Thứ Ba, 8 tháng 8, 2017

Điện văn của Đức Thánh Cha Phanxicô gửi giới trẻ họp tại Indonesia

Đin văn ca Đc Thánh Cha Phanxicô gi gii tr hp ti Indonesia
Bùi Hu Thư8/7/2017


Vatican, Ngày 6 tháng 8, 2017: Đc Thánh Cha Phanxicô khuyến khích gii tr Á Châu hãy hc theo Đc Trinh N Maria là gương mu ca người môn đ truyn giáo.

Thc vy ngày 30 tháng 7, 2017, Đc Thánh Cha đã gi mt đin văn bng Anh Ng cho Đi Hi Gii Tr Á Châu ln th VII, được t chc ti Yogyakarta, Indonesia. Đi hi này có ch đ “Gii tr Á Châu hân hoan: sng Phúc Âm gia lòng Á Châu đa văn hóa.”


Trong bn văn ca đin tín này do Tòa Thánh ph biến ngày Chúa Nht 6/8/2017, Đc Hng Y Quc V Khanh Pietro Parolin cũng nói rng gii tr Á Châu có th tin tưởng rng h được Đc Thánh Cha cu nguyn đ cho tt c các em biết “lng nghe li mi gi ca Thiên Chúa” và đáp tr vi đc tin và lòng dũng cm”: chúng ta có th tìm thy các ch đ ca thượng hi đng giám mc sp ti, s được t chc vào tháng 10, năm 2018 v gii tr và cho gii tr.


Đc Thánh Cha Phanxicô đc bit mi gi gii tr Á Châu hãy chiêm ngưỡng Đc Trinh N Maria, như gương mu ca các “môn đ truyn giáo”. Ngài đ ngh h hãy nói chuyn vi Đc M “như mt người m ca h”, và luôn luôn “tin tưởng” vào li cu bu âu yếm ca M: “Như thế trong khi các bn tìm cách đ đi theo Chúa Giêsu kế cn hơn, các bn cũng ging như thiếu n thành Nazareth, có th tht s” làm cho thế gii tt đp hơn, và đ li vết tích đánh du cho lch s, lch s ca các bn,” (Xem Đin văn ca Đc Thánh Cha gi gii tr ngày 21 tháng 3, 2017.)


Cui cùng Đc Thánh Cha Phanxicô gi gm gii tr Á Châu và gia đình ca h cho Đc Trinh N Maria, và ban phép lành Tòa Thánh cho h. Ngài hn gp h ti Panama trong Đi Hi Gii Tr Thế Gii năm 2019.


Đi hi gii tr Á Châu đã bế mc ngày 6 tháng 8, 2017 vi Thánh L Đi Trào có s tham d ca trên 2.000 người Công Giáo thuc 21 quc gia. Thánh L được c hành ti Phi Trường quân s ca thành ph Yogyakarta, nơi Thánh Gioan Phaolô II đã ch tế Thánh L năm 1989.


www.vietcatholic.net