Thứ Tư, 17 tháng 5, 2017

Tờ bạc giả - Bài giảng của Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh trong lễ vọng mừng 100 năm Đức Mẹ Fatima

T bc gi - Bài ging ca Đc Hng Y Quc V Khanh Tòa Thánh trong l vng mng 100 năm Đc M Fatima
J.B. Đng Minh An dch5/17/2017


Ti 12 tháng 5, ti linh đa Fatima, Đc Hng Y Pietro Parolin, Quc V Khanh Tòa Thánh đã ch s thánh l vng mng 100 năm Đc M hin ra ti Fatima.

D
ưới đây là toàn văn bài ging ca ngài: 

Kính thưa anh ch em tín hu hành hương,


Vi nim vui và lòng biết ơn, chúng ta tp trung ti Đn th này đ k nim nhng ln Đc M hin ra vi ba tr chăn cu. Chúng ta tham gia vào đoàn lũ đông đo nhng người hành hương, nhng người hàng trăm năm qua đã đến đây đ t lòng tín thác nơi M Thiên Đàng. Chúng ta đang c hành Bí Tích Thánh Th này đ tôn vinh Trái Tim Vô Nhim Nguyên Ti ca M. Trong bài đc đu tiên, chúng ta nghe người ta kêu lên: “bà đã cu chúng ta thoát ho dit vong, vì bà đã sng ngay thng trước nhan Thiên Chúa.” (Gdt 13:20). Nhng li ngi khen và lòng biết ơn này đã được dân thành Bethulia tht lên đ ca tng Judith, nhà vô đch ca h, “Chúc tng Đc Chúa là Thiên Chúa, Đng dng nên tri đt; Người đã hướng dn bà cht đu tướng gic!” (Gdt 13: 18). Nhưng nhng li này thc s ch đt đến ý nghĩa viên mãn nơi Đc Maria Vô Nhim Nguyên Ti. Nh con mình là Đc Chúa Giêsu Kitô, M đã có th “nghin nát đu” (xem Sáng thế ký 3:15) “con rn c đi, là ma qu, là Satan, là k la di c thế gii”. Satan tc gin vi người ph n, và gây chiến vi nhng đa con còn li ca bà, là nhng người gi các điu răn ca Thiên Chúa và làm chng cho Chúa Giêsu” (Kh 12: 9.17).


Vì M Maria quan tâm đến nhng th thách ca con cái mình, nên M Maria xut hin đây vi mt s đip an i và hy vng cho mt thế gii đang có chiến tranh và cho mt Giáo Hi đang đau kh: “Cui cùng, Trái tim Vô Nhim ca M s chiến thng” (Ln hin ra tháng 7 năm 1917 ). Nói cách khác: “Các con hãy tin tưởng! Cui cùng, tình yêu và hòa bình s chiến thng, bi vì lòng thương xót ca Thiên Chúa mnh hơn sc mnh ca ma qu. Nhng gì dường như không th đi vi con người đu là có th đi vi Thiên Chúa”. Đc M cũng yêu cu chúng ta tham gia vào trn chiến ca Con Thiên Chúa ca M, đc bit là trong vic đc chui Mân Côi hàng ngày cho hòa bình thế gii. Mc dù tt c mi th ph thuc vào Thiên Chúa và ân sng ca Người, chúng ta vn cn phi hành đng như th mi th ph thuc vào chúng ta, qua vic kêu cu Đc Trinh N Maria đ con tim ca mi cá nhân, mi gia đình, lch s ca các dân tc và tình huynh đ ca toàn th nhân loi được thánh hiến và bo v và được đt dưới s hướng dn ca M. M mun mi người có lòng cy trông nơi M! “Nếu các con làm nhng gì M nói, nhiu linh hn s được cu và s có được hòa bình” (Ln hin ra tháng 7 năm 1917). Cui cùng, chiến thng s thuc v mt trái tim: là Trái tim ca Đc M trước hàng triu con trai và con gái ca M.


Ti nay, chúng ta cm t và ngi khen Ba Ngôi Cc Thánh vì s dn thân ca rt nhiu người nam n trong s mnh hòa bình được M Đng Trinh giao phó. T Đông sang Tây, tình yêu ca Trái Tim Vô Nhim M Maria đã giành được mt v trí trong lòng các dân tc như mt ngun hy vng và i an. Công đng Vatican II đã nhóm hp đ làm mi li khuôn mt ca Giáo Hi và trình bày chính mình như mt Công đng ca tình yêu. Các tín hu, các giám mc, và Đc Giáo Hoàng đã vâng li M Thiên Chúa và toàn th thế gii đã được thánh hiến cho M. mi nơi, các nhóm và các cng đng tín hu tiếp tc tăng trưởng. Bng tnh khi s th ơ ca ngày hôm qua, gi đây h tích cc hot đng đ trình bày trước thế gii b mt đích tht ca Kitô Giáo.


“Nếu h làm nhng gì M nói vi các con, thế gii s có hòa bình”. Mt trăm năm sau nhng cuc hin ra này, đúng như Đc Thánh Cha Phanxicô đã nhn xét, “vi nhiu người hôm nay, hoà bình dường như là mt ơn lành t dưng mà có, vì người ta không phi nghĩ nhiu đến chuyn làm sao giành được nó, trong khi đi vi đông đo nhng người khác, hòa bình vn là mt gic mơ xa vi. Hàng triu người vn phi sng gia các xung đt vô nghĩa. Ngay c nhng nơi tng được coi là an toàn, người ta vn thy mt cm giác s hãi bao trùm. Chúng ta thường b choáng ngp bi nhng hình nh v cái chết, bi ni đau ca nhng người nam n vô ti, nhng ph n và tr em cu xin giúp đ và an i, bi ni thương tiếc ca nhng người người thân đi vi nhng người đã chết vì hn thù và bo lc, và nhng hình nh ca đoàn lũ nhng người t nn chy trn chiến tranh và nhng người di cư đang đi din vi nhng cái chết thm khc” (Din t trước ngoi giao đoàn cnh Tòa Thánh ngày 9 tháng Giêng năm 2017). Trước nhng mi âu lo và s bt đnh v tương lai, điu Fatima yêu cu chúng ta là gì? Đó là s bn đ trong vic thánh hiến cho Trái Tim Vô Nhim Nguyên Ti ca Đc M, th hin hàng ngày qua vic đc Kinh Mân Côi. Và nếu, bt chp nhng li cu nguyn ca chúng ta, chiến tranh vn tiếp tc thì sao? Ngay c khi nhng kết qu tc thi có th chưa nhìn thy được, chúng ta hãy kiên trì trong li cu nguyn. Cu nguyn không bao gi là vô ích. Sm hay mun, nó s sinh hoa kết qu. Cu nguyn là vn liếng ca chúng ta trong tay Thiên Chúa; Người đã biến nó thành mt tài khon tt vào thi đim thích hp và theo cách ca Ngài, rt khác vi suy nghĩ ca chúng ta.


Bài đáp ca sau bài đc th nht trình t bài ca Magnificat, vi s tương phn rõ rt gia mt bên là nhng câu chuyn v s “vĩ đi” ca các quc gia cùng các cuc xung đt ca các dân nước, nhng câu chuyn v s vĩ đi ca các vương triu theo niên đi lch s và các vùng đa lý mà h cát c; và mt bên là lch s “bé nh” ca nhng người nghèo, nhng người khiêm tn và bt lc. Nhng người th hai này được mi gi làm vic cho hoà bình vi mt lc lượng khác, vi nhng phương tin xem ra vô dng hoc chng có hiu qu gì, như là hoán ci, ăn năn đn bi và tin tưởng phó thác. H được yêu cu ngăn chn s lan tràn ca cái ác bng cách chìm đm trong đi dương ca Tình Yêu Thiên Chúa như là mt s chng đi - quyết lit không đu hàng – trước nhng điu tm thường và vòng kim ta ca cái ác.


Chúng ta phi làm gì? Hãy đ tôi gii thích bng mt ví d đã được Eloy Bueno de la Fuente trình bày trong cun “S Đip Fatima: Lòng Thương Xót ca Thiên Chúa chiến thng gia nhng bi kch ca lch s” t trang 235 đến trang 237. Nếu ai đó đưa cho chúng ta mt t bc gi, mt phn ng t nhiên và hp lý là làm mi cách đ đy nó sang người khác. Điu này cho thy chúng ta đã sn sàng như thế nào đ rơi vào mt th logic ng ngn đang c tóm ly chúng ta và biến chúng ta thành mt th công c lan truyn s gian ác. Nếu tôi hành đng theo logic này, tình hình ca tôi hoàn toàn thay đi. Tôi là mt nn nhân vô ti khi tôi nhn được tm giy bc gi, tôi là mt nn nhân ca cái ác do người khác thc hin. Nhưng mt khi tôi quyết đnh tng kh tm giy bc gi y cho người khác, tôi không còn là người vô ti na. Tôi đã b sc mnh quyến rũ ca cái ác tóm ly, đ thông đng vi nó to ra mt nn nhân mi. Tôi đã tr thành mt k đng loã vi cái ác, gi đây tôi b ràng buc trách nhim vào hành vi gian ác này, và tr thành k có ti. Mt cách hành đng khác là ngăn chn s lây lan ca cái ác, nhưng điu đó ch xy ra được khi tôi bng lòng tr giá cho s lương thin ca mình bng cách gi t giy bc gi y, và do đó tôi gii phóng người khác khi s lây lan ca cái ác.


Đây là phn ng duy nht có th ngăn chn cái ác và ưu thế ca nó. Con người giành được chiến thng này khi h có kh năng hy sinh đ tr thành ca l đn bù ti li. Chúa Kitô đã thc hin điu đó, và qua đó cho thy cách thế yêu thương ca Người là lòng thương xót. Tình yêu tt đ này có th được nhìn thy nơi thp giá ca Chúa Giêsu. Ngài gánh ly toàn b sc nng ca hn thù và bo lc tuôn đ xung trên Ngài, không phn ng li bng cách ăn miếng tr miếng hay đe do tr thù. Thay vào đó, Ngài tha th, và do đó cho thy rng có mt tình yêu còn ln hơn hn thù. Ch có Chúa mi có th làm được điu này, là chn li “t bc gi”, b gãy cái lun lý ng ngn ca bo lc. Cái chết ca Ngài là mt chiến thng trên cái ác đã được tung ra bi nhng k tra tn Ngài, bao gm tt c chúng ta. Chúa Giêsu, Đng b đóng đinh và sng li, là hòa bình và là s hòa gii ca chúng ta (Ê-phê-sô 2:14, 2Cor 5:18).


“Bà đã cu chúng tôi thoát ho dit vong, vì bà đã sng ngay thng trước nhan Thiên Chúa.” Chúng ta hãy cùng cu nguyn vào đêm canh thc này như là mt dân tc hành hương vĩ đi, đang dõi theo bước chân ca Chúa Giêsu Phc Sinh, soi sáng cho nhau và giúp đ nhau tiến lên, da trên đc tin ca chúng ta nơi Chúa Giêsu Kitô. Các Giáo Ph ca Giáo Hi cho chúng ta biết rng Đc Maria đã cưu mang Chúa Giêsu trước hết trong đc tin và sau đó là trong xác tht, khi M nói tiếng “Xin Vâng” vi li mi gi ca Thiên Chúa qua thiên thn. Nhưng nhng gì din ra mt cách đc bit nơi Đc M Đng Trinh cũng din ra mt cách thiêng liêng trong chúng ta bt c khi nào chúng ta nghe Li Chúa và đưa Li Người vào thc hành, như Phúc Âm đã nói (xem Lc 11:28). Khi bt chước s qung đi và can đm ca Đc Maria, chúng ta hãy dâng thân xác ca chúng ta lên Chúa Giêsu đ Ngài có th tiếp tc sng gia chúng ta. Chúng ta hãy dâng đôi bàn tay lên Ngài đ chăm sóc cho nhng đa tr và người nghèo, hãy dâng đôi chân chúng ta khi gn gũi anh ch em ca chúng ta, dâng cánh tay ca chúng ta khi bo v nhng người yếu đui và khi chúng ta làm vic trong vườn nho ca Chúa, dâng tâm trí chúng ta trong nhng suy nghĩ và kế hoch dưới ánh sáng ca Tin Mng, và trên tt c, hãy dâng lên Chúa con tim ca chúng ta đ yêu mến và đưa ra các quyết đnh theo thánh ý Chúa.


Ch có như thế, Đc Trinh N mi có th đnh hình chúng ta, đưa chúng ta vào Trái tim Vô Nhim ca M, như M đã làm vi Lucia, Phanxicô và Jacinta. Vào ngày k nim nhng cuc hin ra này, vi lòng biết ơn đi vi ân sng mà s kin, s đip và đn Fatima này đã mang đến cho thế gii trong sut thế k va qua, chúng ta hãy cùng hp tiếng vi Đc Trinh N Maria: “Linh hn tôi ngi khen Đc Chúa, thn trí tôi hn h vui mng vì Thiên Chúa, Đng cu đ tôi. Phn n tỳ hèn mn, Người đoái thương nhìn ti; t nay, hết mi đi s khen tôi dim phúc. Đng Toàn Năng đã làm cho tôi biết bao điu cao c, danh Người tht chí thánh chí tôn! Đi n ti đi kia, Chúa hng thương xót nhng ai kính s Người.” (Lc 1:46-50)