Thứ Bảy, 8 tháng 7, 2017

Đức Hồng Y Luis Antonio Tagle: “Xin các cha đừng nói ‘Good Morning’ ở đầu thánh lễ”

Đức Hồng Y Luis Antonio Tagle: “Xin các cha đừng nói ‘Good Morning’ ở đầu thánh lễ”
Đặng Tự Do7/7/2017


Đức Hồng Y Luis Antonio Tagle của Manila khuyên các linh mục của ngài đừng nói “Good Morning” vào đầu các Thánh lễ nữa.

Ngài quan sát rằng nhiều linh mục quá nhấn mạnh vào câu chào này. Các ngài nói “Good Morning” và mong cộng đoàn đáp lại “Good Morning, Father”. Thậm chí có vị còn lặp lại “Good Morning” khi thấy cộng đoàn đáp lại “Good Morning, Father” nhỏ quá.

Theo Đức Hồng Y, các linh mục bắt đầu Thánh lễ bằng “Good Morning” dường như không nắm bắt được sự sâu sắc của lời chào “Dominus vobiscum” - “Chúa ở cùng anh chị em”

“Với tất cả sự tôn trọng, thưa các anh em linh mục của tôi, tôi không hiểu tại sao anh em phải nói ‘Good Morning’ và những lời chúc tương tự khi Sự Hiện Diện Thật Sự của Thiên Chúa trong Thánh Thể là một phúc lành quá đủ cho mọi người rồi”.

“Hãy nói ‘Chúa ở cùng anh chị em’ là đủ.”

Đức Hồng Y đã nói như trên trong Thánh lễ Corpus Christi tại nhà thờ Santa Cruz ở Manila. Những lời bình luận này của Đức Hồng Y Tagle đã được đăng lại trong một bài báo trên trang web của Hội đồng Giám mục Công Giáo Philippines hôm thứ Tư 5 tháng Bẩy.