Thứ Ba, 9 tháng 5, 2017

Một trăm năm Fatima: Francisco dưới ngòi bút Lucia (tiếp theo)

Mt trăm năm Fatima: Francisco dưới ngòi bút Lucia (tiếp theo)
Vũ Văn An5/9/2017Francisco và các bng hu có lông ca em 

Francisco rt thích các loài chim và không chu thy ai đánh cướp t ca chúng. Em luôn đ dành mt phn bánh mì ăn trưa, đp nó vn ra và ri trên đá đ chim ăn. Lùi đàng sau my bước, em gi chúng như th em mong chúng hiu em. Em không mun bt c ai khác li gn, ko chúng s.


Em nói như th đàm thoi vi chúng: “Ôi nhng bn nh đáng thương! Các bn đói lm h. Hãy đến mà ăn!”


Còn chúng, mt ngau ngáu, chng đi được mi, sà xung quanh em. Em khoái chí thy chúng bay tr li đnh cây, diu no cng, hát líu lo trong mt bn hp ca điếc ráy, được Francisco ph ha tài tình.


Mt hôm, chúng con gp mt bé trai tay cm mt con chim nh mà chính em đã bt được. Đy lòng cm thương, Francisco ha tng em này hai đng bc cc nếu em chu th đ con chim bay đi. Bé trai sn sàng tha thun. Nhưng trước hết, em mun thy tin trong tay đã. Francisco bèn t ao Carreira chy mt mch v nhà, khá cách xa Cova da Iria, đ ly my đng bc cc, hòng tr t do cho con chim. Và khi ngm con chim bay đi, em v tay hân hoan, và nói: “Cn thn nhé, đng đ b bt li”.


Gn đó, có người đàn bà cao tui tên là Ti Maria Carreira, được các con trai thnh thong nh ra đng trông nom đàn chiên và dê ca h. Các súc vt này rt hoang nên thường hay đi lc đ mi hướng. Bt c gp Ti Maria lúc nào khu này, Francisco đu là người đu tiên chy ti giúp bà. Em giúp bà dn đàn vt ti khu gm c, đui theo các con lc và đưa chúng v mt nơi vi nhau. Bà già ti nghip cám ơn Francisco ri rít và gi em là thiên thn h mnh ca bà. 


Khi chúng con gp bt c người bnh nào, em đu hết sc cm thương mà nói: Em không chu được khi thy h, vì em cm thy rt thương hi h! Hãy nói vi h là em cu nguyn cho h”.


Mt hôm, người ta mun đưa chúng con đi Montelo, ti nhà ca mt người tên là Joaquim Chapeleta. Francisco không mun đi. “Em không đi, vì em không th chu đng được khi thy người mun nói mà nói không được” (m ca ông này câm).


Khi Jacinta và con tr v lúc nhá nhem, con hi dì con xem Francisco đâu. Bà tr li: “Làm sao dì biết được! Dì mt nhoài vì sut bui chiu đi tìm nó. Mt s bà đến đây, mun gp các con nhưng hai đa con đâu có đây. Nó chy đi, và mt hút luôn. Bây gi hai con hãy đi tìm nó đi!”


Chúng con ngi xung ghế dài trong bếp mt lúc, nghĩ rng sau đó nên đi Loca do Cabeço, vì biết chc chúng con s thy em đó. Nhưng ngay sau khi dì con ri nhà, thì tiếng em đã tht ra t gác xép qua mt chiếc l nh trn. Em leo lên đó khi nghĩ rng mt ai đó s đến đây. T vng gác này, em quan sát mi vic din ra, và sau này thut cho chúng con hay:


“Nhiu người đến quá! Thiên đàng đã giúp em khi đ h bt gp em! Nếu không, em không biết phi nói vi h ra sao?”


(Có mt chiếc ca sp trong bếp, rt d vi ti bng cách đ mt chiếc ghê lên bàn, nh thế mà leo lên được gác xép).


Lòng yêu m
ến và nhit thành ca Francisco

Như con đã thưa, dì con bán đàn vt trước m con. T đó tr đi, trước khi con ra ngoài vào bui sáng, con cho Jacinta và Francisco biết đa đim con s cho chiên gm c ngày y: ngay lúc có th ri nhà, hai em đã ti gp con.


Mt hôm, hai em đng ch con ti. “, làm thế nào hai em đến sm thế?” Francisco tr li: “Em đến, vì, em không biết ti sao, vi ch chng ăn nhm gì vi em trước đây, em đến ch vì Jacinta thôi; nhưng nay, em không ng được vào bui sáng vì mong được vi ch


Khi các ln hin ra vào các ngày 13 mi tháng đã qua đi, em nói vi chúng con vào bui chiu trước mi ngày 13 tiếp theo rng: “Này, sáng sm mai, em s trn ra ngoài qua vườn phía sau, ti chiếc hang trên đi Cabeço. Ngay khi có th, bn ch hãy đến gp em đó”.


Ôi thân thương thay! Con đang viết nhng điu quanh vic em ngã bnh và gn qua đi, mà gi đây li thy mình tr v vi thi kỳ hnh phúc chúng con còn bên rng núi, vi chim kêu vui v quanh chúng con. Con xin Đc Cha tha th cho. Con viết bt c điu gì con bng nh ra, như con cua bò ngược bò xuôi không lo đến chuyn ti nơi kết thúc cuc hành trình. Con trao vic làm ca con cho Tiến Sĩ Galamba, tùy ngài s dng bt c điu gì trong đó, dù con vn cho rng ngài tìm được rt ít hay không được gì c. 


Do đó, con xin tr li vi bnh tình ca Francisco. Nhưng, trước hết, con xin k cho Đc Cha vài điu v vic đi hc ca em. Mt hôm, em ra khi nhà và gp con cùng ch Teresa ca con, người đã lp gia đình và sng Lomba. Mt người đàn bà khác p lân cn yêu cu ch ti gp con v người con trai ca bà phm mt ti gì đó mà con không nh, và nếu cu ta không chng minh được s vô ti, thì s b kết án mt là bit x hai là my năm tù. Nhân danh người đàn bà khn kh này, người mà ch mun thy được ơn, Ch Teresa năn n con xin ơn này cùng Đc M. Sau khi nhn được li nhn nhe này, con lên đường ti trường, và trên đường đi, con k cho Jacinta và Francisco nghe. Lúc ti Fatima, Francisco bo con:


“Này, trong khi bn ch ti trường, em s li đây vi Chúa Giêsu n Mình, đ xin Người ban ơn đó”.


Khi t trường tr v, con đến gi và hi em: “Em đã cu xin Chúa ban ơn y chưa? Em thưa: Có, em đã xin ri. Ch nói vi ch Teresa rng my ngày na, cu y s có mt nhà”.


Và qu tht, my ngày sau, cu trai đáng thương y đã tr v nhà. Vào ngày 13, cu và c gia đình cu ti cám ơn Đc Mơn đã nhn được.


Mt dp khác, khi chúng con ri nhà, đ ý thy Francisco bước rt chm, con hi em: 


“Chuyn gì vy, em như người không th ct bước!” 


“Em b đau đu quá, và cm thy như mun té”. 


“Vy em đng ti. C nhà đi!”


“Em không mun thế. Em thích được nhà th gn bên Chúa Giêsu n Mình, trong khi bn ch đi hc”.


Francisco lúc đó đã ngã bnh ri nhưng vn c gng bước đi, nên mt hôm con đi vi em ti chiếc hang Cabeço, và ti Valinhos. Lúc v nhà, chúng con thy nhà đy người. Mt người đàn bà đáng thương đng cnh chiếc bàn, đang như làm phép rt nhiu đ vt đo đc: tràng ht, mu nh, tượng chu nn, v.v… Jacinta và con chng bao lâu b vây quanh bi đám đông mun hi han chúng con. Francisco b người xưng mình là làm phép y nm ly, mun em giúp bà ta.


Em tr li rt nghiêm ngh rng “Cháu không th làm phép và c bà na cũng không th! Ch có các cha mi được làm!”.


Li l ca em truyn đi gia đám đông nhanh như chp, như th được nói trên loa phóng thanh, khiến người đàn bà đáng thương vi tu thoát gia nhiu li chi ra ca đám đông, mi người đòi li các đ vt đã đưa cho bà ta.


Khi thut truyn v Jacinta, con đã k Francisco mt hôm đã đến được Cova da Iria ra sao; em đã mang mt si dây và đã đưa li cho con thế nào; vào nhng ngày nóng nc, em đã là người đu tiên dâng hy sinh không ung nước ra sao; và thnh thong em nhc em gái phi chu đau kh vì các người có ti như thế nào, và v.v…Do đó, con nghĩ không cn phi nhc li các vic y đây.


Mt hôm, con ngi cnh giường em, đ chuyn trò vi em, Jacinta, người phi đng lên mt lúc, cũng đó. Bng nhiên, ch Teresa ca em vào báo cho chúng con hay có mt đám khá đông người đang ti ngoài l, và chc chn s đến tìm chúng con. Ngay khi ch ra ngoài, con nói vi Francisco: “Được ri, hai em đi h đây, ch đi trn”.


Jacinta tìm cách chy phía sau con, và c hai chúng con trn được phía sau chiếc thùng b lt úp ngay ngoài chiếc ca dn ti vườn sau nhà. Không lâu sau, chúng con nghe thy tiếng n ào ca nhng người lc soát căn nhà, đi vào vườn và đng ngay phía sau chiếc thùng; nhưng chúng con không h hn gì vì phía trng ca chiếc thùng quay v hướng đi nghch.


Khi thy h đã đi ri, chúng con ra khi ch trn, và ti gp li Francisco; em k cho chúng con nghe mi điu xy ra.


“Có nhiu người lm và h mun em cho h hay bn ch đâu, nhưng em đâu biết. H mun gp chúng ta đ hi đ th. Ngoài ra, còn có mt bà đến t Alqueidāo, bà mun mt người bnh được cha khi và mt người ti li được ăn năn tr li. Em s cu xin cho người đàn bà y, còn bn ch s cu xin cho các người khác, nhiu người như thế lm”.


Sau khi Francisco qua đi được ít lâu, người đàn bà trên đến gp chúng con và yêu cu con ch cho bà phn m ca em. Bà mun ti đó cám ơn em vì hai ơn mà bà đã xin em cu xin cho.


Mt hôm, chúng con va ra khi Aljustrel, trên đường ti Cova de Iria, mt nhóm người tình c gp chúng con ch r. Đ thy và nghe rõ chúng con, h nâng Jacinta và con lên mt bc tường. Francisco không chu đ h nâng lên đó, như th em s b té. Ri t t, em qua bên kia và ta vào mt bc tường đ nát phía đi din. Mt người đàn bà đáng thương và đa con trai, thy h có th đích thân nói vi chúng con, như lòng mong ước, bèn ti qùy xung trước mt Francisco. H năn n em xin vi Đc M ban ơn cho người cha gia đình được khi bnh và không phi ra ngoài mt trn. Francisco cũng qùy gi, ly mũ ra,và hi xem h có thích đc kinh mân côi vi em không. H nói h thích, và bt đu đc. Chng bao lâu sau, tt c nhng người này đu ngng hi nhng câu hi kỳ cc và đến qùy gi cu nguyn. Sau đó, tt c cùng đi vi chúng con ti Cova da Iria, va đi va đc kinh mân côi. Khi đã ti đó, chúng con đc mt tràng mân côi na, ri h mi ra v, lòng đy sung sướng.


Người đàn bà đáng thương ha s tr li và cám ơn Đc M vì các ơn đã cu xin, nếu nhn được. Bà đã tr li nhiu ln, không nhng có con trai đi cùng mà c chng bà na, người nay đã bình phc. H đến t giáo x Thánh Mamede và chúng con gi h là gia đình Casaleiros.


B
nh tình ca Francisco

Dù đang bnh, Francisco lúc nào cũng t ra vui v và hài lòng. Thnh thong, con hi em:


“Này Francisco, em có đau lm không?


“Em khá đau, nhưng không h gì! Em chu đau kh đ an i Chúa, và sau đó, ch ít lâu na htôi, em s lên thiên đàng!”


“Khi lên đó, em đng quên cu xin Đc M mau đem ch lên đó na nghe!”


“Điu đó, em s không cu xin đâu! Ch biết rõ ngài chưa mun ch đó!”


“Vy em nghe đây. Khi lên đó, em đng quên cu nguyn nhiu cho các người có ti, cho Đc Thánh Cha, cho ch và cho Jacinta”


“Vâng, em s cu nguyn. Nhưng này ch, tt hơn, ch nên yêu cu Jacinta xin nhng điu y, vì em s em s quên khi em thy Chúa. Lúc y, em ch mun được an i Người mà thôi”.


Mt hôm, vào bui sáng sm, ch Teresa ca em đến tìm con.


“Ch hãy mau đến nhà em! Francisco sc khe t lm, và cho hay nó cn nói vi ch điu gì đó”.


Con mc qun áo vi vàng ri ra đi. Francisco yêu cu m và các anh ch em ri khi phòng, nói rng em mun yêu cu con mt vic bí mt. Mi người ra ngoài, và em nói vi con:


“Em sp sa xưng ti đ rước Mình Thánh, và sau đó, qua đi. Em mun ch cho em hay ch có thy em phm bt c ti nào không; ch cũng đi và hi xem Jacinta có thy em phm bt c ti nào hay không”. Con tr li: 


“Em không vâng li m em my ln, khi dì nói em phi li nhà, nhưng em li chy trn đ vi ch hoc đi trn”.


“Đúng vy. Em nh. Bây gi ch đi hi Jacinta xem nó có nh điu gì khác na không?”


Con đi, và Jacinta nghĩ mt lúc, ri tr li: “À, ch nói vi anh y rng trước khi Đc M hin ra vi chúng ta, anh y có ly ca cha em mt đng cc đ mua mt chiếc hp nhc ca José Marto Casa Velha; và khi my đa con trai t Aljustrel ném đá vào nhng đa Boleiros, anh y cũng có ném mt vài viên!”


Khi con đem li nhn ca Jacinta ti cho em, em nói: “Em đã xưng các ti y ri, nhưng em s xưng chúng mt ln na. Có th vì các ti này mà Chúa bun su đến thế! Nhưng dù không chết, em cũng s không bao gi tái phm chúng na. Gi đây, em tht lòng hi hn vì chúng”.


Ri chp hai tay li, em đc kinh: “Ôi ly Chúa Giêsu ca con, xin Chúa tha ti chúng con, xin Chúa cu chúng con khi la ha ngc, xin đem các linh hn lên thiên đàng nht là các linh hn cn [được cu] nht”. Ri em nói: 


“Bây gi, ch cũng cn xin Chúa tha các ti li cho em”.


“Em đng lo, ch s cu xin như thế. Nếu Chúa chưa tha th các ti ca em, thì Đc M đã không nói vi Jacinta hôm trước rng nay mai ngài s ti đem em v thiên đàng. Bây gi, ch s đi l, và trong Thánh L, ch s cu nguyn vi Chúa Giêsu n Mình cho em”.


“Vy, ch hãy xin Người đ cha x cho em rước l


“Nht đnh ch s xin”.


Khi con t nhà th tr v, Jacinta đã thc dy và đang ngi cnh giường ca Francisco. Ngay khi thy con, Francisco hi ngay:


“Ch có xin vi Chúa Giêsu n Mình đ cha x cho em rước l không?”


“Ch đã xin”.


“Vy khi thiên đàng, em s cu nguyn cho ch”.


“Tht không? Sao hôm trước em bo em s không cu nguyn cho ch?”


“Hôm đó [ch có ý xin] cho ch mau mau được đem v tri. Nhưng nếu đó là điu ch mun em xin, em s xin, và lúc đó, ta c đ Đc M mun làm gì thì làm”.


“Đúng, em cu xin như thế đi”. 


“Ri. Ch đng lo. Em s cu”


Sau đó, con chia tay các em và đi thi hành các nghĩa v hc hành và làm vic thông thường hàng ngay. Khi v đến nhà lúc ban đêm, con thy em hân hoan rng r. Em đã xưng ti, và cha x đã ha s đem Mình Thánh đến cho em vào hôm sau.


Ngày hôm sau, sau khi rước l, em nói vi em gái: “Anh hnh phúc hơn em, vì anh đã có Chúa Giêsu n Mình trong lòng anh. Anh sp sa lên thiên đàng, nhưng anh s cu xin nhiu vi Đc M đ các Đng đem c em lên đó nay mai”.


Jacinta và con dành gn hết hôm đó đ bên giường em. Vì không còn kh năng đc kinh, nên em yêu cu chúng con đc kinh mân côi cho em. Ri em nói vi con:


“Chc chn khi thiên đàng, em s nh ch kinh khng. Ước chi Đc M cũng mau đem ch lên đó!”


“Em s không nh ch đâu! C tưởng tượng mà xem! Em trên đó vi Chúa và Đc M! Các Đng tt lành xiết bao!”


“Đúng vy! Có l, em s không nh!”


Ri con nói thêm: “Có l em s quên! Nhưng không h gì!”


Còn ti
ếp