinh quang mà Người luôn có nơi mình, Người chính tht là Con Thiên Chúa. Đây là mt mc khi v thiên tính ca Đc Giêsu.
Nhưng kinh nghim hin dung không ch là mt mc khi dành cho các môn đ, mà còn cho chính Chúa Giêsu. Như thế, trình thut v s kin hin dung này mun nói rng đ đi din vi th thách và kh đau, không nht thiết cn nhng chuyên gia v đau kh. Nhưng đơn gin là ch cn nhìn thy ánh sáng, dĩ nhiên vi con mt ca đc tin ch không phi ca xác tht. Vì thế Đc Giêsu ngay khi đu hành trình lên Giêrusalem đã nhn lãnh t nơi Chúa Cha ngun sáng cn thiết đó đ đi qua hành trình kh đau đen ti ca mình. Ngay chính các môn đ cũng được ban cho ngun sáng này đ được tr lc và giúp h hiu được s cn thiết ca cuc thương khó trong mi con đường tình yêu tht s và chân thành.
Bi thế, trong ngun sáng mà Thiên Chúa ban cho Đc Giêsu và các môn đ, có s xut hin ca Môsê và Êlia, là L Lut và các Ngôn s, là Kinh Thánh cha đng Li Thiên Chúa, Li xác nhn cho hành trình ca Đc Giêsu và ánh sáng cho các môn đ ca Người.
Ngoài ngun sáng chiếu ta t dung mo ca Đc Giêsu, trình thut hin dung còn cho chúng ta mt chìa khóa khác đ hiu v s kin này: đó là tiếng phán ca Chúa Cha t đám mây. Nhng li này ca Chúa Cha ly li trong li sm ngôn ca ngôn s Isaia v người Tôi t đau kh: “Đây là người tôi trung Ta nâng đ, là người Ta tuyn chn và quý mến hết lòng (Is 42,1). Như thế, Đc Giêsu được khng đnh t Kinh Thánh, tht s là Con Thiên Chúa, là Đng được yêu mến.
Cũng chính trong giây phút này, Chúa Cha đã xác nhn đc tính luân lý ca cuc đi Chúa Giêsu, khi Người công b chính nhng li đã phán ti dòng sông Giođan, khi anh th mc thành Nagiarét dìm sâu vào dòng nước, th hin mt tình liên đi và yêu thương vô điu kin vi con người vn đã ngp sâu và tê lit trong ti li.
Hơn na, li khuyên ca Chúa Giêsu vi các môn đ: “Đng nói cho ai hay th kiến này, cho đến khi Con Người t cõi chết tri dy (Mt 17,9) cho thy ý nghĩa ca cuc hin dung có th hiu rõ trn vn không ch qua đau kh và cái chết, nhưng là chính qua s phc sinh ca Người: chính đây là là giây phút kh th đ cm thu hết được d ngôn v mt cuc đi tn hiến cho tình yêu kết thúc như thế nào.
Vì thế, ngun sáng chói li ca biến c hin dung không ch đơn gin là mt ngun an i trước nhng chng đường kh đau ca thp giá, nhưng còn là mt li mi gi c th: hãy vâng nghe Người (Mt 17,5). Nhng ai cm nghim được li kêu mi tr nên con cái Chúa trong Đc Giêsu Kitô không th không mc ly s tuân phc như chính ca Đc Giêsu mà Chúa Cha đã rt hài lòng. Chính s ngoan ngùy tuân phc này cũng s dn đưa chúng ta bước vào vinh quang vi Đc Giêsu, Đng đã đón nhn nhng kh đau trong thân phn con người trong s tuân phc trn vn thánh ý ca Chúa Cha. Không th có tình yêu mà không có hy sinh; và không th có vinh quang nếu không biết chp nhn đau kh.
II. GI Ý SUY NIM
1. Biến c hin dung không dành cho tt c mi người, nhưng ch có mt s người được chn, đó là Phêrô, Giacôbê và Gioan. Biến c hin dung cũng không kéo dài và mãi trong ba túp lu như Phêrô mong mun, trái li, đó là mt đng lc thôi thúc xung núi và ra đi. Nhìn li đi mình, tôi thy biết bao nhng ơn hu rt riêng mà chính tôi đã được yêu thương và trao ban. Vy tôi có trân quý nhng ơn hu y và biết tn dng làm ny sinh hoa trái trong cuc đi tôi hay tôi ch mun li trong túp lu vinh quang ca đi mình? 
2. “Hãy vâng nghe Người”. Mi ơn ban luôn được trao gi cùng vi mt li mi gi và s mng đi kèm. Tôi có cm nghe được và vâng theo nhng điu mà Chúa Giêsu đã trao gi và mi gi cho riêng tôi?
3. “Hãy chỗi dậy, đng s”. Được làm con cái Thiên Chúa chc chn s là mt ơn hu quý báu và nim vui khôn t, nhưng đôi lúc cũng không tránh khi nhng chng đường gian nan th thách. Vi kinh nghim ca Đc Giêsu và các môn đ qua biến c hin dung này, tôi có nhìn thy ngun sáng hin dung cho đi mình, biết sn sàng đm nhn tt c và hân hoan, can đm bước đi trong nim tín thác vào s quan phòng đy yêu thương ca Thiên Chúa?
III. LI NGUYN CHUNG
Ch tế: Anh ch em thân mến! Chúa Giêsu đã bày t vinh quang ca Người cho ba môn đ thân tín và tng người chúng ta, đ mi gi mi người vng tâm bước theo Chúa trên con đường thp giá mà đt ti Nước Tri. Cng đoàn chúng ta hãy tin tưởng vào tình thương cu đ ca Thiên Chúa và dâng li cu xin:
1. “Đức Giêsu đưa các ông đi riêng ra mt ch, ti mt ngn núi cao. Chúng ta cùng cu nguyn cho các v ch chăn trong Hi Thánh biết dành thi gian gp g riêng tư vi Chúa mi ngày, đ được Người nâng đ và thêm sc hu có th chu toàn s v dn dt dân Chúa.
2. “Dung nhan Người chói li như mt tri, và y phc Người trng tinh như ánh sáng. Chúng ta cùng cu nguyn cho mi người thành tâm thin chí khp nơi trên thế gii được ánh sáng Phúc Âm soi chiếu, đ h nhn biết và tin theo Đc Kitô là ngun mch s sng.
3. Ông Phêrô thưa vi Chúa: “Ly Thy, chúng con đây tht là tt.” Chúng ta cùng cu nguyn cho nhng người đang gp khó khăn th thách trong đi sng hng ngày tìm được nim vui và hnh phúc bên Chúa qua vic cu nguyn và tham d các c hành phng v.
4. Có tiếng t tri phán rng: “Đây là Con yêu du ca Ta. Chúng ta cùng cu nguyn cho mi người trong cng đoàn chúng ta biết ý thc v hng ân ln lao ca bí tích Ra Ti, luôn n lc biến đi đi mình theo Tin Mng, hu xng đáng là con yêu du ca Thiên Chúa.
Ch tế: Ly Chúa Giêsu, xin nhm li chúng con cu nguyn, đ nh mu nhim Chúa hin dung, chúng con được biến đi tr nên người môn đ đích thc luôn trung thành bước theo Chúa trên mi no đường ca cuc sng hôm nay. Chúa hng sng và hin tr muôn đi.


Lectio Divina: Lễ Chúa Hiển Dung (A)

Chúa Nhật, 6 Tháng 8, 2017


Mùa Thường Niên
1.  Lời nguyện mở đầuLạy Cha nhân từ và hằng hữu,

Cha là nguồn gốc và là Đấng soi đường chỉ lối của chúng con,

Xin Cha ở gần bên chúng con

Và nhậm lời cầu nguyện của tất cả những ai ca tụng tôn vinh Cha.

Xin Cha tha thứ tội lỗi chúng con và phục hồi chúng con sống lại.

Xin Cha gìn giữ chúng con bình an trong tình yêu của Cha.

Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, Con Cha,

Đấng hằng sống và hằng trị cùng với Cha và Chúa Thánh Thần,

Một Thiên Chúa, đến muôn thuở muôn đời.  Amen.2.  Bài Đọc Tin Mừng – Mátthêu 17:1-9Khi ấy, Chúa Giêsu gọi Phêrô, Giacôbê và Gioan là em ông này, và Người đưa các ông tới chỗ riêng biệt trên núi cao.  Người biến hình trước mặt các ông:  mặt Người chiếu sáng như mặt trời, áo Người trở nên trắng như tuyết.  Và đây, ông Môisen và Êlia hiện ra đàm đạo với Người.

Bấy giờ, ông Phêrô lên tiếng thưa Chúa Giêsu rằng:  “Lạy Thầy, chúng con được ở đây thì tốt lắm; nếu Thầy ưng, chúng con xin làm ba lều, một cho Thầy, một cho Môisen, và một cho Êlia.”  Lúc ông còn đang nói, thì có một đám mây sáng bao phủ các Ngài, và có tiếng từ trong đám mây phán rằng:  “Đây là Con Ta yêu dấu, rất đẹp lòng Ta, các ngươi hãy nghe lời Người.”  Nghe thấy vậy, các môn đệ ngã sấp xuống và hết sức sợ hãi.  Bấy giờ, Chúa Giêsu đến gần, động đến các ông và bảo:  “Các con hãy đứng dậy, đừng sợ.”  Ngước mắt lên, các ông thấy chẳng còn ai, trừ ra một mình Chúa Giêsu.

Và trong lúc từ trên núi đi xuống, Chúa Giêsu đã ra lệnh cho các ông rằng:  “Các con không được nói với ai về việc đã thấy, cho tới khi Con Người từ cõi chết sống lại.”3.  Suy Niệm-  Hôm nay là ngày lễ kính Chúa Giêsu Hiển Dung.  Việc Biến Hình xảy ra sau lần loan báo đầu tiên về cái chết của Chúa Giêsu (Mt 16:21).  Lời loan báo này làm bối rối trí óc các Môn Đệ, đặc biệt là ông Phêrô (Mt 16:22-23).  Các ông đang sống giữa những người nghèo khó, nhưng tâm trí thì lại chìm đắm trong ý thức hệ thống trị thời đó.  Các ông đang mong đợi một Đấng Thiên Sai vinh quang.  Cây thập giá là một trở ngại để tin vào Chúa Giêsu.  Việc Biến Hình, lúc Chúa Giêsu hiện ra vinh quang trên đỉnh núi, giúp họ vượt qua đau thương của Thập Giá và khám phá ra Đấng Mêssia đích thực trong Chúa Giêsu.  Nhưng ngay cả với điều này, nhiều năm sau đó, khi Tin Mừng đã được lan truyền ở Tiểu Á và ở Hy Lạp, Thập Giá tiếp tục là một trở ngại lớn đối với việc chấp nhận Chúa Giêsu là Đấng Mêssia.  Người ta đã nói rằng: “Thập giá là sự điên rồ và ô nhục!” (1Cr 1:23).  Một trong những nỗ lực lớn nhất của các Kitô hữu tiên khởi là giúp cho người ta nhận thức được rằng thập giá không phải là điều ô nhục, cũng chẳng là sự điên rồ, mà là việc thể hiện đẹp đẽ nhất và mãnh liệt nhất của sự khôn ngoan của Thiên Chúa (1Cr 1:22-31).  Bài Tin Mừng hôm nay đóng góp vào nỗ lực này.  Nó cho thấy rằng Chúa Giêsu đã nhận ra lời tiên tri và rằng Thập Giá là con đường dẫn đến Vinh Quang.  Không có đường nào khác.

-  Mt 17:1-3:  Chúa Giêsu biến hình.  Chúa Giêsu đi lên đỉnh núi.  Thánh Luca thêm rằng Người đi lên đó để cầu nguyện (Lc 9:28).  Ở đó, trên đỉnh núi, Chúa Giêsu xuất hiện trong vinh quang, trước mặt các ông Phêrô, Giacôbê và Gioan.  Cùng với Chúa Giêsu, cũng còn có ông Môisen và tiên tri Êlia.  Trên núi cao, gợi lại Núi Sinai, nơi mà ngày xưa, Thiên Chúa đã tỏ lộ ý muốn của mình cho dân chúng, ban cho họ những Tấm Bia Lề Luật.  Áo trắng nhắc nhớ lại ông Môisen, người đã tỏa sáng khi ông thưa chuyện cùng Thiên Chúa trên Núi và nhận lãnh Lề Luật từ Thiên Chúa (Xh 34:29-35).  Hai ông Êlia và Môisen, hai đấng có thẩm quyền cao nhất của Cựu Ước, đàm đạo cùng với Chúa Giêsu.  Ông Môisen đại diện cho Lề Luật, Êlia, đại diện cho ngôn sứ.  Thánh Luca cho chúng ta biết rằng cuộc đàm đạo là về “Cuộc Xuất Hành” (cái chết) của Chúa Giêsu ở Giêrusalem (Lc 9:31).  Do đó, rõ ràng rằng Cựu Ước, đó là Lề Luật cũng như những Ngôn Sứ, đã dạy rằng đối với Đấng Mêssia, con đường đi đến Vinh Quang phải đi qua Thập Giá.  Không có con đường nào khác.    

-  Mt 17:4:  Ông Phêrô hài lòng, nhưng ông không hiểu.  Việc này làm ông Phêrô rất hài lòng và ông muốn giữ lại khoảnh khắc hài lòng đó trên Núi.  Ông đề nghị dựng ba lều.  Thánh Máccô nói rằng ông Phêrô sợ hãi, và đã không biết mình đang nói gì (Mc 9:6), và Luca thêm rằng các Môn Đệ đang ngủ mê mệt (Lc 9:32).  Các ông cũng giống như chúng ta:  rất khó để họ hiểu được Thập Giá!

-  Mt 17:5-8:  Tiếng nói từ Trời làm sáng tỏ sự thật.  Khi Chúa Giêsu được bao phủ bởi vinh quang, có tiếng nói từ Trời phán rằng:  “Đây là Con Ta yêu dấu, rất đẹp lòng Ta, các ngươi hãy nghe lời Người.”  Câu nói “Con Yêu Dấu” gợi lại con người của Đấng Thiên Sai Tôi Tớ, đã được Ngôn Sứ Isaia loan báo (xem Is 42:1).  Câu nói “các ngươi hãy nghe lời Người” gợi lại lời tiên tri hứa hẹn sự xuất hiện của một Môisen mới (xem Đnl 18:15).  Trong Chúa Giêsu, những lời tiên tri trong Cựu Ước đang được ứng nghiệm, các môn đệ không còn nghi ngờ gì nữa.  Chúa Giêsu đích thực là Đấng Mêssia vinh quang và con đường đến vinh quang phải đi qua thập giá, căn cứ theo mọi điều được loan báo trong lời tiên tri về Đấng Thiên Sai Tôi Tớ (Is 53:3-9).  Sự vinh quang của việc Hiển Dung chứng minh điều này.  Các ông Môisen và Êlia xác nhận điều đó.  Chúa Cha bảo đảm điều ấy.  Chúa Giêsu chấp nhận nó.  Trước khi mọi việc xảy ra, các Môn Đệ hết sức sợ hãi và ngã sấp xuống.  Chúa Giêsu đến gần, động đến các ông và bảo:  “Các con hãy đứng dậy, đừng sợ.”  Các Môn Đệ ngước mắt lên và chỉ thấy một mình Chúa Giêsu, không có ai khác.  Từ bấy giờ, Đức Giêsu là sự mặc khải duy nhất của Thiên Chúa cho chúng ta!  Chỉ có Chúa Giêsu, và chỉ có Người, là chìa khóa để có thể hiểu được Kinh Thánh và Sự Sống.

-  Mt 17:9:  Biết cách giữ im lặng.  Chúa Giêsu yêu cầu các môn đệ không nói cho ai biết về thị kiến cho đến khi Con Người sống lại từ cõi chết.  Máccô nói rằng các ông đã không biết sống lại từ cõi chết nghĩa là gì (Mc 9:10).  Trong thực tế, người mà không chung phần đau khổ vào sự sống lại thì sẽ không hiểu được tầm quan trọng của Thập Giá.  Cây Thập Giá của Chúa Giêsu là bằng chứng cho thấy sự sống thì mạnh mẽ hơn cái chết.  Sự hiểu biết đầy đủ về những điều sau đây của Chúa Giêsu không thể có được bằng sự giảng dạy lý thuyết xuông, mà bằng sự dấn thân thực tế, đi cùng với Ngài trên con đường phục vụ, từ miền Galilêa cho đến Giêrusalem. 
4.  Một vài câu hỏi cá nhân-  Đức tin của bạn vào Chúa Giêsu có đã cho bạn một vài thời khắc của sự biến hình và của niềm vui sâu xa không?  Những thời khắc này của niềm vui đã cho bạn sức mạnh trong lúc gian nan khó khăn như thế nào?

-  Ngày nay, bạn có thể biến đổi cuộc sống cá nhân lẫn cuộc sống gia đình của bạn, và cuộc sống cộng đoàn của nơi bạn ở như thế nào?5.  Lời nguyện kếtNúi tan chảy như sáp, khi diện kiến Thánh Nhan

Vị Chúa Tể toàn cầu.

Trời xanh tuyên bố Người là Đấng chính trực,

Hết mọi dân được thấy vinh quang Người.

(Tv 97:5-6)