Thứ Hai, 29 tháng 5, 2017

Thành Phần Hồi Giáo Cực Đoan Đốn Ngã Cây Thánh Giá Trên Mộ Tướng De Gaulle

Thành Phần Hồi Giáo Cực Đoan Đốn Ngã Cây Thánh Giá Trên Mộ Tướng De Gaulle 

17 giờ 14 ngày 27/05, cây thánh giá trên mộ tướng De Gaulle đã bị thành phần hồi giáo cực đoan đốn ngã tại Đất Thánh Colombey-les-Deux-Eglises (Haute-Marne). Ngôi mộ sơn trắng, được hình thành sau khi tướng De Gaulle que đời vào năm 1970.

Hình ảnh ghi lại cho thấy một tên hồi giáo cực đoan đứng trên nấm mộ, dùng chân đạp đổ cây thánh giá. Sở Hiến binh Chaumont cho biết cây thánh giá cao 1 mét rưỡi, ngự trị nơi an nghỉ ngàn thu của tướng De Gaulle.

Lê Đình Thông5/28/2017(vietcatholic)