Chủ Nhật, 7 tháng 5, 2017

Chuyện không tin được đã xảy ra: Nga tổ chức tưởng niệm hoàng gia Nga bị cộng sản sát hại

Chuyn không tin được đã xy ra: Nga t chc tưởng nim hoàng gia Nga b cng sn sát hi
Đng T Do5/7/2017


Trong mt s kin mà cách đây my thp niên, nm mơ người ta cũng không tưởng tượng ra được, Tng thng Nga đã cùng vi Đc Thượng Ph Chính Thng Giáo Mc Tư Khoa tham d l thánh hiến mt cây thánh giá được đt ti đa đim nơi mt thành viên hoàng gia Nga đã b cng sn ám sát.

Hoàng t Sergey Alexandrovich, con th năm ca Hoàng hu Nicholas II, đã b cng sn ám sát vào năm 1905. Hoàng gia Nga lúc đó đã cho dng mt cây thánh giá đ tưởng nh ông.


Sau cuc cách mng Bolshevik, đích thân Vladimir Lenin đến tn nơi trc tiếp giám sát vic phá hy cây thánh giá này.


Trong din t ca ngài, được trc tiếp truyn hình, Đc Thượng Ph Kirill lên án “s khinh mit mng sng con người” và “s sn sàng đưa mng sng con người lên mt bàn th đm máu ca cuc ni dy chính tr Bolshevik”.


Tng thng Vladimir Putin nói: “Ti phm này ca cng sn là khúc do đu ca các s kin bi thm, gây bt đng trong xã hi, to ra các xung đt dân s bi đát, mà nước Nga đã phi đi mt. Đó là nhng tn tht nng n nht, là mt thm ho quc gia thc s, là mi đe da cho s sng còn ca dân tc Nga”.