Thứ Tư, 29 tháng 3, 2017

30-03-2017 : THỨ NĂM - TUẦN IV MÙA CHAY

30/03/2017
Thứ năm tuần 4 Mùa Chay


Bài Ðọc I: Xh 32, 7-14
"Xin Chúa tỏ lòng khoan dung đối với tội lỗi dân Chúa".
Trích sách Xuất Hành.
Trong những ngày ấy, Chúa phán cùng Môsê rằng: "Ngươi hãy đi xuống; dân mà ngươi dẫn ra khỏi đất Ai-cập đã phạm tội. Chúng đã sớm bỏ đường lối Ta đã chỉ dạy cho chúng, chúng đã đúc tượng bò con và sấp mình thờ lạy nó; chúng đã dâng lên nó của lễ hiến tế và nói rằng: "Hỡi Israel, này là Thiên Chúa ngươi, Ðấng đã đưa ngươi ra khỏi đất Ai-cập". Chúa phán cùng Môsê: "Ta thấy rõ dân này là một dân cứng cổ. Ngươi hãy để Ta làm, Ta sẽ nổi cơn thịnh nộ với chúng và sẽ huỷ diệt chúng, rồi Ta sẽ làm cho ngươi trở nên tổ phụ một dân tộc vĩ đại".
Môsê van xin Chúa là Thiên Chúa của ông rằng: "Lạy Chúa, tại sao Chúa nổi cơn thịnh nộ với dân mà Chúa đã dùng quyền lực và cánh tay hùng mạnh đưa ra khỏi đất Ai-cập? Xin Chúa đừng để cho người Ai-cập nói rằng: "Người đã khéo dẫn họ đến đây, để giết họ trên núi và huỷ diệt họ khỏi mặt đất". Xin Chúa nguôi cơn giận và tỏ lòng khoan dung đối với tội lỗi dân Chúa. Xin Chúa nhớ đến Abraham, Isaac, và Israel tôi tớ Chúa, vì chính Chúa đã thề hứa rằng: "Ta sẽ làm cho con cháu các ngươi sinh sản ra nhiều như sao trên trời, Ta sẽ ban cho con cháu các ngươi toàn cõi xứ này như lời Ta đã hứa, và các ngươi sẽ chiếm hữu xứ này mãi mãi". Chúa đã nguôi cơn giận, không thực hiện điều dữ mà Người đe doạ phạt dân Người.
Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Tv 105, 19-20. 21-22. 23
Ðáp: Lạy Chúa, xin nhớ chúng con khi gia ân huệ cho dân Ngài (c. 4a).
Xướng: 1) Họ đã đúc con bò tại Horeb, và lễ bái thần tượng đã đúc bằng vàng. Họ đem vinh quang của mình đánh đổi lấy hình tượng con bò ăn cỏ. - Ðáp.
2) Họ đã quên Thiên Chúa là Ðấng cứu độ mình, Ðấng đã làm những điều trọng đại bên Ai-cập, Ðấng đã làm những điều kỳ diệu trên lãnh thổ họ Cam, và những điều kinh ngạc nơi Biển Ðỏ. - Ðáp.
3) Chúa đã nghĩ tới chuyện tiêu diệt họ cho rồi, nếu như Môsê là người Chúa chọn, không đứng ra cầu khẩn với Ngài, để Ngài nguôi giận và đừng tiêu diệt họ. - Ðáp.

Câu Xướng Trước Phúc Âm: Ed 33, 11
Chúa phán: "Ta không muốn kẻ gian ác phải chết, nhưng muốn nó ăn năn sám hối và được sống".

Phúc Âm: Ga 5, 31-47
"Có người tố cáo các ngươi, đó là Môsê, người mà các ngươi vẫn tin tưởng".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Khi ấy, Chúa Giêsu nói với dân Do-thái rằng: "Nếu chính Ta làm chứng về Mình, thì chứng của Ta sẽ không xác thực. Có một Ðấng khác làm chứng về Ta, và Ta biết chứng Người làm về Ta thì xác thực. Các ngươi đã sai người đi hỏi Gioan, và Gioan đã làm chứng cho sự thật. Phần Ta, Ta không cần chứng của loài người, nhưng Ta nói những điều này để các ngươi được cứu thoát. Gioan là cây đèn cháy sáng. Các ngươi cũng muốn vui hưởng ánh sáng đó một thời gian. Nhưng Ta có một bằng chứng hơn chứng của Gioan: vì công việc Chúa Cha đã giao cho Ta hoàn thành, là chính công việc Ta đang làm. Các việc đó làm chứng về Ta rằng Chúa Cha đã sai Ta. Và Chúa Cha, Ðấng đã sai Ta, chính Người cũng làm chứng về Ta. Nhưng chưa bao giờ các ngươi được nghe tiếng Người, chưa bao giờ nhìn thấy mặt Người, và lời Người, các ngươi cũng chẳng giữ lại được, vì các ngươi không tin Ðấng Người đã sai đến. Các ngươi tra cứu Sách Thánh, vì tưởng rằng trong đó các ngươi sẽ tìm thấy sự sống muôn đời; chính Sách Thánh lại làm chứng về Ta, vậy mà các ngươi vẫn không chịu đến với Ta để được sống.
Ta không tìm vinh quang nơi loài người. Nhưng Ta biết các ngươi không có lòng yêu mến Thiên Chúa. Ta đến nhân danh Chúa Cha, nhưng các ngươi không chịu đón nhận. Nếu có một người nào khác nhân danh mình mà đến, các ngươi sẽ đón nhận nó. Các ngươi là những người nhận vinh quang lẫn nhau mà không tìm vinh quang do một Thiên Chúa, thì làm sao các ngươi có thể tin được? Các ngươi đừng tưởng rằng Ta sẽ tố cáo các ngươi với Chúa Cha. Kẻ tố cáo các ngươi là Môsê, tức là người mà các ngươi vẫn tin tưởng. Vì nếu các ngươi tin Môsê, thì có lẽ các ngươi cũng đã tin Ta, bởi vì chính Môsê đã viết về Ta. Nhưng mà nếu các ngươi không tin điều Môsê đã viết, thì làm sao các ngươi tin lời Ta được?"
Ðó là lời Chúa.


Suy Niệm: Chứng Của Chúa Cha
Sau khi bị những người Do Thái chỉ trích Ngài vi phạm luật ngày Hưu lễ vì đã chữa bệnh cho một người bị liệt đã 38 năm, Chúa Giêsu đã chứng minh Ngài có quyền hành động như thế, bởi vì Ngài là cộng tác viên của Thiên Chúa. Và giờ đây Ngài nại đến một chứng từ mà người Do Thái không thể phủ nhận, đó là chứng từ của Thiên Chúa Cha được bày tỏ qua các phép lạ Ngài làm cũng như qua Lề Luật Môsê. Quả vậy, các phép lạ Chúa Giêsu làm chứng thực rằng chính Thiên Chúa đã sai Ngài đến, chính Thiên Chúa đã hành động với Ngài và trong Ngài. Do đó, đây là chứng từ không những do Chúa Cha mang đến, mà còn do ngay của Chúa Giêsu nữa, vì “cứ xem quả thì biết cây”.
Tiếp đến, chính qua Kinh Thánh, Chúa Cha cũng làm chứng cho Chúa Con một cách đặc biệt. Đây là một chứng từ có tính cách trực tiếp và có giá trị đối với người Do Thái, vì mọi người Do Thái đều công nhận Kinh Thánh là lời của Thiên Chúa.
Trong khi toàn bộ Kinh Thánh Cựu Ước đều loan báo về sự xuất hiện của Đấng Cứu thế, nhưng vì thiếu đức tin và lòng đạo đức chân thành, các người Do Thái đã không thực sự nhìn thấy Thiên Chúa và lắng nghe lời Ngài qua khuôn mặt và lời nói của Chúa Giêsu và do đó không đón nhận Ngài như Đấng được Thiên Chúa sai đến. Và không phải Chúa Giêsu là người sẽ tố cáo họ về tội bất trung này, nhưng là chính Môsê. Bởi vì qua Lề Luật, Môsê đã nói về Đấng Mêsia tức là về Chúa Giêsu, vậy mà về điểm căn bản này, họ cũng đã từ chối không chịu tin theo lời dạy bảo của ông.
Như vậy, điều cốt yếu để được cứu độ là tin vào Chúa Giêsu, nhận ra hình ảnh và lời nói của Chúa Cha nơi Ngài. Có tin vào Chúa Giêsu, lời Thiên Chúa mới ở trong chúng ta. Trong Mùa chay này, chúng ta hãy để cho Lời Chúa lưu lại trong chúng ta bằng cách năng suy gẫm Lời Chúa, để giữa cuộc sống của chúng ta và Lời Chúa biểu lộ được khuôn mặt, tinh thần và tình yêu của Thiên Chúa cho mọi người. Chúng ta hãy xin Chúa ban cho chúng ta một tình yêu nồng nàn để có thể nhận ra và lắng nghe được tiếng nói của Chúa và luôn sống trong đường lối của Ngài.
(Trích trong ‘Mỗi Ngày Một Tin Vui’)Lời Chúa Mỗi Ngày
Thứ Năm Tuần IV MC
Bài đọcExo 32:7-14; Jn 5:31-47.

GIỚI THIỆU CHỦ ĐỀ: Nhà lãnh đạo phải trung thành yêu thương dân đến cùng.
Các nhà lãnh đạo tinh thần dễ nản chí khi nhìn thấy những vong ân, bội nghĩa của những người mình hướng dẫn; nhưng Thiên Chúa đòi họ phải kiên nhẫn và yêu thương họ đến cùng. Các Bài Đọc hôm nay đưa ra những mẫu gương của các nhà lãnh đạo sẵn sàng hy sinh cho dân chúng.
Trong Sách Xuất Hành, Thiên Chúa muốn thử Moses nên nói với ông hãy để Ngài tiêu diệt họ và Ngài sẽ ban một dân khác lớn hơn; vì họ đã phản bội Thiên Chúa qua việc đúc con bê bằng vàng để thờ lạy. Ông Moses bầu cử cho dân khỏi bị tiêu diệt. Trong Phúc Âm, Chúa Giêsu có thể để cho người Do-thái chết trong sự cứng lòng của họ, nhưng Ngài chọn con đường kiên nhẫn thuyết phục họ tin vào Ngài, bằng cách đưa ra các nhân chứng: Gioan Tẩy Giả, tiếng Chúa Cha làm chứng từ trời, các công việc Ngài làm, và bằng chứng Kinh Thánh.

KHAI TRIỂN BÀI ĐỌC:
1/ Bài đọc I: Ông Moses bầu cử cho dân trước Thiên Chúa.
1.1/ Dân chúng phản bội Thiên Chúa: Thờ lạy bụt thần là tội vi phạm trầm trọng tới điều răn thứ nhất. Điều khôi hài hơn nữa là thay vì cám ơn Thiên Chúa đã dùng uy quyền đưa họ ra khỏi đất nô lệ của Ai-cập, họ lại cho là công ơn của con bò vàng mà tay họ làm nên, sụp lạy nó, và nói: "Hỡi Israel, đây là thần của ngươi đã đưa ngươi lên từ đất Ai-cập." Chúng ta rất ghét người vô ơn; và ghét hơn nữa người đánh cắp công lao của chúng ta. Thế mà rất nhiều lần chúng ta đã không biết cám ơn Thiên Chúa về những công ơn Ngài làm cho chúng ta, lại còn cho công ơn ấy vào sai chỗ như: Thần Tài, người khác, hay chính sức mình!
Tiên tri Isaiah nhận xét rất đúng về những hạng người vô ơn này khi nói: “Con bò còn biết chủ, con lừa còn biết cái máng cỏ nhà chủ nó. Nhưng Israel thì không biết, dân Ta chẳng hiểu gì” (Isa 1:3). Nói cách khác, con người vô ơn còn thua lòai bò lừa. Đó là lý do tại sao Đức Chúa phán với ông Moses: "Ta đã thấy dân này rồi, đó là một dân cứng đầu cứng cổ. Bây giờ cứ để mặc Ta, cứ để cơn thịnh nộ của Ta bừng lên phạt chúng, và Ta sẽ tiêu diệt chúng. Nhưng Ta sẽ làm cho ngươi thành một dân lớn."
1.2/ Ông Moses bầu cử cho dân: Mặc dù không đồng ý với việc của dân làm; nhưng ông Moses xin Thiên Chúa tha thứ đừng tru diệt họ, vì hai lý do sau:
(1) Vì danh Thiên Chúa: Nếu Thiên Chúa tru diệt họ, người Ai-cập lại có thể rêu rao: “Chính vì ác tâm mà Người đã đưa chúng ra, để giết chúng trong miền núi và tiêu diệt chúng khỏi mặt đất.”
(2) Vì lời hứa với các tổ phụ: “Xin Ngài nhớ đến các tôi tớ Ngài là Abraham, Isaac và Israel; Ngài đã lấy chính danh Ngài mà thề với các vị ấy rằng: Ta sẽ làm cho dòng dõi các ngươi đông đúc như sao trên trời, và sẽ ban cho dòng dõi các ngươi tất cả miền đất ấy, là miền đất Ta đã hứa; chúng sẽ được thừa hưởng miền đất ấy đến muôn đời.”
Đức Chúa đã thương, Ngài không giáng phạt dân Người như Người đã đe. Lãnh đạo dân, nhất là trong hòan cảnh khó khăn như thời gian lang thang trong sa mạc 40 năm, không dễ. Moses không luôn luôn liên nhẫn với dân đâu, chính ông cũng đã từng than phiền với Thiên Chúa vì sự cứng lòng và độc ác của dân khi họ không tìm được nước uống: "Con phải làm gì cho dân này bây giờ? Chỉ một chút nữa là họ ném đá con!"
2/ Phúc Âm: Chúa Giêsu kiên nhẫn thuyết phục người Do-thái.
Trong ba năm công khai rao giảng, Chúa Giêsu đụng độ nhiều lần với các kinh-sư và biệt-phái. Thông thường, con người thường cho người khác tối đa là 3 lần để hiểu sự thật; sau đó sẽ không cần cắt nghĩa nữa nếu họ vẫn ngoan cố không chịu tin. Chúa Giêsu rất kiên nhẫn với họ trong việc giải thích Người là Đấng Thiên Sai mà họ đang mong chờ. Chúa Giêsu biết: Nếu Ngài làm chứng về chính mình, thì lời chứng của Ngài không dễ cho họ tin. Vì thế, Ngài phải theo cách của Lề Luật đòi: ít nhất phải có hai nhân chứng để chứng nhận một điều là sự thật. Ngài liệt kê các nhân chứng của Ngài như sau:
(1) Gioan Tẩy Giả: làm chứng cho Chúa Giêsu nhiều lần. Ông đã chỉ vào Chúa Giêsu và nói: "Đây là Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xoá bỏ tội trần gian. Chính Người là Đấng tôi đã nói tới khi bảo rằng: Có người đến sau tôi, nhưng trổi hơn tôi, vì có trước tôi.” “Chính các ông đã cử người đến gặp ông Gioan, và ông ấy đã làm chứng cho sự thật. Phần tôi, tôi không cần lời chứng của một phàm nhân, nhưng tôi nói ra những điều này để các ông được cứu độ.”
(2) Các phép lạ Chúa đã làm: Người Do-thái đã chứng kiến hay nghe nói về những phép lạ Chúa Giêsu đã làm. Phép lạ mà họ mới chứng kiến là Chúa chữa lành một người bại liệt đã 38 năm. Những phép lạ này đòi hỏi người làm phải có uy quyền hay đến từ Thiên Chúa. Chúa Giêsu giải thích cho họ: “Nhưng phần tôi, tôi có một lời chứng lớn hơn lời chứng của ông Gioan: đó là những việc Chúa Cha đã giao cho tôi để tôi hoàn thành; chính những việc tôi làm đó làm chứng cho tôi rằng Chúa Cha đã sai tôi.”
(3) Tiếng Chúa Cha làm chứng từ trời và trong lòng mọi người: Hai lần Chúa Cha đã làm chứng từ trời cho Chúa Con bằng tiếng vọng từ trời “Đây là Con Ta yêu dấu. Các ngươi hãy nghe lời Người” khi Chúa Giêsu chịu Phép Rửa và khi Ngài Biến Hình. Hơn nữa, Chúa Cha vẫn làm việc trong tâm hồn người Do-thái cũng như các tín hữu, nếu họ để tâm nghe Người. Họ không nhận ra tiếng Chúa Cha là vì: “Các ông đã không bao giờ nghe tiếng Người, cũng chẳng bao giờ thấy tôn nhan Người. Các ông đã không để cho lời Người ở mãi trong lòng, bởi vì chính các ông không tin vào Đấng Người đã sai đến.”
(4) Kinh thánh làm chứng cho Chúa Giêsu: “Các ông nghiên cứu Kinh Thánh, vì nghĩ rằng trong đó các ông sẽ tìm được sự sống đời đời. Mà chính Kinh Thánh lại làm chứng về tôi. Các ông không muốn đến cùng tôi để được sự sống.”
(5) Ý hướng tốt lành của Chúa Giêsu: Nếu một người chỉ mong muốn và cố gắng hết sức để cho người khác được điều tốt lành, và không muốn bất kỳ một sự tôn vinh hay trả ơn; người đó thực sự yêu người khác. Chúa Giêsu thuyết phục họ hãy tin vào Ngài để được sống, vì Ngài thực sự yêu thương và lo lắng cho họ. Nếu họ không có ý hướng tốt lành: chỉ tôn vinh lẫn nhau và không tìm kiếm vinh quang phát xuất từ Thiên Chúa duy nhất, họ sẽ không thể tin vào Ngài.

ÁP DỤNG TRONG CUỘC SỐNG:
- Nhà lãnh đạo tinh thần phải kiên trì chịu đau khổ để đưa dân về với Thiên Chúa. Họ phải kiên nhẫn học hỏi và cắt nghĩa cho những người được họ hướng dẫn.
- Phần thưởng mà họ nhận được không phải là sự tôn vinh cá nhân hay những lợi lộc vật chất; nhưng là chính Thiên Chúa và niềm vui được làm vinh quang Cha trên trời.
- Dân chúng không nhận ra sự thật vì rất nhiều lý do: quá đau khổ, không có kiến thức căn bản, chước cám dỗ của ba thù. Nhà lãnh đạo may mắn được Thiên Chúa ban cho hiểu biết và có sức mạnh hơn để vượt qua. Họ phải gánh chịu đau khổ và tha thứ cho dân như Chúa Cha, Chúa Giêsu, và Moses đã gánh chịu và tha thứ cho dân.
Linh mục Anthony Đinh Minh Tiên, OP

Ga 5,31-47

LÀM CHỨNG CHO SỰ THẬT


“Chính các ông đã cử người đến gặp ông Gioan và ông ấy đã làm chứng cho sự thật.” (Ga 5,34)

Suy niệm: “Không có một sứ mệnh nào của nhà báo có thể cao cả hơn là tìm kiếm và công bố sự thật. Chỉ trong một xã hội tiến bộ, các nhà báo mới có thể tiếp cận tốt hơn với sự thật. Và trong một xã hội mà nhân dân có cơ may tiếp cận với càng nhiều sự thật, xã hội ấy sẽ càng nhân bản hơn” (Huy Đức-Internet). Là môn đệ Chúa Ki-tô, ta không chờ xã hội tiến bộ, có cơ hội dễ dãi mới sống và làm chứng cho sự thật, nhưng phải luôn sống sự thật, nói sự thật và rao truyền sự thật ở mọi thời và mọi nơi, cho dù gặp đau khổ, bắt bớ, và hy sinh mạng sống như Gio-an Tẩy Giả. Vì Chúa Ki-tô chính là Sự Thật. Ngài đến trần gian để làm chứng cho sự thật. Ai đứng về phía sự thật thì nghe tiếng Chúa (Ga 18,37).

Mời Bạn: Người ta thường nói vui: “thật thà thường thua thiệt”. Còn dối trá, lươn lẹo lắm khi được coi là khôn ngoan. Chính lòng háo danh, ham lợi đã tạo điều kiện cho sự dối trá hoành hành (x. Thư Chung HĐGM/VN 2007, số 11). Sự Thật là giá trị sống cao đẹp của con người, là niềm vui và hạnh phúc vĩnh cửu. Để sống theo sự thật cần có lòng can đảm: Dám nói thật, sống thật dù chung quanh mình biết bao người vẫn thản nhiên gian dối, dù có phải thiệt thòi về lợi lộc hay danh vọng.

Chia sẻ: Điều gì đã giúp bạn sống được sự thật nơi môi trường sống của bạn?

Sống Lời Chúa: Luôn dám nói sự thật và nói không với sự gian dối.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, miệng lưỡi con cưu mang Lời Chúa, trái tim con phản ánh tình thương Chúa. Xin cho con ý thức con thuộc về Chúa, để biết cộng tác với Chúa làm cho sự thật và tình yêu Chúa thống trị thế giới này.
(5 phút lời Chúa)

Chúa Cha làm chng cho tôi (30.3.2017 – Th năm Tun 4 Mùa Chay)
Làm sao ta có th ra khi nhng thành kiến đ đón ly s tht, ra khi nhng tư li ích k đ dám tin vào tình yêu, ra khi cái tôi cht hp đ dám sng cho người khác


Suy nim:
Để hiểu được bài Tin Mừng hôm nay, chúng ta cần đọc từ đầu chương năm.
Đức Giêsu chữa anh bất toại bên hồ nước gần Đền thờ Giêrusalem (cc. 1-9).
Anh được khỏi và vác chõng đi vào ngày sabát theo lệnh Đức Giêsu.
Chuyện đó dẫn đến việc người Do thái chống đối Ngài (c. 16).
Khi nghe Ngài nói: “Cho đến nay, Cha tôi vẫn làm việc, thì tôi cũng làm việc”
họ tìm cách giết Ngài, vì cho rằng Ngài mắc tội phạm thượng,
dám gọi Thiên Chúa là Cha và coi mình ngang hàng với Thiên Chúa (c. 18).
Không chút sợ hãi, Đức Giêsu khẳng định quyền mình đã nhận được từ Cha:
quyền làm cho kẻ chết sống lại và quyền phán xét trong ngày sau hết (cc. 19-30).
Dù có quyền, lúc nào Ngài cũng là Con làm theo ý Cha, Đấng sai Ngài.
Trong bài Tin Mừng này, Đức Giêsu như người bị đứng trước tòa, bị kết án tử.
Vì không được tự làm chứng cho chính mình,
nên Ngài phải tìm những lời chứng để biện hộ cho lời nói, việc làm của Ngài.
Trước hết là lời chứng của Gioan Tẩy giả (cc. 33-35).
Ông là ngọn đèn làm chứng về ánh sáng, về Đức Giêsu (Ga 1, 8-9).
Nhưng người ta đã không đón nhận lời chứng ấy.
Kế đến là những công việc Cha giao mà Ngài đã hoàn thành (c. 36).
Lẽ ra chúng phải là lời chứng thuyết phục cho thấy Ngài được Cha sai.
Cuối cùng là lời chứng của Chúa Cha (cc. 37-40).
Cha làm chứng bằng những lời của Cha trong Kinh Thánh (c. 39).
Nhưng họ không giữ lời Cha ở lại trong lòng,
nên chẳng tin, cũng chẳng muốn đến với Đấng được Cha sai (c. 38. 40).
Những lời chứng trên đây trở nên vô ích
đối với những ai không có lòng yêu mến Thiên Chúa (c. 42),
không tìm vinh quang Thiên Chúa mà chỉ tôn vinh lẫn nhau (c.44).
Đức Giêsu đã phải chấp nhận sự từ khước này
mà Ngài biết cuối cùng sẽ dẫn đến cái chết.
Làm sao ta có thể ra khỏi những thành kiến để đón lấy sự thật,
ra khỏi những tư lợi ích kỷ để dám tin vào tình yêu,
ra khỏi cái tôi chật hẹp để dám sống cho người khác.
Hãy tin vào Giêsu, Đấng được Cha sai (c. 38).
Hãy đến với Giêsu để được sống (40).
Cầu nguyn:

Lạy Thiên Chúa, đây lời tôi cầu nguyện:
Xin tận diệt, tận diệt trong tim tôi
mọi biển lận tầm thường.

Xin cho tôi sức mạnh thản nhiên
để gánh chịu mọi buồn vui.

Xin cho tôi sức mạnh hiên ngang
để đem tình yêu gánh vác việc đời.

Xin cho tôi sức mạnh ngoan cường
để chẳng bao giờ khinh rẻ người nghèo khó,
hay cúi đầu khuất phục trước ngạo mạn, quyền uy.

Xin cho tôi sức mạnh dẻo dai
để nâng tâm hồn vươn lên khỏi ti tiện hằng ngày.

Và cho tôi sức mạnh tràn trề
để âu yếm dâng mình theo ý Người muốn.
R. Tagore
(Đỗ Khánh Hoan dịch)

Lm Antôn Nguyn Cao Siêu, SJ

Hãy Nâng Tâm Hồn Lên
30 THÁNG BA
Để Bước Vào Tam Nhật Thánh
“Nguyện chúc anh em ân sủng và bình an của Đức Giê-su Kitô, vị chứng nhân trung thành” (Kh 1,4-5).
Đức Giê-su Kitô, vị chứng nhân trung thành của Thiên Chúa vô hình, thách đố chúng ta với uy lực của bài diễn từ mà Người đưa ra trên căn gác thượng trong phụng vụ Thứ Năm Thánh. Đây là những lời thiết lập nên Giao Ước Mới trong máu hy tế của Người. Những lời này mạc khải chiều sâu thẳm nhất của mầu nhiệm Thiên Chúa là Tình Yêu.
Bằng cách nào chúng ta có thể sửa soạn để cử hành Tam Nhật Thánh? Tam Nhật Thánh là khoảng thời gian thánh thiêng nhất trong năm. Trong khoảng thời gian thánh thiêng này, chúng ta cử hành: Thứ Năm Thánh, Thứ Sáu Thánh và Đêm Vọng Phục Sinh. Thời gian đặc biệt này sẽ tái hiện cho chúng ta tình yêu của Thiên Chúa đối với nhân trần: “Người vẫn yêu thương những kẻ thuộc về mình còn ở thế gian, và Người yêu thương họ đến cùng” (Ga 13,1).
Trước khi bước vào thời gian thánh này, Giáo Hội cử hành phụng vụ buổi sáng Thứ Năm Thánh – gọi là Thánh Lễ Truyền Dầu – một phụng vụ mang đậm sắc thái của niềm mong đợi và sự chuẩn bị thánh thiêng. Trong Thánh Lễ này, Bài Đọc thứ nhất trích từ Sách Ngôn Sứ Isaia – về sau được Đức Giêsu dẫn lại trong Tin Mừng Luca: “Thánh Thần Chúa ngự trên tôi, vì Ngài đã xức dầu cho tôi” (Lc 4,18; Is 61,1). Đức Giêsu Na-da-rét đã tham chiếu đến những lời này của Ngôn Sứ Isaia ngay từ buổi bắt đầu sứ mạng cứu thế của Người.
- suy tư 366 ngày của Đức Gioan Phaolô II -
Lm. Lê Công Đức dịch từ nguyên tác
LIFT UP YOUR HEARTS
Daily Meditations by Pope John Paul II


Lời Chúa Trong Gia Đình
Ngày 30 – 3
Xh 32, 7-14; Ga 5, 31-47.

Lời suy niệm: “Các ông đã không để cho lời Người ở mãi trong lòng, bởi vì chính các ông không tin vào Đấng Người đã sai đến. Các ông nghiên cứu Kinh Thánh, vì nghĩ rằng trong đó các ông sẽ tìm được sự sống đời đời. Mà chính Kinh Thánh lại làm chứng về tôi. Các ông không muốn đến cùng tôi để được sự sống.”
Chúa Giêsu đặc biệt yêu thương dân tộc và những người lãnh đạo trong dân. Người đang khơi dậy nơi họ sự nghiên cứu KinhThánh của họ, bởi họ nghiên cứu theo cách suy nghĩ của họ, để họ tự bảo vệ những lập luận của họ. Chứ không chịu tìm hiểu thánh ý của Thiên Chúa.
Lạy Chúa Giêsu. Xin cho mỗi người chúng con hôm nay, trước mỗi lần đọc, nghe, suy niệm Lời Chúa cần phải làm dấu Thánh Giá với sự cầu xin ơn soi sáng của Chúa Thánh Thần để chúng con nhận ra thánh ý Chúa, hầu giúp cho chúng con sống đức tin.
Mạnh Phương


30 Tháng Ba
Chết Thay Cho Người
Môn đệ của một vị đạo sĩ kia muốn từ bỏ thế gian, nhưng anh ta quyến luyến gia đình và bảo rằng: "Vợ con tôi quá thương yêu tôi, nên họ không bằng lòng cho tôi thoát tục".
Nghe nói thế, vị đạo sĩ muốn cho anh ta biết sự thật nên đã dạy cho anh một kỹ thuật giả chết. Sau một thời gian học thuần thục, vị đạo sĩ bảo anh hãy áp dụng kỹ thuậ này khi về đến nhà. Và quả thật, anh ta đã thực hành bài học cách tuyệt hảo để nhắm mắt xuôi tay, nhưng vẫn còn nghe được mọi tiếng khóc than của vợ con và thân nhân, bạn bè.
Ngày hôm sau, vị đạo sĩ đến để phân ưu cùng thâm quyến. Sau những giây phút tưởng niệm người quá cố, ông nghiêm nghị bảo thân nhân đang khóc thương người đã từ biệt cõi đời rằng: "Tôi có bí quyết để cứu sống anh ta, nếu có ai sẵn lòng chết thay cho anh".
Anh chàng giả chết ngạc nhiên khi nghe mọi người trong gia đình nêu ra mọi lý do để biện minh là mình cần phải sống. Càng ngạc nhiên hơn khi anh nghe người vợ nghĩa thiết của mình tóm lược mọi lý lẽ trên bằng một lời quả quyết: "Tôi nghĩ không ai cần chết thay cho chồng tôi. Không có anh ta, chúng tôi vẫn có thể làm lụng để sống".
Câu chuyện trên có thể xảy ra bất cứ ở đâu và trong bất cứ gia đình nào. Và theo sự suy luận thông thường, chúng ta phải công nhận rằng: Người vợ và thân nhân của anh chàng giả chết có lý của họ. Nhưng triết gia Pascal cũng có lý khi nhận định: "Con tim có những lý lẽ của nó mà lý trí không thể hiểu nổi".
Ðó là lý lẽ của con tim trong con người của cha Ðamien, tông đồ người hủi mà cách đây không lâu nhiều người đã long trọng tưởng niệm một trăm ngày qua đời của Ngài. Cha Ðamien đã dấn thân phục vụ những người bị bệnh phong hủi để rồi kết thúc cuộc đời bằng chính căn bệnh của những người cha đã săn sóc với sự bình thản được biểu lộ trong những dòng tâm sự cha viết cho bạn bè vài ngày trước khi trút hơi thở cuối cùng: "Tôi chết vì bệnh phong cùi, nhưng tôi là một thừa sai sung sướng nhất trên địa cầu này".
Ðó cũng là lý lẽ của con tim trong con người của cha Maximilian Kolbe, nạn nhân của chính sách bạo tàn tiêu hủy người Do Thái của Ðức quốc xã. Cha Maximilian đã đứng ra chịu chết thay cho một anh bạn tù.
Có thể những người mang lý lẽ này trong con tim hiểu được câu giáo huấn của Ðức Kitô: "Không ai có tình yêu lớn hơn kẻ hy sinh mạng sống vì bạn hữu mình".
(Lẽ Sống)

Lectio Divina: Gioan 5:31-47
Thứ Năm, 30 Tháng 3, 2017Thứ Năm Tuần IV Mùa Chay                            1.  Lời nguyện mở đầuLạy Chúa, là Thiên Chúa của chúng con, chúng con có lẽ biết,

Về lý thuyết nhiều hơn là trong thực hành,

Rằng Chúa đang ở cùng chúng con,

Rằng Chúa là Thiên Chúa của chúng con và chúng con là dân của Chúa.

Lạy Chúa, xin tha thứ cho chúng con, những khi chúng con rập khuôn

các thần thánh của riêng chúng con được dựng nên theo chính hình ảnh của chúng con –

danh vọng, quyền lực, thanh thế,

những điều mà chúng con gắn bó và làm nô lệ.

Xin Chúa hãy nhắc nhở chúng con nhiều lần

Rằng Chúa là Thiên Chúa trung tín của chúng con,

Đấng đã tạo dựng chúng con theo hình ảnh không thể xóa nhòa của Chúa

Và là Đấng cho chúng con thấy chân dung hoàn hảo của Chúa

Trong Đức Giêsu Kitô, Con Chúa và là Chúa chúng con.    2.  Phúc Âm – Gioan 5:31-47Khi ấy, Chúa Giêsu nói với dân Do Thái rằng:  “Nếu chính Ta làm chứng về Mình, thì chứng của Ta sẽ không xác thực.  Có một Đấng khác làm chứng về Ta, và Ta biết chứng Người làm về Ta thì xác thực.

Các ngươi đã sai người đi hỏi Gioan, và Gioan đã làm chứng cho sự thật.  Phần Ta, Ta không cần chứng của loài người, nhưng Ta nói những điều này để các ngươi được cứu thoát.  Gioan là cây đèn cháy sáng.  Các ngươi cũng muốn vui hưởng ánh sáng đó một thời gian.

Nhưng Ta có một bằng chứng hơn chứng của Gioan:  vì công việc Chúa Cha đã giao cho Ta hoàn thành, là chính công việc Ta đang làm.  Các việc đó làm chứng về Ta rằng Chúa Cha đã sai Ta.  Và Chúa Cha, Đấng đã sai Ta, chính Người cũng làm chứng về Ta.  Nhưng chưa bao giờ các ngươi được nghe tiếng Người, chưa bao giờ nhìn thấy mặt Người, và lời Người, các ngươi cũng chẳng giữ lại được, vì các ngươi không tin Đấng Người đã sai đến.

Các ngươi tra cứu Sách Thánh, vì tưởng rằng trong đó các ngươi sẽ tìm thấy sự sống muôn đời; chính Sách Thánh lại làm chứng về Ta, vậy mà các ngươi vẫn không chịu đến với Ta để được sống!  Ta không tìm vinh quang nơi loài người.  Nhưng Ta biết các ngươi không có lòng yêu mến Thiên Chúa.  Ta đến nhân danh Chúa Cha, nhưng các ngươi không chịu đón nhận.  Nếu có một người nào khác nhân danh mình mà đến, các ngươi sẽ đón nhận nó.  Các ngươi là những người nhận vinh quang lẫn nhau mà không tìm vinh quang do một Thiên Chúa, thì làm sao các ngươi có thể tin được?

Các ngươi đừng tưởng rằng Ta sẽ tố cáo các ngươi với Chúa Cha.  Kẻ tố cáo các ngươi là Môisen, tức là người mà các ngươi vẫn tin tưởng.  Vì nếu các ngươi tin Môisen, thì có lẽ các ngươi cũng đã tin Ta, bởi vì chính Môisen đã viết về Ta.  Nhưng mà nếu các ngươi không tin điều Môisen đã viết, thì làm sao các ngươi tin lời Ta được?”3.  Suy Niệm-  Tác giả Gioan, thông dịch viên của Chúa Giêsu.  Gioan là một người thông dịch giỏi về những lời của Chúa Giêsu.  Một người thông dịch giỏi phải có tính trung thực gấp đôi.  Trung thực với những lời của người nói, và trung thực với ngôn ngữ của người nghe.  Trong sách Tin Mừng của Gioan, Lời của Chúa Giêsu không nên được truyền tải một cách vật chất, theo nghĩa đen; mà Lời đó phải được phiên dịch và đổi sang ngôn ngữ người dân của các cộng đoàn Kitô hữu vào thế kỷ thứ nhất tại Tiểu Á.  Vì lý do này, các bài suy niệm về Tin Mừng theo thánh Gioan thì không phải lúc nào cũng dễ hiểu.  Bởi vì trong đó được trộn lẫn Lời của Chúa và lời của Thánh Sử, là người phản chiếu ngôn ngữ đức tin của các cộng đoàn tại Tiểu Á.  Khoa học nghiên cứu hay khoa học kỹ thuật về Chúa Giêsu thì chưa đủ thẩm quyền cho việc này.  Cũng cần thiết cho chúng ta có được kinh nghiệm sống về đức tin trong cộng đoàn.  Bài Tin Mừng hôm nay là một ví dụ điển hình của chiều sâu tâm linh và thần bí của Tin Mừng của người Môn Đệ Chúa Yêu.

-  Sự soi sáng đối ứng giữa đời sống và đức tin.  Tại đây tưởng cũng nên lặp lại những gì thánh Gioan Cassian nói về việc khám phá ra ý nghĩa đầy đủ và sâu sắc của các bài Thánh Vịnh:  “Được hướng dẫn bởi những gì chúng ta cảm thấy, chúng ta không xem xét văn bản như là điều gì đó mà chúng ta chỉ nghe, mà như là điều gì đó chúng ta đã trải qua và chúng ta đã chạm tận tay; chúng ta không xem văn bản giống như một câu chuyện xa lạ và chưa bao giờ nghe, mà như là điều gì đó chúng ta đem ra ánh sáng từ phần sâu thẳm nhất của trái tim chúng ta, như thể đây là những tình cảm tạo từ chính con người của chúng ta.  Chúng ta hãy lặp lại chúng; đó không phải là đọc (nghiên cứu) những gì giúp cho chúng ta thẩm thấu vào trong ý thức hay ý nghĩa của các chữ, mà là kinh nghiệm riêng của chúng ta đã có trước, thu thập từ cuộc sống mỗi ngày” (tác phẩm Collationes X:11).  Đời sống soi sáng văn bản, văn bản soi sáng đời sống.  Nếu có những lúc, văn bản không nói gì, đó không phải là vì thiếu học hỏi hoặc vì thiếu cầu nguyện, mà chỉ vì thiếu chiều sâu trong cuộc sống của chính mình.   

-  Ga 5:31-32:  Giá trị của lời chứng của Chúa Giêsu.  Lời chứng của Chúa Giêsu là sự thật bởi vì Người không quảng bá hoặc đề cao mình. “Có một Đấng khác làm chứng về Ta”, đó là Chúa Cha.  Và lời chứng của Chúa thì xác thực và xứng đáng được tin tưởng.   

-  Ga 5:33-36:  Giá trị lời chứng của Gioan Tẩy Giả và các việc làm của Chúa Giêsu.  Gioan Tẩy Giả cũng đã làm chứng về Chúa Giêsu và giới thiệu Chúa đến mọi người như Đấng được Thiên Chúa sai đến thế gian này (xem Ga 1:29, 33-34; 3:28-34).  Vì lý do này, ngay cả khi lời chứng của Gioan Tẩy Giả rất quan trọng, Chúa Giêsu cũng không dựa vào ông.  Chúa có một bằng chứng hơn chứng của Gioan, đó là, các công việc mà Chúa Cha thực hiện qua Người (Ga 14:10-11).

-  Ga 5:37-38:  Chúa Cha làm chứng về Chúa Giêsu.  Trước đây, Chúa Giêsu đã nói rằng:  “Ai thuộc về Thiên Chúa, thì nghe lời Thiên Chúa nói” (Ga 8:47).  Những người Do Thái cáo buộc Chúa Giêsu thì đã không chịu mở lòng ra với Thiên Chúa.  Và vì vậy, họ không thể cảm nhận được lời chứng của Chúa Cha nói với họ qua Chúa Giêsu. 

-  Ga 5:39-41:  Sách Thánh làm chứng cho Chúa Giêsu.  Người Do Thái nói rằng họ tin vào Sách Thánh, nhưng trong thực tế, họ không hiểu Kinh Thánh, vì Kinh Thánh nói về Chúa Giêsu (xem Ga 5:46; 12:16,41; 20:9)   

-  Ga 5:42-47:  Chúa Cha không xét xử nhưng trao phó việc xét xử cho Chúa Con.  Người Do Thái nói rằng họ tin vào Sách Môisen, và vì lý do này, họ kết án Chúa Giêsu.  Trong thực tế, Môisen và Kinh Thánh viết về Chúa Giêsu và đòi hỏi người ta tin vào Người.4.  Một vài câu hỏi gợi ý cho việc suy gẫm cá nhân-  Đời sống soi sáng văn bản và văn bản soi sáng đời sống.  Bạn đã có kinh nghiệm này lần nào chưa?

-  Bạn hãy cố gắng làm sâu sắc thêm giá trị lời chứng của Chúa Giêsu.5.  Lời nguyện kếtTriều đại Ngài:  thiên niên vĩnh cửu,

Vương quyền Ngài vạn đại trường tồn.

Chúa thành tín trong mọi lời Chúa phán,

Đầy yêu thương trong mọi việc Người làm.

Ai quỵ ngã, CHÚA đều nâng dậy,

Kẻ bị đè nén, Người cho đứng thẳng lên.

(Tv 145:13-14)